Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Kun Ákos - Az ezotéria kiteljesedése

borito.jpgAz elmúlt közel 1 év során ismét sok érdekes és hasznos információt
gyűjtöttem össze, melyeket bedolgoztam művem első három fejezetébe.
Az új ismeretanyag zöme azonban a most elkészült IV. fejezetben
található. Ebben többek között átfogó képet kaphatunk a túlvilági
szférák rétegződéséről, és az emberiség fejlettségi szintjéről. Azok
számára, akik nem járatosak az ezotéria szakirodalmában javaslom, hogy
először az "Ezoterikus körkép"-et olvassák el. Az alapfogalmak ugyanis
ebben a műben vannak megmagyarázva, és ezen ismeretek nélkül ezt a
könyvet nehezen fogják megérteni. "Az ezotéria kiteljesedésé"-nek
második kiadása A/5-ös formátumra kiszerkesztve a nagyobb
könyvesboltokban is kapható lesz.

Budapest, 1999. március

Az „Ezoterikus körkép” első kiadásának elkészülte óta három év telt el. Ez alatt az idő alatt nagyon sok minden történt az ezotéria területén is. Az utólag megjelent könyvek, újságcikkek, rengeteg friss hírrel szolgáltak, és ezeknek a megismerése elengedhetetlenül fontos azok számára, akik behatóan kívánnak foglalkozni ezzel a témakörrel. Időközben olyan új információk is hozzáférhetővé váltak, amelyek régebbi keletűek ugyan, de csak most kerültek nyilvánosságra. Mivel ezek az ismeretek nem építhetők már be a törzsanyagba, most önálló mű formájában értesülhetünk róluk. Ez a könyv tehát arra szolgál, hogy megpróbálja az olvasókat időrendi sorrendben tájékoztatni a későbbi fejleményekről is. Az ezotéria egyébként eredetileg a titkos, rejtett, csak a beavatottak számára elérhető ismeretek összességét jelölte. Ma már azonban a rejtett ismeretek sorra felszínre kerülnek, és bárki számára elérhetővé válnak. Csak rajtunk múlik, hogy megismerjük-e világunk és az univerzum titkait, fokozatosan feltáruló működését.

 

A meridián-gyógyászat helyzete, homeopátia

 

Az akupunktúra, akupresszúra, magnetopresszúra és minden szubatomi energiaáramlásra visszavezethető kezelés eredményességének alapvető feltétele, hogy ismerjük a beteg meridiánjainak energiaszintjét. Az átlagember azonban nem képes belelátni a testbe, szabad szemmel nem észleli sem a meridiánok töltöttségi szintjét, sem a testaurát. Ez a helyzet valószínűleg hamarosan meg fog változni, mivel megbízható hírforrások szerint egy horvát mérnök nemrégen feltalált egy olyan szemüveget, amellyel a jelenleg kaphatóknál részletesebben lehet érzékelni az aurát, és egy olyan szemüveget is, amely lehetővé teszi az emberi testbe való belelátást. Ezenkívül létrehozott egy műszert, melynek segítségével a szervezet bioenergia-kisugárzását lehet mérni. Sajnos a délszláv háborús események miatt a gyártással kapcsolatos tárgyalások félbeszakadtak, így egy darabig még várnunk

kell ezeknek a gyógyászati szempontból nélkülözhetetlen találmányoknak a megjelenésére. Japánban azonban már létezik egy komputertomográfhoz hasonló berendezés, amellyel szabad szemmel is figyelemmel lehet kísérni a bioenergia-áramlást. A kék és narancsszínű hullámok intenzitása jelentős mértékben függ a vizsgált személy vitalitásától. Nagyon érdekes, hogy a beteg szerv környékén az aura „pislog”, mint egy rossz neoncső, egyértelműen utalva az elégtelen energiaellátásra.

Hátránya azonban ennek a berendezésnek, hogy rendkívül komplikált, ennélfogva még a hagyományos komputertomográfnál is drágább. Az aura szemmel történő láthatóvá tétele nem új keletű eljárás. Kirlián orosz mérnök ugyanis már 1939-ben felfedezett egy sajátos fényképezési technikát, melynek lényege, hogy a megjeleníteni kívánt testrészt vagy tárgyat nagyfeszültséggel gerjesztett koronakisüléssel világította meg, melynek hatására a fotólemezen kirajzolódott az objektumból kisugárzódó aura is. Az eljárás hátránya azonban, hogy az aurafénykép nem elég részletes, az emberi testen nem láthatók a meridiánok, így ezzel a módszerrel csak globális benyomást lehet szerezni az egészségi állapotunkról.

Az egész világon rohamosan terjed a homeopátia. Ha népszerűsége ebben az ütemben folytatódik tovább, úgy jár, mint az akupunktúra. Néhány évtizeddel ezelőtt még tiltották az alkalmazását, ma pedig tudományos disszertációkat írnak róla, és főiskolán tanítják. A homeopatológusok már világkongresszusokat is tartanak, ahol rendszeresen kicserélik a tapasztalataikat. A legutolsó éppen Budapesten volt, ahol a meghívott orvosok

arról panaszkodtak, hogy még mindig nincsenek olyan módszerek, melyekkel a homeopátiás szerek hatásmechanizmusa egzakt módon mérhető lenne. Ezzel a gyógyszerrel valahogy úgy vagyunk, mint a modern információhordozókkal, ránézésre nem látszik a lényegük. Tételezzük fel, hogy egy világtól elzárt kutatócsoport kimagasló szintet ért el a hagyományos analízisben, de nem hallott a compact disk valódi szerepéről. Ezek után átadjuk nekik az Encyclopedia Britannica -t tartalmazó DVD-t, hogy elemezzék ki. A mérési jegyzőkönyvben feltüntetik majd az alumínium korong súlyát,méretét, pontos vegyi összetételét, felépítését egészen az atomstruktúráig elemezve, csak egy dologra nem derül fény, hogy ez az eszköz mire való. A lényeg elvész. A mikroszkópos vizsgálat során láttak ugyan a felületén apró szemcséket, de ezeket a présszerszám érdességének tulajdonították. Magasabb rendű ismeretek hiányában a kutatókban fel sem merül, hogy ennek a vékony műanyag réteggel védett alumíniumlemeznek információhordozó szerepe is lehet. Ez a tulajdonsága ugyanis

nem látszik, és hagyományos eszközökkel sem mérhet_ ki. Tulajdonképpen hasonló cipőben járunk most a homeopátiás szerek megítélése terén is. Egyelőre nem látjuk az egésznek a lényegét. Elsődleges szerepüket mindaddig homály fedi, amíg birtokába nem jutunk az ehhez szükséges ismereteknek, és mér_eszközöknek.

 

Pszichoorientációs gyógyítás

 

1992-ben végre nálunk is megjelent José Silva és szerz_társa, Robert B. Stone 1984-ben írt

könyve, az „Agykontroll mesterfokon”. Ez a mű főleg azoknak ajánlott, akik az Agykontroll alapgyakorlatok során jelentős haladást értek el, és az üzleti életben kívánják hasznosítani a megszerzett tudásukat. A már ismert módszerek továbbfinomításán kívül a korábbiaknál is részletesebb képet kapunk az Agykontroll mentális alapjairól, működésének pszichikai hátteréről. Az új ismeretanyag egyik legérdekesebb megállapítása, hogy a „balagyfélteke-domináns agyunk olyan, mint egy részeg majom, összevissza ténfereg, és néha belebotlik egy-egy jó megoldásba.” Ennek feltehetően az az oka, hogy nincs ami irányítsa a racionálisan gondolkodó bal agyféltekét. A logikus gondolkodásra képes bal agyféltekének ugyanis nem áll rendelkezésére annyi információ, hogy helyesen határozzon.

Ahhoz hogy a döntéseink javunkra váljanak, összhangba kell kerülnünk az univerzummal, ezen belül a földi világunkkal, embertársainkkal. Ennek áttekintésére azonban a bal agyfélteke képtelen, a világmindenség figyelemmel kísérésére csak a Magasabb Intelligencia képes. Kell tehát egy öszszekötő kapocs az életünket, cselekedeteinket irányító bal agyfélteke, és az információk végtelen tárháza között, hogy a sorsunkat helyes irányba terelhessük. Ennek az összeköttetésnek a megteremtésére csak a jobb agyfélteke képes, így aki ezt a fiziológiai szükségszerűséget nem ismeri fel, valóban úgy teng-leng a világban, mint egy részeg majom, és szinte a csodával határos, ha valamely döntése eredményesnek bizonyul.

Annak érdekében, hogy kiteljesítsük a képességeinket, két agyféltekével kell gondolkodnunk.

Így egyaránt kamatoztathatjuk a bal agyfélteke logikus okfejtéseit, és a jobb agyfélteke megérzéseit, alkotóerejét. A jobb agyfélteke nem arra szolgál, hogy helyettesítse a balt, hanem hogy a társa, a kiegészítője legyen. A szubjektív kommunikáció ugyanis nem pótolhatja az objektívet. Az objektív és a szubjektív kommunikáció kivitelezése eltérő módszereket igényel ugyan, de ezek az eljárások együtt képezik a hidat, amely a két agyfélteke közötti különbséget átíveli. Nagyon érdekes adalékot találhatunk ebben a műben a hit-vágy-elvárás szoros egymásba fonódására is. Minden emberi alkotást a vágy szült. A hit ad erőt hozzá, hogy a vágyaink teljesüljenek, az elvárás pedig fokozza a vágyat, és erősíti a hitet. A vágy tehát a kreatív energia kiváltó mechanizmusa. Ha nem vágyunk semmire,

akkor ez a belső hajtóerő kikapcsolva marad. A hit feladata, hogy kellő erőt, kitartást tápláljon

belénk, hogy vágyaink tárgyát elérjük; az elvárás pedig katalizálja ezt az egész folyamatot. Másképpen kifejezve, az elvárás abba az irányba visz minket, amerre a hit és a vágy egyengetik az utat. Ha valóban el akarjuk érni amire vágyunk, akkor teljes szívünkből el is kell várnunk az eredményt.

Az Agykontroll magasabb fokú módszereit ismertető művek közül ugyancsak kiemelkedő jelentőségű „A sikeres üzletember” című könyv, amely egy újabb oldalról megvilágítva fejti ki, hogy mi a különbség a jobb és a bal agyfélteke között. Ez a magyarázat abból a megállapításból indul ki, hogy a bal agyfélteke született kételkedő. Ez azonban nem baj, mivel az a dolga, hogy mérlegelje, és a logika módszereivel megrostálja a bennünket ért benyomásokat. Ezáltal megvéd minket minden olyan téves döntéstől, amelynek véghezvitele idő-, pénz-, vagy energiaveszteséggel járna. Az örök kételkedő bal agyfélteke tehát a fizikai világban van otthon, és csak olyan dolgokat fogad magába, amelyeknek a léte az ok-okozati összefüggés alapján racionálisan megmagyarázható. A bal agyfélteke ugyanis parancsoló szükségét érzi a logikus érvelésnek, és ezen belül a rendnek, fegyelemnek. A jobb agyfélteke ezzel szemben ösztönös csapongó, és kritika nélkül mindent magába fogad. A két agyfélteke közötti különbséget szimbolikusan úgy is kifejezhetnénk, hogy a bal agyfélteke a fát látja, a jobb pedig magát az erdőt. A továbbiakban az üzleti életben nélkülözhetetlen technikák ismertetésére kerül sor, amely egy igen fontos követelményre, a pozitív gondolkodás kialakítására, a pozitív lelki képek megteremtésére hívja fel a figyelmet. Ennek a lényegét legegyszerűbben azzal a példával lehetne érzékeltetni, amikor egy rádióállomás a pszichológusok tanácsára az időjárás-jelentésnek ezt a korábbi megszokott

formáját, hogy: „holnap borús idő várható kevés napsütéssel” később így fogalmazta át: „holnap derűs idő várható, átmeneti felhőzettel”. A lényeg ugyanaz, csak a hozzáállás módja más, a negatív alapállást felváltotta egy pozitív megközelítési mód. Ez az eljárás egyszerűnek tűnik, de a hatása mégis óriási, mivel a pozitív gondolkodásmód, az élet problémáinak pozitív formában való megközelítése a kudarcot is sikerre fordíthatja. Soha ne közelítsünk tehát semmilyen problémához negatív oldalról, mert a kedvezőtlen kép lerontja az esélyeinket. A meggyőzés során, ha valakit a magunk oldalára kívánunk állítani, akkor pozitív képzeteket keltsünk az elméjében, és ne rémisszük negatív képekkel, mivel az ijesztgetés, a megfélemlítés nem hoz tartós győzelmet. A negatív képek ugyanis tudat alatt olyan befolyást gyakorolnak a megfélemlített ember elméjére, hogy az igyekszik minél előbb megszabadulni ettől a kellemetlen hatástól, így amint lehetősége nyílik rá, habozás nélkül meg is teszi ezt a lépést. A pozitív képek viszont vonzó hatást váltanak ki az üzleti vagy egyéb partnerünkből, és ez tudat alatt hozzánk köti őt. A negatív kifejezések egyébként fizikailag is gyengítik,

a pozitívak pedig erősítik az embert. A pozitív személyek erősebbek, kiegyensúlyozottabbak, és ez jó érzést kelt a környezetükben.