Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A születésről

A legszebb és legcsodálatosabb titkok egyike a születés. Idejének meghatározása, mint törvény, örök lakattal lezárt misztérium. A szellemnek szabad akarata ugyan szükséges a megszületéshez, de csak akkor születhetik meg, ha reá nézve az idők teljessége elérkezett, ha tehát egy felsőbbrendű, láthatatlan és észrevehetetlen bölcsesség az életmegkezdéséhez hozzájárulását megadja. Olyan rejtetten működő erő ez, melyet a legmagasabb szellemegyéniségek is csak hatásaiban tudnak megvizsgálni s amelyre nézve a kutató értelem a hódolat meghajlásával csak ezt az egyetlen magyarázatot adhatja: Isten útjai kifürkészhetetlenek, amelybe a földi embernek belelátnia igen nehéz.

article preview

 

 ...VÉGTELEN MÚLT ÁLL MÖGÖTTÜNK...

Kép

 

A legszebb és legcsodálatosabb titkok egyike a születés. Idejének meghatározása, mint törvény, örök lakattal lezárt misztérium. A szellemnek szabad akarata ugyan szükséges a megszületéshez, de csak akkor születhetik meg, ha reá nézve az idők teljessége elérkezett, ha tehát egy felsőbbrendű, láthatatlan és észrevehetetlen bölcsesség az életmegkezdéséhez hozzájárulását megadja. Olyan rejtetten működő erő ez, melyet a legmagasabb szellemegyéniségek is csak hatásaiban tudnak megvizsgálni s amelyre nézve a kutató értelem a hódolat meghajlásával csak ezt az egyetlen magyarázatot adhatja: Isten útjai kifürkészhetetlenek, amelybe a földi embernek belelátnia igen nehéz.


A Földön életet kezdő szellemek több csoportra oszthatók:


Akik a Földön, még soha nem éltek. Az ilyen szellemeknek nincsenek Földi karmáik. Valami halk, bizonytalan öntudatosság ébred bennük abban az irányban, hogy jó volna életet nyerni, testhez jutni. De nem tudják, hogyan... Nincs elég tudásuk ahhoz, hogy egy fiatal anya testéhez hozzákapcsolódni képesek legyenek. Ezen a sajátságos tépelődésen segítenek fejlettebb szellemek.

Akik többször éltek ezen a Földön, s akiket karmájuk kényszeríti vissza a fizikai világba. Ez a fajta adja a Földön élő emberek legnagyobb százalékát. Mikor elérkezett az új élet megérlelésének időpontja, a szellem teljes öntudattal végiggondolja következendő életét, megválasztja a céljainak legjobban megfelelő környezetet és akarva, vágyva indul az új küzdelmek elé. Előre látja minden szenvedését, még a legborzasztóbb küzdelmeit és gyakran rettenetes halálát is: igen, a szellem mindezekre öntudatosan vállalkozik, és mindig tudja sokszor a legapróbb részletekig, hogy mi vár reá a földi életben. A szellem fejlettségétől függ, hogy mennyi lelkierővel indul neki vállalt hitvallásának. Az erősek boldogan sietnek, a gyengék habozva, húzódozva kezdenek hozzá az új élethez s idegen szellemi vezetőknek, kell őket körülzárniuk és állandóan arra kényszeríteniük, hogy a lelkükben felébredt gondolat ki ne hamvadjon.

 

Minél fejlettebb egy szellem, annál gyorsabban visszatér az életbe. Általánosságban 20-30 év múlva, de gyakran 2-3 év múlva, vagy ritkább esetekben egy év elteltével már megkezdődhetik a szellem új fizikai élete. ( de van olyan is aki több száz év elteltével születik le) A fejlettek bekapcsolódása igen gyors; a bekapcsolódással semmi erőfeszítés sincs. Az ilyenek már ismerik az idegen bolygók delejességének a Földre gyakorolt kedvező, vagy kedvezőtlen hatását, s a születés időpontját mindig úgy választják meg, ahogyan a legjobb asztronómiai befolyásokat érvényesíthetik. Megfigyelhetjük, hogy egyes szellemek kapcsolódása és születése az új életkezdések hosszú folyamán rendszerint mindig ugyanarra az évszakra, vagy hónapra esik, amiből viszont láthatjuk, hogy milyen mélyre nyúlnak a régi egyiptomiak szellemi ismeretei, mikor a születés pillanatában fennálló asztronómiai jelekből következtetést vontak az emberek életére. Csillagjóslás! - mondják lekicsinylően a fölényeskedők, mit sem sejtvén ama csodálatosan rejtett összefüggésekről, melyek az egyes ember kicsinyke életét a világmindenség nagy eseményeinek hatása alá helyezik..

 

A bekapcsolódás után következő öt hónapban az ehhez a típushoz tartozó, születendő szellem bámulatosan tevékeny. Felkeresi társait, akikkel az életben dolga lesz; segít nekik, s igyekszik átvenni rezgéseiket, hogy annak idején, ha majd az életben találkozni fog velük, könnyen felismerhesse őket.

 

Amikor mi egy-egy ismerősnél azt érezzük, hogy valami titkos kapocs fűz hozzá bennünket, mintha sok, sok előző életünkben mindig ismertük volna őt; akkor ez az érzés nem előző életekből áthozott benyomásokon alapszik, - mert az ilyen emlékképek a mi éber tudatunkban a testiség új formája által tökéletesen eltöröltetnek, - hanem alapszik annak az öt hónapi intenzív érintkezésnek az emlékein, amelyet bekapcsolódásunk után szellemtestvéreinkkel folytattunk. Az ilyen érintkezésnek halvány emlékképe ugyanis már testiségünket érinti, mert az élmények rezgéshullámai megrögződnek agyunk fejlődő idegsejtjeiben, míg jelen földi életünket az előzőtől az anyagnak megszakadása választja el, melyet a szellemi emlékezés nem hidalhat át. Ez a tevékenység az ötödik hó elejével csökkenni kezd; a szellem erejének legnagyobb részét testének fejlesztésére fordítja, hiszen itt van a legjobb alkalom, hogy tudását hasznosíthassa. Igyekszik szép, erőteljes egészséges testet formálni; különös súlyt helyez a test amaz idegsejtjeinek felépítésére, amelyek vállalt hivatásának teljesítésében segíteni fogják. Ilyenkor fejlesztik ki a halántékok táján elhelyezett két idegsejtet a médiumi hivatásra készülő egyének, akiknek arra lesz szükségük, hogy testükből könnyen kikapcsolhassanak, más szellemek pedig viszont akadálytalanul átvezessék testükbe saját delejes rezgéseiket.

 
~

Teljes öntudatát a szellem a hetedik hónap elteltével kezdi elveszíteni, de még mindig érintkezik szellemtestvéreivel és képes munkát vállalni. Innentől kezdve mind jobban kapcsolódik az anya szelleméhez és most már közös erővel fejlesztik a testet. Saját erőit kezdi elveszíteni, és egyre intenzívebben veszi át az anya rezgéseit. Ha az apa és anya rezgései nagyon harmonizálnak, vagy esetleg teljesen azonosak, mint a duáloknál, akkor a gyermek nagyon hasonlítani fog az apához, amiből látható, hogy a hasonlóság soha nem testi eredetű, mert az mindig a szellem rezgéseinek hasonlósága okozza.
 
A nyolcadik hónap elteltével a szellemmel olyasvalami történik, amit valóban csodálatos jelenségnek tekinthetünk. Már említettük, hogy a hetedik hónaptól kezdve a szellem kezdi öntudatát elveszteni, mert ebben az időpontban a kapcsolódás már relatíve teljessé válik. A nyolcadik hónap vége felé az öntudat egészen homályos és mégis, ennek a hónapnak a végén, pontosan a születést megelőző harmadik napon, - a szellemnek még egyszer alkalma nyílik, hogy egy rövid időre teljesen kikapcsolódva, teljes szellemi öntudattal átgondolja helyzetét. Vannak, akik az eszméletnek e rájuk hulló világosságában semmit sem látnak meg a világból önmagukon kívül és még ebben a pillanatban is saját testük további kiépítésével foglalkoznak. A fejlettebbek azonban jobban felhasználják az alkalmat: elbúcsúznak a szellemvilágban visszahagyott társaiktól, új kapcsolatokat keresnek és további életfeladatokat vállalnak. Mindent még egyszer és utoljára meg kell gondolniuk.
 
Vannak olyanok is, akik megbánják elhatározásukat és erről a fordulóról visszatérnek. De sokszor megtörténik, hogy ehhez már nincs elég erejük; tehát megszületnek, és a születés után fordulnak vissza, egy hó egy év, vagy valamilyen más rövid idő eltelte után.
 

Elkövetkezik az öntudat teljes elhalkulása,ELKÖVETKEZIK A MEGSZÜLETÉS PILLANATA.

A születés pillanatában a szellem teljesen passzív szerepet tölt be. A legelső érzés majdnem mindig fájó: ezért sírnak a gyermekek, akik éber tudattal jönnek a világra. A fájdalom, mely az élet legelső pillanatában keletkezik, jellemzi a Földnek, a szenvedések hazájának, szellemi színvonalát...
A kevésbé fejlett szellemeknél a vezető szellem befolyása és védelme jóval intenzívebb, ezért ezeknél az első benyomások mély kábultságban jelentkeznek. 
Hét segítője állandóan mellette van,egészen az első félév elmúlásáig;ekkor hirtelen megszakad az összeköttetés,és a hét segítő közül hat távozik,csak egy marad vissza,hogy állandó védőszellemül vezesse és támogassa fiatalabb testvérét.Később is megtörténik azonban,hogy mikor a szellem nehéz elhatározások előtt áll,a másik hat szellemi vezető ismét megjelenik mellette;ha pedig a megszületett szellem igen gyenge és a rossz befolyásoknak könnyen enged,akkor segítőinek egyike leszületik melléje ugyanabba a családba testvérül,hogy jobban megközelíthesse és védhesse"A FÖLDI ÉLETBEN."
 
www.kristaly-lotusz.eoldal.hu//

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.