Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A. E. Powell: Az élet fejlődése a Naprendszerben

covers_112361.jpgA Powell sorozat ötödik, záró kötete összefoglalja mindazt, amit az ősi bölcsesség az emberiség Naprendszerünkben történt kialakulásáról és fejlődési útjáról tanít. 
Miután megismerjük a Naprendszer látható és láthatatlan bolygóinak felépítését, működési elvét és működési ciklusait, szó esik a könyvben azok kialakulásáról, az élet kibontakozásáról és fejlődéséről az egyes periódusokon keresztül, és arról, hogy az ásványi, növényi, állati és emberi birodalmak mikor, hogyan és milyen feltételek teljesülése esetén kerülnek magasabb osztályba. Megismerkedhetünk a korábbi emberiségek és jelenlegi emberiségünk elé kitűzött célokkal, az emberi fejlődést segítő és vezető magasztos lényekkel, az okkult kronológiával és a Naprendszer korával kapcsolatos számításokkal. A kötet második része az okkult antropológiával foglalkozik, és bemutatja az emberiség különféle gyökérfajait és alfajait, azok legfontosabb jellegzetességeit, vonásait és történelmét. Ennek az összetett rendszernek az összefüggéseibe ágyazva tökéletesen beleilleszkednek a Lemuriáról és Atlantiszról szóló ismereteink. Ezt a csodálatos világot személytelen, objektív törvények irányítják, egy számunkra szinte felfoghatatlanul magasztos isteni fejlődési terv alapján. 
A könyv hatalmas kitekintés az évmilliók és évmilliárdok alatt lezajló fejlődésre, ami rádöbbenti az embert, hogy a mindenség annál sokkal összetettebb rendszer, mint amit a hivatalos tudomány és az emberiség jelentős része ma gondol róla.

 

  1. Bevezetés

 

H.P. Blavatsky Titkos Tanításának1 1893-as megjelenését megelőzően, majd azt követően is az okkultizmus tanulmányozói számára jelentős ismeretanyag vált elérhetővé a Naprendszerről és az abban fejlődő életáramlatokról, amelyek egyike a mi emberiségünk. A.P. Sinnett 1883-ban megjelent Esoteric Buddhism (Ezoterikus buddhizmus) című művét követte ugyanezen szerzőtől a The Growth of the Soul (A lélek fejlődése). 1897-ben adták ki Annie Besant könyvét, Az Ősi Bölcsességet2, majd az okkultizmus e nagyszerű tanulmányozója 1903-ban tartott egy nagy jelentőségű előadássorozatot. Ez utóbbi később könyv alakban is megjelent The Pedigree of Man (Az Ember származása) címmel, amely minden korábbinál részletesebben tárgyalta a Naprendszert annak láncaival, köreivel, bolygóival, gyökér- és alfajaival, stb. együtt. További részletekkel bővítette ezt C.W. Leadbeater több könyvében, elsősorban a The Inner Life (Belső élet) 1. és 2. kötetében, valamint a Textbook of Theosophy(Teozófiai tankönyv) címűekben.

1913-ban pedig megjelent Az emberiség múltja, jelene és jövője3 című hatalmas mű. Ezek mellett két további lebilincselő kötetet is meg kell említeni: The Story of Atlantis4 (Atlantisz története) 1896-ból és Lost Lemuria (Az elveszett Lemúria) 1904-ből – mindkettő W. Scott-Elliot műve, és térképeket is tartalmaz e földrészekről, amelyek teljes részletességgel tárgyalják a kontinenseket benépesítő fajokat és civilizációikat.

Eddig azonban nem jelent meg olyan könyv, amely ezt az egész hatalmas témakört lefedte volna, leírva mind a fejlődés színterét, mind pedig az abban fejlődő életáramlatokat az egymást követő korszakok során.

Ez a könyv ezt a hiányt próbálja meg pótolni. Minden benne szereplő információ megtalálható a már említett művekben, illetve néhány másikban. E könyvek teljes listáját a Felhasznált irodalom tartalmazza.

Tekintettel a téma összetettségére és megannyi részletére, a szövegben nagyszámú magyarázó ábra kapott helyet, amelyek legtöbbje eredeti, és reméljük, hogy segítik a tanulmányozót azon rendszer bonyolult összefüggéseinek elsajátításában, amelyben fejlődésünk folyik. Ugyanezen célt szem előtt tartva néhány táblázatos formájú összefoglaló is helyet kapott a könyvben.

Terjedelmi okoknál fogva számos részletet kihagytunk, mint például az atlantiszi és lemúriai idők különböző fajainak és civilizációinak bemutatása. Ezek a részleteket azonban a tanuló könnyen elérheti az irodalomjegyzékben felsorolt művekben. Itt csak a legfontosabb megállapítások összefoglalása szerepel.

A részletek kihagyása semmiképpen nem befolyásolja, vagy töri meg a könyvünkben kibontakozó történet folytonosságát. Beemelésük viszont valószínűleg túlságosan bonyolulttá és aprólékossá tette volna a képet ahhoz, hogy az egyetlen mű keretében feldolgozható legyen, és az a veszély fenyegethette volna a tanulmányozót, hogy végül majd nem látja a fától az erdőt.

Könyvünk célja az, hogy átfogó, összefüggő képet adjon az erdőről, nem pedig az, hogy minden egyes fát részletesen leírjon. Ezt követően a tanulmányozó tetszése, ízlése és ideje szerint megvizsgálhatja az egyes fák, bokrok, cserjék, stb. történetét, amelyek összessége adja azt az óriási életek erdejét, amely benépesíti a bámulatos világot, vagy inkább világok sorozatát, amiben létezünk és fejlődünk.

A könyv három fő részre osztható. Az első a fejlődés színterét írja le. Ez tartalmazza a különböző bolygóknak, azok tevékenysége és elsötétülése egymást követő periódusainak, valamint a láncoknak és fejlődési rendszereknek bemutatását. Ez témakörünk formai oldala, az élet fejlődési színterének leírása.

A második rész foglalkozik az így előkészített színterekre beömlő életáramlatokkal, azzal a módszerrel, ami segítségével ezen életáramlatok folyamatos fejlődése biztosított, és amely színtereken áthaladva elérik a fejlődés vagy növekedés különböző szintjeit vagy fokozatait. Ezekkel a folyamatokkal csak fő vonalakban foglalkozunk, mintegy madártávlatból tekintve az események egészének elképesztő léptékű vonulatára.

A harmadik rész sokkal részletesebben írja le bizonyos életbirodalmak összetevő részeinek fejlődését, különös tekintettel az emberi gyökér- és alfajokra. Ebben a részben azonban – mint már mondtuk – a részletek teljes kidolgozását mellőztük, mivel a cél nem annyira az, hogy enciklopédikus mennyiségű információval halmozzuk el a tanulmányozót, mint inkább lehetővé akarjuk tenni számára, hogy felfoghassa, megérthesse azt a hatalmas tervet meghatározó alapelveket, amelyek szerint minden működik lenyűgözően rendezett Világegyetemünkben. Ebben a rendszerben „még egy veréb sem hullhat a földre” a Rendszer Alkotójának akarata nélkül, és abban a megtiszteltetésben részesülünk, hogy ehhez a rendszerhez tartozunk.

 

 

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.