Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Neale Donald Walsch-A teljes Beszélgetések Istennel

a_teljes_beszelgetesek_istennel_2013x630.jpg„Meglehet, kételkedtek benne, hogy Isten szavait adom tovább, de számomra ennek nincs jelentősége. Csak az a fontos, hogy van-e értéke az anyagnak, érthetőbbé tesz-e dolgokat, hozzásegít-e a megvilágosodáshoz, felébreszti-e a vágyakat, és hogy okoz-e valamilyen gyümölcsöző változást a mindennapjainkban. Pedig eleinte kifejezetten meg voltam rémülve. Felötlött bennem, hogy bolondnak fognak tartani, vagy feltűnési viszketegségben szenvedő őrültnek. Aggódtam, hátha tévedés mindaz, amit leírtam. Aztán sorra érkeztek a levelek. Levelek a világ minden tájáról. És akkor megéreztem, hogy így helyes, hogy pontosan ez az, amit a világnak hallania kell. Természetesen, nincsen ’helyes’ és ’helytelen’, ’igaz’ vagy ’téves’, csupán létünk viszonylagosságában. A könyv tehát abból a szempontból ’helyes’, hogy Kik és Mik Akarunk Lenni ezen a bolygón.”

"Az első lépés ahhoz, hogy rájöjjünk, soha nem szakadhatunk el Istentől, hogy rájöjjünk, nem szakadtunk el egymástól. Míg nem ébredünk rá, és nem tudjuk, hogy mindannyian Egyek vagyunk, addig nem jöhetünk rá és nem tudhatjuk, Egyek vagyunk Istennel is. Elterjedt téveszme azt hinni, hogy elkülönültünk egymástól. A legrövidebb út Istenhez, az egymáshoz vezető út. Ha felhagyunk a bujkálással egymás elől. És önmagunk elől. A leghamarabb úgy hagyhatunk fel a bujkálással, ha igazat mondunk. Mindenkinek. Mindig. Kezdjetek el igazat mondani! Itt és most – és soha ne hagyjátok abba. Kezdjétek azzal, hogy önmagatokról mondtok igazat önmagatoknak. Aztán mondjatok igazat önmagatoknak másokról. Aztán mondjatok igazat önmagatokról másoknak. Aztán mondjatok igazat másnak önmagáról. Végül mondjatok igazat mindenkinek mindenről. Ez az Igazmondás öt szintje. Az ötágú út a szabadsághoz. 
Ez a könyv az igazságról szól. Nem az én igazságomról, hanem Istenéről."

"Nem szükséges tökéletesnek lenned ahhoz, hogy a tökéletességről beszélj. 
Nem szükséges tökéletes tudás ahhoz, hogy tökéletes tudásról beszélj. 
Nem szükséges elérned az evolúció legmagasabb fokát ahhoz, hogy az evolúció legmagasabb fokáról beszélj. Csak légy őszinte. Légy őszinte, minden igyekezeteddel. Ha szeretnéd meg nem történtté tenni mindazokat a „károkat”, amiket véleményed szerint másoknak okoztál, akkor mutasd ki a cselekedeteiddel. Tedd meg, amit megtehetsz. A többi megtörténik."

Bevezető

Hamarosan meghökkentő élményben lesz részed, kedves olvasóm: tanúja lehetsz
a párbeszédnek, amelyet Istennel folytattam. Igen, igen, tudom... Ez képtelenség.
Az ember beszélhet Istenhez, de egész biztosan nem beszélgethet vele. Úgy
értem, Istennek esze ágában sincs válaszolni. Legalábbis nem a szokásos,
mindennapi formában.

Pontosan így gondoltam én is. Aztán... megtörtént ez a könyv. Szó szerint
értem. Ezt a könyvet nem én írtam, hanem megtörtént. És ha elolvasod, veled
is meg fog történni, mert mindannyian eljutunk ahhoz az igazsághoz, amire már
készen állunk.

Valószínűleg jóval könnyebb lenne az életem, ha minderről mélyen hallgattam
volna. De hát nem ezért történt meg. És bármi kellemetlenséget okoz még
számomra ez a könyv (az a legkevesebb, hogy egyesek csalónak,
istenkáromlónak, álszentnek kiáltanak ki, vagy éppen - ami még rosszabb - szent
embernek), már nem állíthatom meg a folyamatot. Nem is kívánom megállítani.
Nyílt rá lehetőségem, nem is egy, hogy visszatáncoljak ettől az egész ügytől, de
nem használtam ki. Elhatároztam, hogy ragaszkodom ahhoz, amit az ösztöneim
diktálnak, és nem törődöm azzal, mit mondanak mások erről az anyagról.

 

Az ösztöneim pedig azt súgják, hogy ez a könyv a legkevésbé sem képtelenség,
nem egy elégedetlen ember túlfűtött képzeletének terméke, vagy egy félresiklott
életű férfi kétségbeesett önigazolása. Pedig már nekem is megfordult mindez a
fejemben. Így aztán átadtam a kéziratot elolvasni néhány embernek -
valamennyien megrendültek. Sírtak és kacagtak. És, mint mondták, teljesen
megváltozott az életük.

 

 

Ekkor már tudtam, hogy ez a könyv mindenkihez szól, és hogy muszáj
közzétennem; mivel csodálatos ajándék mindazoknak, akik valóban válaszra
várnak, és valóban foglalkoztatják őket az alapvető kérdések; mindazoknak, akik
tiszta szívvel, a lélek sóvárgásával és nyitott szellemmel látnak neki az igazság
keresésének. Nagyjából mindannyiunknak.

 

 

Ez a könyv felveti a legtöbb kérdést, melyet időről időre fel szoktunk tenni életről
és szeretetről, hivatásról és elhivatottságról, emberekről és kapcsolatokról, jóról
és gonoszról, bűnről és bűntudatról, megbocsátásról

 


és megváltásról, az Istenhez és a pokolhoz vezető útról: mindenről. Szó esik
szexről, hatalomról, gyermekekről, házasságról, válásról, életről, munkáról,
egészségről, evilágról és a másvilágról: mindenről. Tárgyalja a háborút és a
békét, a tudást és a nem tudást, az örömöt és a bánatot, hogy mit jelent adni és
kapni. Megvizsgálja a kézzelfoghatót és az elvontat, a láthatót és a láthatatlant,
az igazságot és a hazugságot.

 

Mondhatnánk, ez a könyv „Isten legújabb szava a világról", bár egyesek
némiképp gondban lehetnek ezzel a kitétellel. Különösen, ha abban a hitben
élnek, hogy Isten kétezer évvel ezeló'tt elhallgatott, vagy ha közlékeny maradt
továbbra is, csak a szent emberekkel és a kuruzslónókkel társalog, netán
olyanokkal, akik már harminc éve meditálnak, esetleg húsz éve makulátlanul jók,
vagy legalábbis úgy tíz éve többé-kevésbé tűrhetó'en viselkednek (mely
besorolásokból legfeljebb csak az utolsó illik rám, az is csak némi jóakarattal).

 

 

Az igazság viszont az, hogy Isten mindenkivel beszél. Aj óval és a rosszal. A
szenttel és a gazemberrel. És mindazokkal, akik e két véglet közé esnek.
Vegyünk például Téged, kedves olvasóm. Isten számos módon megjelenik az
életedben - ezúttal így. Ahogy a régi mondás tartja: amikor készen áll a tanítvány,
megjelenik a tanító. Ez a könyv a tanítónk.

 

 

Röviddel azután, hogy elkezdett formát ölteni ez az anyag, már tudtam, hogy
Istennel beszélgetek. Személyesen. Cáfolhatatlanul. Hogy közvetlenül Isten
válaszol a kérdéseimre, olyan módon, olyan nyelvezettel, hogy képes legyek
felfogni. Ez jórészt megmagyarázza az írás közvetlen stílusát, és az esetenkénti
utalásokat a más forrásokból gyűjtött anyagokra és életem egyes korábbi
eseményeire. Most már tudom, hogy mindazt, amivel életemben szembesültem,
Isten küldte, és ebből állt össze ez a nagyszerű válasz valamennyi kérdésemre.

 


Menet közben egyszer csak rádöbbentem, hogy létrejött egy könyv - egy közlésre
szánt könyv. És a beszélgetés vége felé azt is megtudtam, hogy valójában három
könyvről van szó, ezek közül az elsó't tartod a kezedben, mely 1993 februárjában
készült el.

 

1 / Az első főként személyes kérdésekkel foglalkozik, az egyén életének
kihívásaival és lehetó'ségeivel.
2 / A második a Föld egészét érintő témákat tárgyalja, és azokat a kihívásokat,
melyekkel egész bolygónknak szembe kell néznie.
3 /A harmadik feltárja a legmagasabb rendű egyetemes igazságokat, valamint a
lélek kihívásait és lehetó'ségeit.

 

 

El kell még mondanom, hogy elolvasva, majd újra és újra végigolvasva a
könyvben foglaltatott bölcsességet, roppant feszengésre késztetett az életem,
melyet folyamatosan elkövetett, esetenként szégyenletes hibák és vétkek
jellemeztek, továbbá olyan döntések és elhatározások, amelyeket - erről meg
vagyok győződve - sokan bántónak és megbocsáthatatlannak tartottak. Bár
mardos a lelkifurdalás, hogy fájdalmat okoztam másoknak, elmondhatatlanul
hálás vagyok mindazért, amit ezen tapasztalatok révén tanultam; és az
életemben szerepet játszó emberek miatt még mindig tanulnom kell. Bocsánatot
kell kérnem mindenkitől, hogy olyan lassan tanulok. Isten azonban arra biztatott,
hogy bocsássam meg a tévedéseimet, ne éljek félelemben és bűntudatban,
hanem mindig igyekezzem egyre nagyszerűbb látomásokat megélni.

 


Tudom, hogy Isten mindannyiunknak ezt kívánja.

 

Neale Donald Walsch
Central Point, Oregon
1994 Karácsonya

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.