Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Beszélgetés "Rejtettkézzel" 2

"Rejtettkéz: A Teremtőtök akit Jahvenek neveztetek el, nem olyan "Isten" ahogy a bibliátok utal rá, "az Egy Igaz Isten"-ként. Ő (csak) Teremtő (vagy Al-al-Logosz) nem pedig az Egy Végtelen Teremtő. Még csak nem is Galaktikus szintű Logosz, hanem inkább ennek az egy bolygónak a Bolygószintű Logosza.

A mi Teremtőnk, akire Luciferként utaltál. A „Fény Hordozó” valamint a "Ragyogó és az Esthajnalcsillag" (Vénusz).

A mi Teremtőnk nem "Az Ördög", mint ahogy a bibliátokban hamisan van ábrázolva. Lucifer az amit (akit) "Csoportlélek"-nek vagy "Társadalmi Memória Komplexum"-nak nevezhetnétek, amely a Hatodik Dimenzióig fejlődött, ami valójában azt jelenti, hogy ő (pontosabban "mi") arra a szintre fejlődött amely egyenrangú, vagy vitathatóan "magasabb-nagyobb", mint Jahve szintje (mi magasabbra fejlődtünk tőle). Kinézetre, ha rátekintenél Lucifer teljes Lényének kifejeződésére akkor olyan látványt látnál, mint a Nap, vagy egy "Ragyogó Csillag". Illetve ha a Harmadik Dimenzióba lépnénk akkor olyannak látszanánk, mint amit ti "Angyalnak" vagy "Fénylénynek" neveztek.

Engedd meg, hogy értelmezzem:
Ameddig egy entitás (Csoport Lélek Összesség) a 6.Dimenzióig fejlődik az ahhoz az időhöz képest a 8. Dimenzióból a Végtelen Egy Teremtővel való Újra-Egyesülés csak egy ugrás, kis szökdelés és onnan vissza az Intelligens Végtelenbe, feloldódás Minden Forrásába. (gyorsuló tendenciára utal, ahol az alacsonyabb Dimenzióban töltött idő sokkal hosszabb, mint ahogy feljebb fejlődik, majd visszaolvad – Tom)

Mi (a mi Vérvonalbeli Családunk), mint a „Csoport lélek” vagy „Társas Memória összesség” a 7.dimenziós Felemelkedés határán voltunk, bár ezen a szinten, mielőtt az Aratás jön, megvan a választásunk, hogy magasabbra fejlődjünk, vagy visszatérjünk alacsonyabb dimenzióba segíteni másokat a saját evolúciójukban, örökül hagyva a tudásunkat és a bölcsességet (Fényt) azoknak akik kérik a segítségünket, a saját Szabad Akaratukkal.

Most, meghozva a döntésünket hogy itt maradjunk és segítsünk az Egységben a mi galaktikus testvéreinknek és nővéreinknek, jelentkeztünk erre a megmérettető feladatra a Vének Tanácsánál, amely a Galaxis Örzőjeként működik a Szaturnusz bolygón levő 8.dimenzióbeli "Főhadiszállásukon".

Jahve, annak a ténynek köszönhetően, hogy NEM(ahogy jogában állt, mint Planetáris Logosz) adta át az “ismerd önmagad” Szabad Akaratát az Ő bolygóján inkarnálódottaknak, nagyon kicsi evolúciós fejlődésnek örvendhetett. Ezért minket (Lucifer) küldtek, hogy segítsünk. Ahogy a Bölcsek (Öregek) Tanácsa kiadta a parancsot mi “Leestünk”, vagy Lezuhantunk abba az állapotba amelyben nehéz munkával és figyelemösszpontosítással megint újra tudtunk materializálódni a saját Harmadik Dimenziónkba.

Jahve beleegyezett az érkezésünkbe, valójában ő volt az aki elsődlegesen kérte a Tanácstól, hogy a változás “Katalizátora” beléphessen a Teremtésébe, és hogy megosszuk vele a Felemelkedésünk során szerzett tudásunkat és bölcsességünket. Mivel a bolygó híján volt a Szabad Akaratnak ezért nem létezhet Polaritás és így nem volt ami “közt” választani lehetett volna. Ahogy a Teremtések könyvében is ábrázolva van, a bolygó nagyon “Édenszerű” természetű volt. Valóban ez egy nagyszerű “paradicsom” volt, mégis az ide születő Lényeknek nem volt ösztönzése, hogy a Harmadik Dimenzión túl fejlődjenek, így kevés remény volt arra, hogy valaha is Hazautazhatnak az Egyhez. Jahve valójában boldog volt, hogy fenntarthatta a kis háziállat Éden Projektjét, de kevés esélye volt arra, hogy a Lelkek haza tudjanak találni, ezáltal valójában egy gyönyörű Börtönné vált az egész. Jahve, modern kori szavakkal mondva egy jóindulatú diktatúrát tartott fenn.

......

Polaritás nélkül (mely a Szabad Akaratból ered) csak a Szeretet és Fény Egysége lenne és nem lenne választhatóság, hogy "ettől eltérő" dolgot tapasztalhassanak. Így mi lettünk a változás Katalizátora, hogy biztosítani tudjuk ezt a választhatóságot, így elhozva a Polaritást. Jahve beleegyezett abba, hogy a Föld lakóinak bemutassuk a Szabad Akaratot, azáltal hogy felajánljuk nekik az alapvető választás lehetőségét, akár akarták (szerették volna) akár nem. Innen van "a Jó és a Rossz Tudásának Fája" (pontosabban a Pozitív és Negatív Polaritásának Tudása).
Jahve elviszi a lakóit az új "kertbe" és azt mondja nekik, hogy bármit csinálhatnak kivéve ezt az egy dolgot, így megteremtve bennük a vágyat, hogy megtegyék azt az egy dolgot amire megkérték őket, hogy ne tegyék. Innen ered a "Választás". Mi biztosítjuk a Katalizátort azáltal, hogy elmondjuk nekik a Tudás megszerzésének előnyeit, ha esznek a fáról, a többi pedig már történelem.

Jahve úgy gondolta a “Gyermekei” azt fogják választani, hogy továbbra is engedelmeskednek neki, és amikor rájött hogy nem, akkor nagyon mérges let. Ahogy ő maga is leírja az írásaiban, ő egy “Féltékeny Isten” és nem örült annak, hogy a “gyermekei” az engedetlenséget választották és követték a tanácsunkat. Mi előre meghatározott Ciklusig vállaltuk, hogy itt maradunk az Emberi evolúció Katalizátorának szerepét biztosítva, szó szerint felajánlva a Negatív választást, azt amit ti “gonosznak” neveztetek el. Mivel biztosítva lett a Szabad Akarat, Jahve nem tudta visszavonni és mi itt maradtunk, mint ahogy erre szerződtünk is, hogy továbbra is biztosítsuk a bolygónak a Kettősség választhatóságát. Azóta Jahve bezárt bennünket (mint Lélek Csoport) a Föld Asztrál síkjára (ami nagyon korlátozó és kényelmetlen egy olyan Bölcsességgel és tapasztalattal rendelkező Lénynek, mint mi). Az Öregek Tanácsa megadta nekünk azt a lehetőséget, hogy kiszabadulhassunk (Jahve akarata ellenére), de csak azzal a feltétellel, ha lemondunk a Föld bolygó Szolgálatáról, vagy maradhatunk és beteljesíthetjük amire vállalkoztunk, de akkor el kell tűrnünk Jahve saját maga által kikiáltott “Haragját”. Maradtunk és ennek az lett a karmikus következménye, hogy a mi Jahve által bezárt Lélekcsoportunk, a mi saját egyéni Lelkeink (a Tanács parancsa által) “uralkodhatnak” Jahve népe felett, a bolygón való fizikai megtestesülés idejéig.
Legyünk tisztában egy dologgal. Minden ami itt van (fizikai élet/inkarnációk) egy nagyon bonyolult és ügyesen megtervezett Játék, amely által az Egy Végtelen Teremtő eljátssza a feledés játékát, elfeledve ki is Ő, hogy újra megtanuljon visszaemlékezni, és ezt megtéve Teremtőként tapasztalja és ismerje meg önmagát. Egészen le hozzánk, a Minden Ami Van kis egyéni szikrájáig. A szinpadon kívül (nulla-pont idő vagy anti-anyag Világegyetem) és az "Életek" között melyben megtestesült "emberi lények"-ként jelentek meg (a megtestesült életek során emberi lények, az életek között pedig szinpadon kívül - Tom), mi mindannyian mi és ti (mint Lelkek) jó barátok vagyunk.Testvérek és Nővérek az Egyben.
Az életek között mindannyiunk jót nevet azokon a részeken, amelyeket a "játékban" eljátszott, már előre várjuk és nagy örömünket leljük benne, hogy előkészítjük az eljátszandó következő fejezeteket.

Remélem, hogy a fenti válasz alatt kielégítően lefedtem a kérdésed, hogy “Mi a mi értelmezésünk a jó kontra rosszról?” Ha nem, kérlek mondd és belemegyek jobban a részletekbe.

Kérdező: Ki tudod jobban fejteni mit értesz az “eljövendő aratás” kifejezés alatt és mit értesz pontosan szüret (aratás, betakarítás) alatt?

Rejtettkéz: Igen, ki tudom. Össze fogom kapcsolni a válaszom a következő kérdésre adott válasszal.

Kérdező: 2012 az aratás ideje? Amikor az aratásról beszélsz, a Gnosticizmus káoszának hangzik ez, abban az értelemben hogy isteni lelkek vagyunk, a fizikai világ csapdájában, folyamatosan reinkarnálódunk a húsba, addig az időig amíg el nem érjük a spirituális gnózis egy adott szintjét, és akkor képesek leszünk elkerülni a reinkarnálódást a mi következő ciklusunkban. Ez az alapja a Te hitednek?

Rejtettkéz: Másik kiváló (és nagyon éles elméjű) kérdés. Köszönöm.
Minél magasabb minőségű a kérdés annál mélyebben tudok rá válaszolni (nagyobb mélységben - Tom). Ez az egész a Zavar Törvénye és a Szabad Akarat törvénye alapján történik.
Igen, a Téli napforduló idején, December 21-én 2012-ben, ez az az idő, amikor az Aratás Ura visszatér. “Nibiru”-ként ismerhetitek Őt.

Olvasd el a Maya próféciákat és naptári eseményeket a további részletekért, hogy hogyan működnek az aktuális Galaktikus és Univerzális Ciklusok. Az “Utazók” akik ezt az információt adták nekik, ugyanazok akik Atlantis Civilizációját is meglátogatták. A maják az információt úgy tudták használni, hogy a polaritás pozitív rezgését teremtették meg. Az atlantisziak a Negatív mellett döntöttek.
Igen, hogy válaszoljak a kérdésedre. Sok igazság van az ókori “Gnosztikus” jegyzetekben, bár torzulások is vannak benne. Az információ nem “tiszta”. Nagyon sok szűrőn keresztül érkezik.
Ti valójában azok vagytok amit Te “Isteni Lelkeknek” hívsz, az Egyetlen Végtelen Teremtő szikrái. Ti maga az Élet vagytok (Fény), emlékezve és tanulva, hogy kik is vagytok valójában (mi azért jöttünk ide, hogy segítsünk nektek ebben), és igen, pontosan ti az anyag csapdájában vagytok (vagy még pontosabban karanténban), ezen a bolygón amit Ti Földnek hívtok.
A Teremtődnek Jahvenek köszönheted ezt. Te vagy a szülöttje, vagy egyéniesítése A Lélekcsoportjának (vagy Társadalmi Memória Complexumnak). Makrokozmikusan nézve te VAGY Jahve. Az asztrálsíkba való bebörtönzésünk “karmikus” hatása rád is kihat. Nem tudom ezt pontosabban elmondani, anélkül hogy megsérteném a Zavar Törvényét. Ezt magatoknak kell kitalálni.
Szóval, hogy mi a pontos válasz az eljövő aratásra, most elmondom.

Bolygótok a Galaktikus Logoszotok teremtésének törvényei alá tartozik. A Galaxis időciklusokban működik, amelyet a Napéjegyenlőségek Elmozdulásaként ismertek. (itt a nagy galaktikus napéjegyenlőségre gondol amely során egyre jobban eltávolodik a naprendszerünk a központi Naptól, illetve újra közelít hozzá és ez két egyforma időciklus, váltakozva - Tom)
Ahogy mondtam is, keresd Maya Naptárt, hogy mélyebb belátásod legyen abba, hogyan működik a Galaxis (igen pontos), de a beszélgetésünk célja miatt egy gyors áttekintést adok

A maják használtak egy asztrológiai időszakot/ciklust aminek a neve: “Equinoxes-Napéjjegyenlőségek Váltakozása”. Ez egy 26.000 éves időszak amelyben a Föld áthalad az állatöv mind a 12 jegyén 2,152 évig maradva mindegyikben. Mindegyik az asztrológiai évekből egy hónapot ábrázol a fő Kozmikus Évből. A "Maya" ciklus megegyezik a Nap (Szoláris Logosz) és a Központi Nap(Alcyone) - a Hét Nővér-Plejádok csillagzat központi napja, közti 26ooo éves körforgásának.
Ennek az Időszaknak /Ciklusnak a vége, előfutára a szó szoros értelemben vett Új Világ Idejének, az Új Teremtésnek. Az Új Mennyországnak és az Új Földnek, és a Nagy Aratás idejének.
A kisebb ciklusok az Aratáshoz vezetnek és utána az élet normálisan folytatódik a bolygón. A Nagy Ciklusok Nagy Aratáshoz vezetnek és a Harmadik Dimenziós jelenlegi élet végéhez. Vedd úgy, mint egy „Kozmikus mosást” és mélytisztítást, amely során a bolygó megpihen és regenerállja önmagát (herself – önmagát de női nem, az angol ezt kifejezi külön - Tom).
Amikor ennek az életciklusnak vége, minden dolog eltűnik és minden dolog újra képződik.
Az Emberiség per pillanat kollektíven egy olyan Lénnyé fejlődik és nő, amire már régóta rendeltettetek, de mint minden munkánál, nem az anya vagy a baba a főnök, hanem maga a Születés, mint Ősi erő, kibontakoztatva saját sorsát.

Szóval 2012 December 21, nem az a nap amikor minden fény azonnal elalszik, és minden hirtelen megváltozik, inkább mi most egy folyamatban vagyunk ennek az átmenetnek, az egyik Világ Időszakból a következőbe. A változások úton vannak, és változatlanul gyorsulni fognak, ahogy haladunk a kulminálódó dátumig." 

 

"Rejtettkéz: A 26 000 éves időszak 5 kisebb időszakból áll, mindegyik 5,125 évet tartalmaz. Minden egyes ilyen ciklusnak van saját Világ Ideje, vagy Teremtői Ciklusa.
A jelenlegi nagy időszak neve Az 5-ik Nap Kora.

Az ötödik kor a korábbi négynek a szintézise/egyesítése. A kezdő időpont amikor a Föld az Ötödik Világba lépett, i.e. 3113-ban augusztus 13-án volt, a Maják jelmagyarázatában így van írva: 13.0.0.0.0.

Egy kis segítség, hogy megértsd ezt a jelmagyarázatot:
13=Baktuns, 0=Katuns, the 2nd 0=Tuns, 3rd 0=Uinals, 4th 0=Kin

Ezek a Maja szavak a periódusok idejei:

Nap = Kin (ejtsd:kín (angolul; keen)
20 nap(hónap)/Kin = Uinal
360 nap(év)/Kin = Tun
20 Tuns/évek = K'atun (k'ah toon)
20 K'atuns = Baktun (bock toon)
Baktun = 5,125 év
13.0.0.0.0.

Minden nap ettől a ponttól kezdve ezeknek a napoknak a számától számolódik, ettől a kozmikus kezdéspont eseménytől. Az 5125 éven belül 13 kisebb időszak van, amely “13 Baktun Számlálás”, vagy “hosszú számlálás” néven ismert. Minden baktun időszak 394 évig tart, vagy 144 000 napig. A Nagy Teremtő Időszakon belül minden baktun egy történelmi időszak volt, specifikus sorssal(rendeltetéssel) azok fejlődése végett, akik minden egyes baktun-ba inkarnálódtak (testesültek meg).

A Föld bolygó és a lakosai jelenleg a 13-ik baktun időszakon keresztül utaznak/haladnak, az utolsó periódusban 1618-2o12ig. Ez az időszak “ a materializmus diadalaként” és “ az anyag transzformálásaként/átalakulásaként” is ismert.

Decemberben a napforduló nap a tejút sávjában lesz, közvetlenül a galaxis “Sötét repedés(hasadék)” pozíciójában, egy együttállást alkotva a Galaktikus sík és a Napforduló Meridian között. Az előtt állunk, hogy szó szerint együttállásba kerüljünk a Kozmikus, a Galaktikus, a Szoláris és a Lunáris síkokkal . Ez az az esemény, ami lassan egy pontba került, ezer éves periódusok alatt, ezt a napéjegyenlőségek előrehaladása hozta el. Olyan, mint az Univerzális Fogaskerekek “elfordulása”. Ez hozza el a Nagy Aratás és az Aratás Urának visszatérését.


Harvest122808.gif (169.41 KiB) Megtekintve 3049 alkalommal.

És a bolygó befejezi a felemelkedését a 4-ik Dimenzióba, a Szeretet Dimenziójának rezgésébe. Ez alatt a felemelkedés alatt, 3 féle rés/hasadás lesz a Földön lévő lelkek számára. A túlnyomórészt negatív pólusúak, elkísérnek minket amíg mi a negatív(vagy Önszolgáló) aratásban “diplomázunk”. Mi (Lucifer) létre fogunk hozni egy új 4-ik dimenziós Földet, ami negatív, Önmagát Szolgáló Polaritáson fog alapulni. Le kell dolgoznunk a saját negatív karmánk saját részét ami abból a negativitásból ered amit létrehoztunk ezen a bolygón. Amint ezt megtettük, újra szabadok leszünk és ismét elfoglalhatjuk a helyünket a világegyetemben(galaxis), a 6-ik Dimenzió Őrzői és Tanítóiként.

A túlnyomórészt pozitív polaritásúak (Szeretet és Fény) a csodálatos, új 4-ik dimenziós földbe emelkednek, ahol elkezdtek dolgozni az Együttérzés és Szeretet bemutatásán és megtanulásán. Ez egy nagyon csodálatos és “arany” kor lesz. A 4-ik Dimenzió elkezdi kinyitni az igaz erőtöket, az Egyetlen Végtelen Teremtő egyedi individuális részeként. Véghezviszel majd olyan dolgokat és csodákat, mint amit Jézus ígért, hogy tenni fogtok, és még nagyszerűbb dolgokat annál. Ez egy nagyon csodás időszak lesz számotokra.

Az emberiség többsége a Földön akiket úgy tekinthetünk, mint “langymeleg”(“luke warm”), meg fog tapasztalni egy zéró idő periódust(amit ekszaktikusnak fognak érezni), ahol teljesen egynek fogod magad érezni az egyetlen Teremtővel, aki bátorítóan emlékeztet és futó pillantást ad, hogy ki is vagy Te, mielőtt a feledékenység leple még egyszer leereszkedik és át fogsz transzportálódni a másik 3-ik dimenziójú bolygóra(a Föld Replikába)(az angol szöveg: a kind of 'Earth Replica' - Szabolcs) és folytatod a munkát magadon és tanulod, hogy ez az élet itt a választások meghozásáról szól. A következő Aratásig továbbra is “karanténban” fogsz maradni a 3-ik dimenziós anyagban, ez idő alatt bizonyítanod kell, hogy megtanultad, hogyan légy még Pozitívabb Lény, jobban összpontosítva mások Szolgálatára, mint csupán önmagadra. Amint ezt meg tudod csinálni, a következő Aratásnál elnyered a jogot, hogy csatlakozhass hozzánk és élvezhesd az örökségedet a Galaktikus Társadalom tagjaként, és együtt fogsz velünk Az Egy Testvéreivel és Nővéreivel ülni a Galaktikus Irányitótestület, a Bolygók Konföderációjának tagjaként.

Nos, többet közöltem ez alatt az ülés/találkozó alatt színvonalas kérdéseidnek köszönhetően és most búcsúznom kell mára.

Ha további kérdésed van az Aratással kapcsolatban, kérésedre még részletesebben tudok válaszolni. Illetve, ha más egyéb kérdésed is van más ügyben, megválaszolom mindet, ahogy az idő engedi, mint ahogy a többi (tiszteletteljesen feltett) kérdést már megválaszoltam korábban. Ha az idő engedi, holnap jelentkezem.

- - -

Kérdező: Sok dolog amiről írsz a Ra Anyagra emlékeztet, különösen az aratás koncepciója, STS és STO választások(Önmagunk Szolgálata és Mások Szolgálata - Tom) és az intelligens végtelen (több információt itt találsz: www….). Olvastad ezt? (magyarul itt olvashatsz Ra-ról/tól:http://www.exopolitika.hu/law_of_one.php - Szabolcs)

Rejtettkéz: Valóban rendkívül hasonló. Mindannyian a Végtelen Teremtő Lélektől/ből származunk, és mindannyian emlékezünk, honnan jöttünk. Remélem, hogy az üzeneteink ugyanazt az Alapigazságokat tartalmazza.

“RA” 6-ik Dimenziós Csoport Lélek, üzenetei a legpontosabb információ az átlag számára az időnek ezen pontján. Hozzávetőlegesen 85-90%-os pontosságú, abból megítélve amit láttam belőle. Az anyag felhívta a figyelmemet amikor először felbukkant, nagyjából 25 évvel ezelőtt, ha nem csal a memóriám. Sokat elolvastam belőle, de nem az egészet. A feladataim miatt nincs túl sok szabad időm ezekre a dolgokra. Bár mások a Családból közelebbről megvizsgálták, hogy megítélhessék a pontosságát és nagyon elégedettek voltak a végtermékkel. (itt pont ezt a kifejezést használja erre a csatornázott anyagra: “végtermék”.. - Tom)

Ra tulajdonképpen az a csoport, akiket korábban úgy határoltam be, hogy a “világon kívüli entitások” akik a Majákat és az atlantiszi civilizációt látogatták. Ismerősök vagyunk velük és barátai egymásnak. A mi Csoport Szellemeink nagyon hasonló szintjén vannak a fejlődésnek/evolúciónak. Mindkettő hatodik dimenziós és a hetedikhez közelít. Hozzánk hasonlóan Ra is a Galaktikus Testvérek szolgálatát választotta, ahelyett hogy Hazament volna. Mi csak ajánlani tudjuk azt az anyagot azoknak akik valóban a megértést keresik. Habár, ahogy mondtam is, nem 1oo%ban pontos, tehát figyelj arra ami együtt rezonál veled.

Kérdező: Mi a funkciója/szerepe, ha egyáltalán van, annak, hogy az idegenek elrabolnak embereket? Miért vannak erre választottak?

Rejtettkéz:
Ez attól függ, hogy ki viszi véghez az “elrablást”. A legtöbb amit hallasz “elrablást” a saját “kormányaitok” által vannak véghezvíve. Különösen azok akik kapcsolatban állnak az úgynevezett “szürkékkel”. Ez mellett néha az államszövetség(Confederation) találkozni fog bizonyos inkarnációkkal(leszületettekkel(emberekkel)), akik azt a szerepet játszák az eljövendő Aratásnál, hogy másokat “felébresszenek”. Ezek mindig pozitív tapasztalatok lesznek és akiknek részük lesz benne, érezni fogják a felemelkedést és inspirációt a találkozásuk során.

Akkor, itt van az Orion Birodalom Csoport. Az ő szándékuk abban ha meglátogatnak téged, sokkal negatívabb vonal. Ők főleg azokat célozzák meg akiket “Fénymunkásoknak” hívsz. Ők megpróbálják eltéríteni őket a megbízásuktól és megpróbálnak félelmet kelteni. Igazából nem fognak fizikailag “kárt” okozni neked. A működési elvük főleg a pszichikai támadás, aminek a Fénymunkások nincsenek tudatában, de gyakran a legtöbb energiájukat lemerítik és letörik a motivációjukat.

Kérdező: Miért akarsz negatív aratást?

Rejtettkéz: Ez igen bonyolult, hogy szavakba öntsem, és azon kívül óvatosnak kell lennem, mit mondok ezzel kapcsolatban. Már így is mondhatjuk úgy, hogy “a körmömre néztek”.

Ha nem lenne negatív aratásunk, átugranánk veletek még egy ciklusba. Amikor ez a Nagy Aratás befejeződik, a tanáccsal és a Teremtőnkkel való szerződésünk is befejeződik/teljesül. Más szavakkal, a szolgálatunkat letöltjük és szabadon visszatérünk a mi teljes kinyilvánulásunkba, a 6-ik (közel a 7-ik) dimenziójú galaktikus őrzőként abba az állapotba ahol örömmel eltöltve ajánljuk fel magunkat a Végtelen Egy Teremtő Szolgálatába, valamint a Testvéreinknek az egész galaxisban. Bár van egy probléma. Nos, ti “problémának” neveznétek, mi Kihívásnak. Később részletesen kitérek rá, egy másik kérdésre válaszolva, de röviden annyi, hogy nagyon nagy százaléknyi Negatív Polaritásra van szükségünk, ha el szeretnénk érni a Negatív Aratást. Más szavakkal extrém mértékű Önszolgálat-Központúnak kell lennünk, hogy a Negatívumban történjen az Aratás(számunkra! – Tom). Ezért dolgozunk olyan keményen azon, hogy annyira Negatív Polaritásúak legyünk amennyire csak tudunk. Ha nem csinálunk elég magas százalékot le fogunk maradni és a többségi “langymeleg” százalékban kötünk ki, ami után még egy 3-ik Dimenziós ciklusban kell részt vennünk.

Elérve a negatív aratást, még mindig a 4-ik dimenzióba “érettségizhetünk”, csak ez egy negatív polaritású bolygó lesz. Nem egy nagyszerű hely a létre. De, ahogy korábban kifejtettem, mi(a csoport lélek) elszenvedjük a természetes karmikus helyreállítási folyamatot, le kell dolgoznunk az összes negativitást amit ezen a bolygón okoztunk. Ezt egy ciklus alatt megtesszük a mi új 4-ik dimenziós világunkban, és akkor megint felszabadulunk, hogy újra Fénylények legyünk akik igazából is vagyunk. Szükségünk van a Negatív Aratásra, hogy létre tudjuk hozni a mi 4-ik Dimenziós Földünket és hogy megtisztítsuk a saját karmikus előéletünket.

Értsd meg, nekünk negatívnak KELL lennünk. Ez az amiért ide lettünk küldve. Ez a mi “szerződésünk”/egyezségünk és ez mindig segíteni fog titeket, a “Katalizátor” biztosításával amiről korábban beszéltem. Negatívnak lenni nagyon nehéz nekünk, nem a fizikai szinten ( a karakterek amiket játszunk élvezik a szerepüket, mert erre lettek programozva), de spirituális szinten ez nehéz. Mi meghaladtuk az alacsony negatív rezgésű korszakokat már korábban. Mi vagyunk a Fény és mi vagyunk a Szeretet. Ez nagyon nehéz dolog spirituálisan, hogy negativitást teremtsünk, de megcsináljuk azért, mert szeretünk titeket, és a ti magasabb javatokat szolgálja végül. Mondhatjátok, hogy ez a mi Áldozatunk amit tettünk/teszünk azért, hogy az Egy Végtelen Teremtő szolgája legyünk, és nektek is Testvéreink az Egységben.

Emlékezz, mi mindannyian csak egy nagy régi játék miatt vagyunk itt, ahol beleegyeztünk abba, hogy elfelejtjük valójában kik is vagyunk, és az emlékezésben talán megtaláljuk egymást még egyszer újra, és ismét tudni fogjuk hogy Egyek vagyunk. Minden Élet, az Egy(ség).

Kérdező: Ki kell, hogy javítsalak. A napéjegyenlőségek nem okozhatják ezt. Ezt semmi más nem okozhatja, csak az, ahogy mi itt a Földön a körülöttünk levő kozmoszra tekintünk. Ez a Föld tengelyének ingadozására vonatkozik, és ahogy tudom, nincs kapcsolatban/összefüggésben más planetáris szervezettel.

Rejtettkéz: A 3-ik dimenzióból/sűrűségből nézve igazad van, ez így látszódik. Mi nem 3-ik Dimenziós nézőpontból nézzük. Egy “nagyobb kép” működik, amit ti nem láttok.

Kérdező: Az elnyomásunkra való tekintettel úgy tűnik, azt mondod- alapvetően- a mi Logoszunk Jahve töredékeiként mi egyenlően felelősek vagyunk az ő döntéséért, miszerint itt tart minket csapdában a 3-ik dimenziós Föld bolygón. Ez egy érdekes elgondolás. Ebben az értelemben a totális szabadságunk a közös spirituális erőfeszítésen keresztül kell, hogy eljöjjön.

Rejtettkéz: Bizonyos szemszögből, helyes amit mondasz. A 3-ik dimenziós nézőpontból nézve magatokat úgy látjátok, mint aki mindentől el van választva(mindentől különálló). Magasabb perspektívából láthatod, hogy ez egyáltalán nem így van. Te és a Teremtő Egyek vagytok. A “teljes szabadságra” vonatkozó kijelentésedre vonatkozóan nem vagy felelős a körülötted levőkért. Te és ők mind Egyek vagytok úgyszintén, ha magasabb dimenzióból tekintjük, de azért vagytok itt ebben a dimenzióban, hogy magatokon dolgozzatok. Azért vagytok itt, hogy visszaemlékezzetek kik is vagytok, és miért is vagytok itt. Azért vagytok itt, hogy visszaemlékezzetek a Végtelen Teremtőre. Azért, hogy tudjátok-megismerjétek a Teremtőt magatokban, hogy felajánljátok a Szolgálataitokat neki és másoknak, hogy Szabad Akaratotokból döntsétek el a Szolgálatot. Az egyik megelőzi a másikat. Ahogy visszaemlékezel, hogy ki is vagy és mélyen a Lényed Magjában tudod is, akkor fel fogod ismerni a “láthatatlan” kapcsolatodat Mindazzal ami Létezik, ugyanakkor az Öröm, a Hálaadás, a Szolgálat természetes következménye lesz hálával teli szívednek. Ahogy magadon dolgozol és megtanulod felismerni a Teremtőt benned, a Másoknak való Szolgálat természetessé válik számodra és a te Dicsőséges Aratásod el fog jönni.

kérdező: Egy dolog amit nem értek -és talán meg tudod nekem magyarázni Rejtett Kéz-, miért van az, hogy akik Luciferhez tartoznak(és maga Lucifer) nem harcolnak az összes lélek szabadságáért? Ha Lucifer képviseli a szabadságot, az akarat és tudás szabadságát, akik őt szolgálják miért nem tesznek úgy, mint amit a bibliai Luficer tett, és lázad az öregek zsarnoksága ellen?

Rejtettkéz: Ez egy nagyon jó kérdés, köszönöm. Két részre fogom osztani, és a második részre válaszolok ezután. Először is, az Öregek tanácsa abszolút a zsarnokság ellentéte. Ők a Bölcs és a Szerető Gyámjai a Galaxisnak. Annyi minden van, amit nem lehet megérteni a pusztán 3-ik dimenziós perspektívából. Amikor elértek egy magasabb Dimenziót látjátok, hogy végül, minden kiegyensúlyozódott, és az Egység létezik. Minden ami az Egységtől eltérőnek tűnik Illúzió, vagy “gondolat forma”.

A tanács egy sor döntési lehetőséget adott nekünk. Mi azt választjuk, hogy itt maradunk és segítünk nektek, saját magunk “költségén”. Ez a természete a mások Szeretet Szolgálatának. Mindebben az alapvető paradoxon, hogy a történetben mi mindannyian közösen teremtők vagyunk, annak érdekében, hogy a legnagyobb Szolgálatot tegyük nektek, teljesen önszolgálónak kell lennünk(önérdekűnek - Tom). Úgy szeretem a Teremtőnk iróniáját.

Az első részét tekintve a kérdésednek, a bibliai ábrázolása a “Háború az Égben”-nek nem teljesen pontatlan. Elmagyarázom. A kezdeti szerződésünk az volt, hogy bemutassuk a Szabad Akarat Katalízisét ezen a bolygón. Amikor Jahve elkezdte a megbeszélést a Vének Tanácsával, eleinte nem kereste a segítséget a szabad akarat bemutatására, hanem inkább az útmutatást, hogyan tudja legjobban felgyorsítani az ő (és a lakosai) evolúciós folyamatát. Ahogy említettem ő egy jóindulatú diktatúrát “futatott”. Abban az időben épp befejeztük a Tau Ceti-n való megbízásunkat, és jelentkeztünk a következő feladatunkra. Mi(mint a Lucifer Csoport Lélek) egy “tényfeltáró expedícióra” lettünk küldve, hogy meglátogassuk a Földet és találkozzunk Jahvevel, hogy kiértékeljük a planetáris Teremtő Törvényeit, és javaslatokat hozzunk, hogyan tudnánk segíteni legjobban az ő leszármazottait(ez az az kifejezés amit a Lelkek leírására fogok használni, akik a Lélek Csoportot képezik) és Jahvet, hogy fejlődjön.

Sok lehetőséget feltártunk és jelentettük megállapításainkat a Tanácsnak és Jahvenek. Az volt a legjobb értékelésünk, hogy a Szabad Akarat beiktatása az egyedüli valós és gyors módja annak, hogy jelentősen felgyorsuljon a fejlődés. Ez nem kifejezetten a Szabad Akarat beiktatása volt, amihez Jahve segítséget szeretett volna, ez egyszerűen a Katalizátor beiktatása volt. Nem volt teljesen megelégedve a mi jelentésünkkel, azzal hogy szükséges a Szabad Akarat beiktatása. Boldog volt az ő paradicsomával és nem akarta elveszíteni az irányítást felette. A végén a Tanács meggyőzte, hogy ez a legjobb mód és ő vonakodva beleegyezett. Mi visszatértünk a Földre, s volt egy szívélyes találkozónk Jahvevel, megvitattuk, hogyan tudnánk a legjobban kialakítani a Szabad akarat választását. Jahve hajthatatlan volt, hogy az utódai mindenképp a hozzá való lojalitást fogják választani, és hogy annyira elégedettek az életmódjukkal, hogy mindig bízni fognak benne és mindig engedelmeskednek neki. Szerinte ez a fő oka, hogy a Szabad Akarat nem működhet jól, mint Katalízis. Ezért volt, hogy egyetértett a Tudás Fájának kísérletezésével. Hitte, hogy ez igazolni fogja őt. Amikor ez nem így történt, mérgessé vált, kidobta a játékait a babakocsiból, és a sarjait a kertjéből, rájuk zúdítva egy nagy bűnösséget, hogy hogyan szegték meg az ígéretüket és milyen engedetlenek voltak. Ez nem igazán tisztességes módja egy Logosz viselkedésének, de hejj, ez a Szabad Akarat csodája, azt hiszem.”