Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az élet fejlődése a Naprendszerben - Lemúria és Atlantisz helye az emberiség fejlődésében

 Ebben a tanulmányban megkíséreljük röviden összefoglalni azokat a tanításokat, amelyeket az Ősi Bölcsesség tanulmányozása során ismertünk meg, és amelyeket az élet kibontakozását taglalják a Naprendszerünkben. Ebbe az összetett rendszerbe - mint látni fogjuk - tökéletesen beleillenek az itt bemutatott, Lemúriáról és Atlantiszról szóló ismeretek. 

 

article preview
  Az élet fejlődése a Naprendszerben: 
Lemúria és Atlantisz helye az emberiség fejlődésében 
 
(...) Még alig 400 év telt el azóta, hogy az inkvizíció tanai visszavonására kényszerítette Galileit, Giordano Brunót pedig máglyahalálra ítélte, mert azt állították, a Föld a Nap körül kering. 150 éves, hivatalos egyetemi történelemtankönyvekben megdöbbenve olvashatjuk, hogy a Föld teremtése mintegy 6000 évvel ezelőtt történt, tehát mind a Föld, mind az emberiség 6000 évnél régebben nem is létezett. Akkoriban ez volt a tudományos álláspont. A példákat hosszasan sorolhatnánk, és remekül szórakozhatnánk komoly tudósok kijelentésein, amelyeket az idő meghaladt. Vajon 500 év múlva korunk tudományának hány, ma alaptételnek tekintett kijelentésén fog mosolyogni az akkori emberiség? 
 

gaia-meaning.jpg

  Ebben a tanulmányban megkíséreljük röviden összefoglalni azokat a tanításokat, amelyeket az Ősi Bölcsesség tanulmányozása során ismertünk meg, és amelyeket az élet kibontakozását taglalják a Naprendszerünkben. Ebbe az összetett rendszerbe - mint látni fogjuk - tökéletesen beleillenek az itt bemutatott, Lemúriáról és Atlantiszról szóló ismeretek. 
 
A bolygók 
 
A jelenlegi csillagászat A Naprendszerben 9 nagybolygót (ha a legújabb kutatási eredményeket is figyelembe vesszük, akkor 10-et) ismer. A teozófia ennél lényegesen több bolygóról tud, azt tanítja, hogy jelenleg 70 bolgyó kering a Nap körül. Ezek közül 11 olyan van, amely a fizikai világban is létezik, a többi csak a létezés magasabb síkjain rendelkezik testtel. E megdöbbentő információ teljesen logikus mindazok számára, akik elfogadják (esetleg meg is tapasztalják), hogy az ember nem korlátozódik csak a fizikai testre, hanem van asztrális (érzelmi) teste, alsó mentális (konkrét gondolati) teste, félső mentális (kauzális, elvont gondolati) teste, és még folytathatnánk a felsorolást. Az emberhez hasonlóan a bolygók sem csak fizikai testet öltenek, nekik ugyanúgy megvannak a magasabb síkokon is a testeik, vagy auráik. Másrészt, ha el tudjuk fogadni, hogy léteznek olyan lények, akik vagy átmenetileg nem rendelkeznek fizikai testtel (pl. a halottak, akik fizikai testüket letévem magasabb testükben folytatják tovább életüket), vagy soha nem is öltenek fizikai testet (pl. a különböző ternészeti szellemek, tündérek és az angyalok), akkor el kell tudnunk fogadni, hogy léteznek olyan bolygók is, amelyek nem rendelkeznek fizikai testtel. Így beszélhetünk asztrális bolygókról (csak asztrális és annál magasabb szintű anyagot tartalmaznak), alsó mentális, felső mentális, buddhikus és atmikus bolygókról. Természetesen, amíg a csillagászat csak a fizikai világot vizsgálja (a jelenlegi műszereivel csak azt tudja), ezeket a nem fizikai bolygókat nem tudja megtalálni. 
 
  A bolygókat az Ősi Bölcsesség tanításai alapján élőlényeknek tekintjük. A hagyomány a Földet gyakran Gaiaként vagy Földanyaként említi. Arról a hatalmas lényről, akinek a Föld bolygó a jelenlegi inkarnációja, nagyon keveset tudunk, de azt tudjuk, hogy az előző testetöltése a Hold volt. Ezt lényt a tanítások nem tekintik különösen fejlettnek, leginkább a ternészetszellemek fejlettségi szintjén áll. Sem ő, sem a többi bolygóban testet öltő lény fejlődési útjáról és céljáról semmit sem tudunk, de ezek a lények sem tudatosak a felszínükön nyüzsgő élettel kapcsolatban csakúgy, mint ahogyan mi emberek is legfeljebb csak annyit tudunk, hogy testünk felületén mikróbák milliói és milliárdjai laknak, de nem érdekel bennünket, merre fejlődnek, mit csinálnak. Az analógia törvénye (,,mint fent, úgy lent'') alapján abban biztosak lehetünk, hogy a Földanya élete is ciklusokra bontható, aktív és passzív periódusok váltják egymást. Az aktív periódusokban nagy változások zajlanak (kontinensek keletkeznek és tűnnek el, földrengések, vulkánok törnek ki, pólusváltások, drasztikus éghajlatváltozások történnek), míg a passzív szakaszban viszonylagos nyugalom honol, ami kedvez a felszíni élet fejlődésének. Hogy az aktív szakaszban emberek és más élőlények tömegei pusztulnak el? Ez legalább annyira nem érdekli a Földanyát, mint ahogyan bennünket sem érdekel a zuhany alá állva, hogy hány millió mikorba életterét szüntetjük meg éppen. 
 
  Azt viszont kijelenthetjük, hogy az emberiség (és az élővilág) fejlődése szorosan függ a Földanya aktív és passzív periódusaitól, és sem a biológia, sem a geológia nem fog tudni pontosan működő modellt kialakítani, amíg fel nem ismeri, hogy a Föld maga is élőlény, ugyanolyan életciklusokkal, mint amilyenekkel bármely más élőlény is rendelkezik. 
 
I. ábra: A Föld-lánc 7 bolygója
 
  A Föld tagja egy hét bolygóból álló rendszernek, amelyhez három fizikai (Mars, Föld, Merkúr, két asztrális és két alsó mentális bolygó tartozik. Ezeket a hét összetartozó bolygóból álló rendszereket hívjuk láncoknak. A bolygókra az okkult irodalom az ábécé betűivel utal, A-tól G-ig. A Föld-láncban a Föld a negyedik (D) bolygó, és az anyagiasulás legmélyebb (legsűrűbb) szintjét érte el. Fontos hangsúlyozni, hogy egy lánc bolygói különálló égitestek, a térbenmeghatározó helyet foglalnak el, valamennyien a Nap körül keringenek, és a saját tengelyük körül forognak. A Föld-lánc hét bolygója az I. ábrán látható. 
 
Körök, láncok, fejlődési rendszerek
 
Bár a lánc minden bolygója egy időben létezik, de az élet mindig csak egyen fejlődik. Úgy is mondhatjuk, hogy egy bolygó aktív, a többi passzív állapotban van. Az élethullámot a bolygók egymásnak adják át, az óramutató járásával ellentétes irányban (tehát az A-B-C-D-E-F-G sorrendben). Ne feledjük, hogy az élet nemcsak a fizikai szinten képes megnyilvánulni, de asztrális, mentális stb. szinteken is, így természetesen egy csak asztrális és annál magasabb szintű anyagot tartalmazó bolygón az élet asztrális és afölötti formája fejlődik. Amikor az élethullám végigjárja mind a hét bolygót, ezt a szakaszt körnek nevezzük, ami így hét bolygói periódusból áll. Egy-egy kör időtartama nagyságrendileg 500 millió év körül van, de az élethullám nem azonos időt tölt el valamennyi bolygón, általában igaz, hogy minél sűrűbb anyagból épül fel az adott bolygó, annál hosszabb ideig tart rajta az élet aktív fejlődési szakasza.
ii.-abra.jpg
 
  Egy bolygói lánc teljes élete hét körből áll, Földláncunk hét körét a II. ábra mutatja. Jelenleg láncunkban az élethullám a negyedik körében tart, és jelenlegi, aktív fejlődési szakasza a Földön zajlik. Ez az aktív szakasz Földünkön mintegy 300 millió éve kezdődött, és még jó ideig fog tartani. Egy ilyen bolygói periódus során az emberi fejlődés hét gyökérfajon keresztül halad, amelyeket a könyv részletesen ismertet, és amelyek közül a lemúriai fejlődési szakasz a harmadik, az atlantiszi szakasz a negyedik, míg a jelenlegi emberiség az ötödik fajt jelenti. Mint a II. ábrából is látható, az élethullám a Földre a Marsról érkezett, és a Merkúrra halad tovább, miután még két (a hatodik és a hetedik) emberi faj kialakul, és bejárja fejlődési útját. 
 
Ez azt is jelenti, hogy Földünkön sok százmillió évvel ezelőtt már háromszor is megtörént az élet fejlődése, de ezen nem szabad annak csak fizikai megjelenési formáira gondolni. Például láncunk első körében az emberiség csak az asztrális testét építette, a második körben már eljutott az éteri test fejlsztéséig, és csak a harmadik körben jelent meg a fizikai test, de akkor is csak csont nélküli formában, így ezekről a szakaszokról megkövesedett maradványok nem tájékoztathatnak. 
 
Amikor a láncban az élethullám hétszer körbejárt, a lánc ,,meghal", bolygói feloszlanak, és egy pihenési szakasz (,,bolygóközi pralaya") után ebből a szétszórt anyagból új bolygók és új lánc születik. Az ősi, okkult tanítások szerint egy lánc élettartama (tehát egy bolygó teljes élete) körülbelül 4,3 milliárd év, és ez sem egyezik a tudomány jelenlegi álláspontjával. E tanítások szerint Földünk mintegy 2 milliárd éve keletkezett, és még nagyjából ugyanennyi ideje van hátra. Elismerjük, a geológusok találtak olyan kőzeteket, amelyek jelenlegi műszereik szerint 3 milliárd évesek, de egy olyan feltételezéssel élnek, amivel az okkult fizika nem ért egyet: a földi radioaktív izotópok felezési ideje az időben állandó, most ugyanannyi, mint 1 milliárd éve volt. A teozófiai kutatások szerint a kémiai elemek ugyanúgy fejlődnek, mint az élet más formái, és az időben változnak, összetettebbé, bonyolultabbá válnak. Ekkor pedig a radiokatív kormeghatározás (főleg a régmúlt esetében) teljesen hamis eredményeket ad. 
 
Hét egymást követő lánc alkot egy fejlődési rendszert, amint a III. ábra mutatja. Ezen az is látható, hogy fejlődési rendszerünkben a Föld-lánc a negyedik, és a Hold-lánc előzte meg. A Hold akkor, amikor láncának fizikai (D) bolygója volt, egy élő, Föld nagyságú bolygó volt, majd ˘halála˘ után anyagának jelentős részét szétszórta, és a Föld nagy része ebből a szétszórt Hold-anyagból épül fel. Mai Holdunk aktív ősének ugyanúgy maradványa, mint ahogyan az eltemetett ember után is megmarad néhány csont évszázadok múltán is. Persze ezek a csontok tömegükben az eredeti emberi testnek csak töredékei. A tanítások azt mondják, hogy még ez a maradvány is teljesen meg fog semmisülni valamelyik következő kör idején. 
 
iii.-abra.jpg
 
Az élet birodalmai (ásvány, növény, állat, ember stb.) egy-egy láncváltáskor lépnek ˘magasabb osztályba˘, ez azt jelenti, hogy jelenlegi emberiségünk döntő része, a Hold-láncban állatként, a második láncban növényként, az első láncban pedig ásványként fejlődött. Ugyanakkor pl. jelenlegi állatvilágunkból fog kialakulni az eljövendő, ötödik lánc emberisége, és így tovább. Azok az emberek, akik a Hold-láncban elértek bizonyos fejlettségi szintet, építették meg a jelenlegi emberiségünk formáit, őbelőlük váltak a nagy tanítók, uralkodók, és a hagyomány különböző nevekkel hivatkozik rájuk- mint ahogyan ebben a könyvben is. A IV. ábra a teozófiában megszokott módon mutatja be a Föld fejlődési rendszerét. 
 
103_naprendszer_html_6e316840.jpg
 
A Naprendszeren belül egyidejűleg, egymással párhuzamosan 10 fejlődési rendszer létezik, amint ezt az V. ábra mutatja. Közöttük van 2 olyan, amely jelenleg 3 fizikai bolygót tartalmaz (Föld- és Neptunusz- rendszer), 5 olyan, amely csak egy fizikai bolygót tartalmaz, és 3 olyan, amely fejlődése jelenlegi szakaszában nem tartalmaz fizikai bolygót. Ezt a 10 fejlődési rendszert összefoglalóan Naprendszer tervének nevezzük. Mint látható, ez a terv összesen 490 bolygót tartalmaz, de ebből egy időben csak 70 létezik, minden fejlődési rendszerben csak egy-egy lánc, a maga 7 bolygójával. 
 
103_naprendszer_html_1408378d.jpg                           vi.-abra.jpg
 
A VI. ábra ennek a tervnek a jelenlegi állapotát mutatja, a nyolcadik, a kilencedik és a tizedik rendszernél azért van bejelölve két lánc is, mert csak annyit tudunk, hogy ezek vagy az első vagy a második láncban tartanak. 
A tíz fejlődési rendszer jelenlegi állapotát az alábbi táblázatában foglaljuk össze: 
Sorszám Rendszer Lánc Kör Fizikai bolygók száma Megjegyzés
I.  VULKÁN 3 6?  1 A Föld-rendszernél alacsonyabb szintű lényeket hoz létre. 

II.

III.

VÉNUSZ

FÖLD

5

4

7

4

1

3

A legfejlettebb rendszer

Három bolygója a Mars, a Föld és a Merkúr

IV. JUPITER 3 2 1 A Jupiter még nem lakott, de a holdjai igen. Nagyon magas szintet fog elérni
V. SZATURNUSZ 3 korai 1 Lassan fejlődik, de magas szintet fog elérni. 
VI. URÁNUSZ 3 ? 1  
VI. NEPTUNUSZ 4 ? 3 A 3 bolygó a Neptunusz, Plútó és azon túl (Szedna?)
VIII, IX, X.     - - Nincs elnevezésük. Még nem tartalmaznak fizikai bolygót.

 

 
A Láng Urának eljövetele 
 
A fenti táblázatot tanulmányozva immár teljesen érthetővé válik könyvünkben az a rész, amely a Láng Urainak vagy a Tűz Fiainak eljövetelérők szól. Az ősi hagyomány tanítása szerint minden láncban egyszer, és csakis egyszer lehetőség van arra, hogy az élet fejlődését, a tudat kibontakozását egy párhuzamos, de a fejlődésben előbbre tartó fejlődési rendszerből érkező lények segítsék és serkentsék. Ez a külső segítség mindig a lánc felénél (negyedik kör, D bolygó) történik meg. Mint látható, a földi fejlődési rendszernél a Vénusz rendszere jóval fejlettebb, az már az ötödik lánc utolsó körénél tart, tehát az ottani "emberiség" több milliárd évvel előttünk jár. Igaz, abban a körben jelenleg az aktív bolygó az E vagy az F, tehát ez a sokkal fejlettebb emberiség jelenleg nem tartózkodik fizikai testben (így maga a Vénusz bolygó jelenleg nem lakott). 
 
Láncunkban ez az eljövetel jelenlegi (negyedik) körünkben a D bolygón (Föld) történt meg 16,5 millió évvel ezelőtt, a lemúriai gyökérfaj fejlődési idején. Az ősi tanításokban plasztikus leírásokkal találkozhatunk arról, hogy a Föld minden élőlénye ünnepelt és mélyen meghajolt a Láng urai előtt. Maga a Földanya virágba borította a Góbi-tengerben (ma: Góbi-sivatag) található Fehér-Szigetet (Shambala), ahová "tűzszekéren" érkezett meg a Föld minden (látható és láthatatlan, emberi és angyali) teremtményének új vezetője és királya, az Örökifjú Szűz, Samat Kumara, 3 közvetlen segítőjével, akiket a hagyomány Pratyeka Buddháknak nevez. Kíséretükben volt még 27 segítő, akik különböző feladatokat láttak el. A Láng Urai segítségével kapott az addig értelem nélküli állati ember értelmet, és attól kezdve beszélhetünk az emberiség fejlődésének jelenlegi irányáról. 
 
0538f9374de5824bc3cffa354842ac4d--fire-dancer-fire-art.jpg
Fontos hangsúlyoznunk, hogy míg a Hold-láncról (tehát saját fejlődési rendszerünkből) érkezett, az emberi fejlődést már túlhaladott lények (Barishad Pitrik) képesek voltak emberi testet ölteni, tehát az emberek közé leszületni, a Láng Urai erre nem voltak képesek, mert fejlődési rendszerünk anyaga túlságosan durva volt számukra. Ezért amikor személyesen kívántak az emberek közé menni, a Vénuszról hozott anyagból voltak kénytelenek fizikai testet építeni maguknak, amelyet szafanderszerű eszközzel óvták meg a földi anyag érintésétől. Ez tehát a magja az ősi barlangrajzokon látható "űrhajós" ábrázolásoknak. Az emberiség fejlődésének azonban az a célja, hogy önmaga, további külső segítség nélkül emelkedjen fel, így a Láng Urai fokozatosan visszahúzódnak, és átadják a vezetést a Föld-lánc emberiségéből kiemelkedő, magas fejlettségű lényeknek. Közülük a legmagasabb szintet eddig Guatama Buddha érte el, aki immár az említett Pratyeka Budhákkal azonos szintre emelkedett. 
 
Ugyancsak a fenti táblázat alapján felvetődhet a kérdés: vajon a párhuzamos fejlődési rendszerek között van-e átjárás? Tehát előfordul-e, hogy a földi ember következő életében mondjuk a neptunuszi rendszerben folytatja fejlődését, a Földre meg például jupiteri rendszerből érkeznek emberek? A válasz az, hogy kisebb számban előfordulhat, nagy tömegében viszont nem. Ebben a rövid összefoglalóban nem tudunk kitérni a Naprendszer és fejlődési rendszerek életét irányító és vezető hatalmas lényekre és tevékenységükre, ezért itt csak annyit: ha úgy látják, hogy egy embercsoportnak olyan tapasztalatok megszerzésére van szüksége, amely saját fejlődési rendszerében nem szerezhető meg, akkor átvezetik (átmenetileg vagy végleg) egy párhuzamos rendszerbe. 
 
Okkult kronológia
 
Ha az eddigieket ráhelyezzük egy időskálára, ki fog derülni, hogy az így kapott időhorizont messze túl van a tudomány által jelenleg elfogadott időskálán. A kozmogónusok nagy része jelenleg úgy tartja, hogy a Nap 4,5 milliárd évvel ezelőtt keletkezett, míg az egész univerzum a mintegy 12-14 milliárd évvel ezelőtti ősrobbanással született meg. Ezzel szemben az okkult tanítások szerint a Naprendszer többször 10 milliárd évvel ezelőtt kezdett a fizikai síkon is megnyilvánulni, de a létezés magasabb síkjain ennél sokkal régebben létezik, míg maga az univerzum teljes megnyilvánulási hossza több mint 300 billió (300 000 milliárd) év. Mi ennek az igen jelentős éltérésnek az oka? 
 
Kezdjük a Nap, illetve a Naprendszer korával. Egy példával szeretnénk megvilágítani az okkultizmus és a tudományos kutatás eredményeinek eltérését. Képzeljük el, hogy a mikrobák az emberben lejátszódó folyamatokat és az emberi élettartamát vizsgálják. Elemzik, hogy a vérben mennyi oxigén van, azt milyen folyamatok milyen ütemben használják fel, és rájönnek hogy nagyjából két percen belül a vérben levő oxigén mennyisége kritikus szintre süllyed, és az ember meg fog halni. Ugyanígy visszafelé számolva, kiderül, hogy az ember nagyjából két perce születhetett. Tehát az ember összesen 4 percig él. Erről a következtetésről teljesen meg lesznek győződve mindaddig, amíg fel nem ismerik, hogy az ember nincs elszigetelve a külvilágtól, sőt a légzéssel állandóan friss oxigént vesz fel, illetve szén-dioxidot ürít. Ezután a vízháztartást vizsgálják, ismét hoznak egy hasonló következtetést, amíg rá nem jönnek, hogy az ember rendszeresen friss vizet is iszik, illetve az elhasznált folyadékot üríti. A kozmogónia is hasonló helyzetben van. Jelenleg a Napot az univerzumtól elszigetelt égitestnek tekinti, és még nem ismerte fel, hogy a fizikai sík fölötti megnyilvánulási síkokon rendszeres anyagcserét folytat az univerzális energiaforrásokkal. 
 
Ami az univerzum keletkezését és korát illeti, elismerjük, hogy a matematikai egyenletek valóban a 12-14 milliárd évvel ezelőtti ősrobbanást mutatják. Az egyenleteknél alkalmazott peremfeltételekkel nem ért egyet sok teozófus (így e sorok írója sem). Az univerzum anyagából pusztán a fizikai anyagot veszik figyelembe, és azt nem hogy a fizikai anyag azt asztrális anyag "sűrűségéből" keletkezik, az asztrális anyag a mentális anyagéból, és így tovább. Ezen "anyagminőségek" között folyamatos oda-visszaalakulás játszódik le, a legfinomabb anyag folyamatosan keltkezik, míg a legsűrűbb folyamatosan bomlik le. Ha egyszer ismét jön egy fizikus zseni, aki ezeket a felételeket is figyelembe fogja venni, a jelenlegi kozmonógiai képtől teljesen eltérő módon viselkedő modellt fog kapni. Addig is lesznek olyan teozófusok, akik inkább az Ősi Bölcsesség tanításait fogadják el. 
 
H. P. Blavatsky A titkos tanításban közzéteszi azt az exoterikus, ősi hindu kronológiát, amely a jelenlegi emberiségünk számára nyilvánosságra hozható. Ebből idézünk néhány érdekesebb számot (a számítások 2004-re korrigálva):
 
- A Föld megszületése: 1 955 884 804 év
- Jelenlegi körünkben az ásványi, növényi, állati fejlődés kezdete a Földön: 300 millió év
- Az emberiség első megjelenése a Földön (az első körben): 1 664 501 104 év
- A negyedik kör teljes hossza a Földön: 308 448 000 év
- A Föld-lánc teljes hossza, vagyis Brahma egy nappala: 4320 millió év
- Két lánc közötti pihenési ciklus, vagyis Brahma éjjele: 4320 millió év
- A Naprendszer élete, vagyis Brahma egy éve (360 napja): 3110 milliárd év
- Az Univerzum élete, vagyis Brahma 100 éve: 311 000 milliárd év 
 
Okkult antropológia
 
Az időtávlatokat jelenlegi körünkre, bolygói periódusunkra közelítve és a geológiai korokkal összevetve, az alábbi táblázatot állíthatjuk össze:
 
Geológiai periódus (millió év) Biológiai környezet Gyökérfaj A megszülető faj neve Kifejlődő érzék és tudathordozó
Ecoén (50-60) Új növényzet kialakulása Első Polárszi Hallás, asztroéterikus
Oligocén (40-38) Kis átmenet Második Hiperboreai Tapintás, éterikus
Miocén (25) Több új életforma Harmadik Lemúriai Látás, éterikus-fizikai
Pliocén (12) Jelenkorihoz hasonló Negyedik Atlantiszi Ízlelés, fizikai-asztrális
Pleisztocén (1) Jelenkorival szinte megegyező Ötödik Árja Szaglás, fizikai-mentális
Holocén (jelen) Jelenlegi Jelenlegi ? ?

 

 
Ez a táblázat nem egyezik meg pontosan a könyvben bemutatottal, ez az 50-es években elvégzett kutatások eredményét tükrözi, míg a könyvbeli a XIX-XX. század fordulóján készült. Így nyomon követhetjük a geológia fejlődését is, hogy az egy adott időhorizonthoz mikor milyen korszakot rendelt. A tisztánlátó kutatások a csillagok állásából határozták meg, hogy egy adott esemény mikor történt, majd ehhez rendelték hozzá a geológiai időskála aktuális felosztását. Így fordulhat elő, hogy a könyv a lemúriai emberiség alakulását a kréta, illetve a jurakorszakra teszi, ez a táblázat pedig a miocénra. Ne feledjük azonban, hogy napjainkban a geológiai kormeghatározás legfőbb eszköze a radioaktív izotópok arányának mérése, ennek megbizhatóságáról pedig már ejtettünk szót. 
 

sie_lemuria_guardian.jpg

Talán megérti a kedves Olvasó, hogy egy ennyire rövid összefoglalóban évmilliók és évmilliárdok fejlődésének részletezése nem képzelhető el, itt legfeljebb csak fel tudtuk hívni a figyelmet arra, hogy a mindenség még annál is sokkal összetettebb rendszer, mint amit az emberiség jelentős része ma gondol róla. Ezt a csodálatos világot személytelen, objektív isteni törvények irányítják egy számunkra szinte felfoghatatlanul magasztos isteni fejlődési terv alapján. Ezen a terven jelen korunk emberénél sokkal-sokkal emelkedettebb lényei dolgoznak, bennünket pedig boldogsággal tölthet el az a tudat, hogy az emberre is határtalan fejlődés vár, és előbb-utóbb tudatosan is csatlakozhatunk az isteni terv munkásainak sorához. 
 
Szabari János
szabari.nagyiday@netquick.hu