Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Bartha Gizella - Kapcsolat a szíriuszi Magyar bolygóval

Egy 1999-es rádióinterjú SZÓ SZERINT lejegyzett változata annak, amit akkor Bartha Gizella mondott a helyi kecskeméti rádióban.

article preview

...Mindig nagyon örülök, hogy Kecskemétre jöhetek, és mindenkit nagyon sok szeretettel üdvözlök! Tegnap este nyolckor indultam el Szászrégenből, szülővárosomból, és reggel 8.30-kor itt voltunk az erdősi áruház előtt. 

 

Röviden magamról : egy elég színes életpályát futottam… és aztán most kezdem gyerekkoromtól : Erdélyben születtem, a hegyek között éltem, ennek később jöttem rá az értelmére… tehát a hegyek között az azt jelenti, hogy emberi település olyan harminc kilométerre volt… a gyerekkorom az ilyen volt… aztán elvégeztem magyarul a középiskolát, iskoláimat, és a kolozsvári egyetemen filozófia-pszichológiát tanultam, majd tíz évig Csíkszeredába filozófiát, közgazdaságtant és vállalatszervezést tanítottam… Aztán közben voltam élsportoló… nyolcvanötben… ez azért érdekes…országos turisztikai tájfutó bajnok, sífutó bajnok, negyven expedíciót vezettem a Kárpátokba. Aztán meggyűlt a Szekuritátéval a bajom és nyolcvanhatba kijöttem egy hátizsákkal… és akkor… itt voltam házvezetőnő, takarítónő, kaput festettem, akkor voltam gyerek-felügyelőnő, aztán voltam két évig klinikai pszichológusa a budapesti Flór Ferenc kórházba egy pályázat folytán, utána egy évig a Budapesti Nemzetközi Intézetben filozófiát, pszichológiát és jógát tanítottam, majd a Márton Áron Kollégiumban művelődésszervező… és nevelőtanár, jelenleg otthon élek és írok, és itt kötődik a tevékenységem az ezoteriához. Van két szellemi tanítómesterem, aki nekem diktálja az Arvisúrákat, és a történet, amit el fogok mondani, tulajdonképpen az Arvisúrákhoz kötődik. 


Na most az Arvisúrákat többféleképpen értelmezik, itt is van két Arvisúra… ami igaz, az Arvisúra igazszólást jelent, de a Paál Zoltán által írott Arvisúrák, ezek a palóc regék, mondák, tehát mesékbe, mondákba rejtették a Földre hozott őstudományt - mondták nekem a mestereim. Na most nekem nem a meséket diktálják le, hanem elmondom röviden, hogy mit : tehát az Arvisúrákat… mit tartalmaznak az Arvisúrák? A teremtéstan, ez az univerzumok teremtés… tanára vonatkozik, akkor a helyes táplálkozástan, akkor az… alkímiát… na most alkímia alatt az Arvisúrákban a gyógyítást értik, a szakrális gyógyítást, mert az alkímiát is hatvanhatféleképpen értelmezi a szakirodalom, akkor a rózsakeresztességet, ez az őskereszténységet, a gnózist jelenti, akkor a férfi-nő viszonyát, a tantrát, ami nem azonos az Osho-féle tanokkal, egy picit más, és a helyes társadalom megszervezésének az elveit. Na most ketten írjuk az Arvisúrákat. Az univerzumok teremtéstanát azt egy férfi írja jelenleg - ezelőtt március 15-én tudtam meg… szintén szülővárosomban, Moldován Béla… ő mérnök, villamosmérnök, tehát a teremtéstanhoz ahhoz nagyon magas fokú matematika is van, ahogy én láttam, tehát azokat tudásokat írja… én nem azt írom, hanem amit itt elsoroltam. 

Na most az Arvisúrák az a szíriuszi tanítók által a Földre hozott őstudást jelentette. A mesterem, aki nekem a lelki és szellemi tanítómesterem, Saint-German névre hallgat, ő a Szíriusz Hermetikus Rendjének volt a beavatottja. Jelenleg is az, él, fizikai testben él, bármennyire hihetetlen, de él! - Röviden a lelkének az inkarnációiról, azért, hogy tudjuk, hogy kiről van szó : ő volt az aranykor… szakrális királya, amit a biblia paradicsomnak nevez. A neve akkor az volt, hogy Táltos király. Ennek az inkarnációinak az emlékét írta meg ő a népmesékben, amit nem a nép írt, hanem Saint-German grófja Görgényszentimrén a Táltos király. Következő inkarnációja volt a Pannón-kultúra egyik szakrális királya, az erdélyi részének, utána volt Atlantisz egyik szakrális királya, illetve főpapja, aki mentette a tudást, az Ibolyaláng Templomából Atlantisz elsüllyedése előtt a jelenlegi erdélyi területére, aztán élt… görög beavatott, ezoterikus filozófusként, Plótinoszként… Prokloszként, bocsánat… élt… Szent Józsefként, Mária férjeként, élt… Attilaként… Attila hun király keresztfiaként, fehérhunként, Öskünek a fia volt, az Attila hun királyunknak az öccsének a fia, akkor élt… Roger Bacon filozófusként, élt ferences rendi szerzetesként nagyon szegény sorsban, Szent Albinnak nevezték, élt Kolumbusz Kristófként, utána Shakespeare-ként, és Shakespeare után 1701. augusztus 8-án Eperjesen született meg Rákóczi Györgyként. Na most a Saint-German név álnév, ez egy fölvett álnév volt, mivel neki állandóan kellett menekülni a bécsi titkosrendőrség elől. Miért? Mert II. Rákóczi Ferenc erdélyi fejedelem fia volt, és ezt a gyereket el akarták titkolni a bécsi titkosrendőrség előtt, mert amikor hesseni Amália Sarolta áldott állapotba volt ezzel a György nevű fiával, akkor II. Rákóczi Ferenc a bécsújhelyi börtönben ült már. Onnét tudjuk, hogy hesseni Amália Sarolta parasztnőként, áldott állapotban ment ki a férjéért Párizsba. Na most ezt a gyereket eltitkolták, és akkor ő Párizsba élt sokáig, mert az apja a Napkirály… barátja volt és két birtokot adott neki. Nagyon érdekes a két neve! A történelmi, magyar történelmi karmával kapcsolatosan : Trianon és Saint-German! Mai is meg van a két kastély. És hogy hogy függnek - most nem mélyedek bele - az ő sorsa a párizsi udvarban össze, röviden annyit az utolsó életéről, hogy látnok volt… több nyelven beszélt… óhéber, ógörög… kinai, de beszélte az angol, német, holland, lengyel nyelvet…akkor… az alkímia beavatottja volt, materializálni tudott, ezt Voltaire-ék is feljegyezték róla. Nem öregedett! Amikor már olyan 170 éven fölül volt, akkor is mindig üde fiatal volt. Vegetáriánus volt! Akkor a Saint-Germanék kastélyában… nagyon sokat gitározott, meg ilyen népi hangszerei voltak, és…bocskaiban járt, ami egy picit akkor a párizsi udvarban feltűnést keltett, mint hogy a Szíriusz Rendjének hermetikus beavatottja volt… és aztán mindjárt meglátjuk, hogy honnét a bocskai… és egy nagyon érdekes személyisége volt a történelemnek… na most ő diktálja nekem az Arvisúrákat is, és még egy mester, El Morya mester, aki a Nagy Fehér Testvériség elnökeként szerepel a hierarchiában és a Turul-nemzettség ősapjaként. Konkrétan El Morya mester a magyarság hiteles történelmét diktálta le nekem. Hogy ezt miért kellett lediktálni, gondolom nem köll mondanom : mert meghamisították a történelmünket! 

Na most… ami kötődik a mesterem beavatásához, az egy történet, amit önöknek elmesélek. Nem muszáj, elhiggyék. Ha nem hiszik el, gondoljanak egy szép erdélyi mesére, és akkor elmesélem a történetet : 

1998, tehát a múlt év… október közepén egy vasárnap Szászrégenből kísértem haza Csíkszeredában a barátnőmet. Esti vonattal mentünk és… mielőtt Csíkszeredába, gömbházba értünk volna, kiszálltunk egy taxiból, mert a vonat nem vitt be Csíkszeredáig, észrevettük, hogy jött utánunk egy barna szakállas férfi. - Ez egy még szokványos történet, éjjel fél kettőkor a csíkszeredai utcán az egyik negyedben, ugye, jön két hölgy után egy barna szakállas, fekete bocskaiba egy férfi. És… barátnőm mondja, hogy meg akar szólítani, érezte ő is, ilyen szenzibilis, mondom, igen, de jóindulatú, és megálltunk a gömbház előtt, és ez a nagyon érdekes… szép férfi bemutatkozott : "Enlil vagyok, Nimród 6. fia a Szíriuszról!" - Erre barátnőm azt mondta : " hogy látod, én már neked ezelőtt 15 évvel megmondtam, hogy élnek más bolygón is, és te kikacagtál!" - Valóban így volt, mert nem foglalkozom ufókkal, tehát én filozófus vagyok, és negyven percet… azt mondja, tudom, hogy a hölgyek már - nagyon udvarias volt, magyarul beszélt, amit ő úgy nevezett, hogy Turul-nyelv - …azt mondja : " Negyven percig tartanám fönt", és ő a következőket mondta el, amit ő nekünk elmondott, én önöknek megpróbálok elmesélni. 

Elmondta, hogy őt Enlilnek hívják és 118 éves, ami az ők… értékrendjük szerint ilyen serdülő fiatalembert jelent - hát nálunk egy picit időst. Az édesapját Nimródnak hívják, ő a hatodik fiú, és a Földre a húgával, Sárával jött űrhajóval. Hat óra alatt jön a Szíriuszról egy űrhajó. Nagyon sokan vannak testvérek, ők azt mondják, huszonöten, ez náluk szokványos - mindjárt elmondta, hogy élnek - és az édesanyát Lillának hívják, és ő otthon maradt a két éves kislányukkal, és akkor elmondta, hogy ők egy Szíriusz nevű bolygón élnek ( megjegyzés : valószínűleg Enlil eredetileg a Szíriusz A egyik bolygójára utalt, de Bartha Gizellának ekkor még nem voltak csillagászati ismeretei. ), ami ebben a galaktikus rendszerben van, azt mondja : "Ti földi emberek ezt a kifejezést használjátok, hogy Naprendszer - nem Naprendszer, hanem galaktikus rendszer. Na most abban a galaktikus rendszerben, ahol a ti Föld nevű bolygótok van, négy bolygón élnek emberek különböző szellemi-lelki fejlettségi fokon és az ennek megfelelő technikai fejlettségi szinten : a Szíriuszon, ez a lila-bolygó ( megjegyzés : folyamatos az összekeverése a mi Naprendszerünknek és a Szíriusz-rendszernek - mely mindkettő galaktikus rendszer része is -, de ez betudható a közlő ez irányú ismerethiányának, amely azonban semmit sem von le részletek egyedülálló információinak értékéből! ) ott él a Szíriusz őslakói a Turul-nemzettség, akik turul nyelven beszélnek. Na most az idők folyamán még három nemzettség csatlakozott a Szíriusz őslakóihoz : a Báthori-nemzettség, amelyik egy másik univerzumból jött egy galaktikus robbanás után, a Rákóczi-nemzettség, akik a Napról jöttek, mert volt egy naprobbanás és a Napon lehetetlenné vált az élet - és a szíriuszi Turul-nemzettség ugyanazt a nyelvet beszélik, tehát a magyar nyelvet, csak ők turul nyelvnek nevezik - és Nimród fiai, vagy Nimród nemzettség, akik a Marsról jöttek egy marsrobbanás után - jelenleg eddig már láttam tévéfelvételeket, pont a román tévétől, mutatott piramisokat a Marsról, de gondolom itt is voltak Magyarországon, hát otthon nézem a román televíziót és a Marson piramisok vannak, tehát azok megmaradtak, de élet nincs a Marson. Na most elmondta Enlil, hogy Nimród fiai a Marsról jöttek, tehát ez a négy nemzettség él a Szíriuszon, náluk nincsen tél, olyan 24-28 fokos átlag hőmérsékleten, mediterrán átlaghőmérséklet van. Sose volt háború! Az átlagéletkor jóval nagyobb, mint a földi embernek, mert ők az isteni kozmikus törvényeket nagyon szigorúan betartják, például a 'Ne ölj' törvényt - náluk ilyen nincs, hogy állatot ölnek, ezért náluk nincs is vadállat. Azt mondja, a Földön azért lettek vadak az állatok, mert az ember megölte, és ez a tudatalattiban rögződött… tehát nyilván hús nem esznek… ez teljesen normális… hogy mit étkeznek, az nagyon érdekes : napi ötször étkeznek, alapétkezésük a tej, a gyümölcsös tej, tejturmix - vannak teheneik, sokkal szelídebbek, valamennyivel kisebbek, mint a földi tehenek - és ezt különböző gyümölcsökkel, banánnal, eperrel, málnával - ott is vannak ilyen gyümölcsök, felsorolta : begyűjtik. Zöldséget esznek rengeteget, és tésztát, édességet… készítenek. 250, 370, 420 évig fölmegy az átlagéletkor ( Megjegyzés : hogy ténylegesen mennyi az átlagéletkor a földiével összehasonlítva, az függ az adott bolygó csillaga körüli keringési idejétől : ha pl. egy bolygó 4szeres napév alatt kerüli meg a csillagát, akkor az ott élők 250 éve valójában itt 1000 évnek számít!) Egy szíriuszi nő olyan 90-120 éves korában megy férjhez és válik szülőképessé, de úgy néz ki, mint egy földi nagyon szép 25. Na most 170-175 méter magasak a férfiak, arányos testalkatúak, többnyire barnák… centiméter, bocsánat, centiméter! elnézést…többnyire barnák és szakállasok, nagy barna szeműek, a hölgyek pedig ilyen vállközépig érő…barna… sötétbarna hajúak - a Turul-nemzettségen belül vannak kékszeműek is. Na most a másik érdekesség, hogy gömbszerű házakban laknak. Nagy sok a …tehát az élő környezet a virág körülöttük, a gömbszerű házakban pedig kicsi piramisok vannak, színes piramisok a szivárvány hét színének megfelelően. A technikájukról röviden : kristály-technikával működnek az összes közlekedési eszközeik, a háztartási gépek is. Egy szíriuszi űrhajó, ami acélkék és henger alakú, hat óra alatt jön a Földre, négy óra alatt a Vénuszra ( Megjegyzés : magasabb dimenzióban gyorsabban telik a relatív idő. ) és három óra alatt az Andromedákra, mert még ezeken a bolygókon van élet, elmondták ( Megjegyzés : megint értelmezési zavar, mert nem derül ki, hogy az Androméda csillagképről van-e szó vagy az Androméda-galaxisról ), de a legmagasabb rendű a Szíriuszon - és akkor most szóljak a másik három…- a Föld, azt tudjuk, hogy mi van körülbelül a Földön, erről most nem beszélek - a Szíriusz után a Vénuszon van élet, azok többnyire szőke kék szeműek és ősi indogermán nyelven beszélnek, nekik az űrhajóik ilyen kerek, tányéralakú, tehát más típusú űrhajóik vannak, és az Andomedákon, az Andromedákon a… az Andromedákról jött fénylények hozták létre az inka-maja kultúrát, tehát az ősi indián kultúrát, ami nem azonos, elmagyarázta Enlil, azzal az indián kultúrával, amit a filmekben látunk. Az jóval magas.. szellemi-kozmikus kultúra volt. - Mint amiket az amerikaiak csináltak, ugye, a festett indiánokról, a tollakkal a fején, tehát ez nem azonos azzal a kultúrával, ez már… egy picit… picit lejárattatása talán a dolgoknak. Na most, nekik rég kapcsolata van a Földdel, több kultúrát segítettek a Földön beindítani, ez a kilencedik űrős-levonulás lesz, azaz már megtörtént. Először az Aranykort indították be, az a 144.000 Fénylény valamikor a Szíriuszról jött, ez volt az úgynevezett Turul-nemzettség, ami áldozati sorsot vállalt, hogy Földön meghonosítsa az életet, és ennek kapcsán elmondta, hogy rengeteg szíriuszi lélek él a Földön, többnyire magyar sorsban inkarnálódva, és azokat felügyeli a Szíriusz Intergalaktikus Tanácsa, magyarán mindenkiről nekik ott nyilvántartásuk van… tehát a magyar sorban vet… - többnyire magyar sorsban inkarnálódtak a szíriuszi lelkek, így magyarázta el nekem Enlil… És nyilvántartásuk van, és van egy Intergalaktikus Tanács, aminek az egyik központi… tehát nem bírója, hanem irányítója a Szíriusz királya - mert náluk mindig szakrális királyság volt, akit jelenleg így hívnak, hogy 27. Báthori András! Na most a Szíriuszon a Báthori-nemzettség uralkodik, mert, így magyarázta Enlil, ők a kozmosz - tehát a legősibb fiai, és úgy döntöttek a Szíriuszon, hogy őket választják királynak, mivel ők még egy magasabb kozmikus kultúrából menekültek. Na most ezek rokonok azzal a Báthori családdal, aki a Földön is uralkodott… Erdélyben többnyire, de Magyarországon is voltak nádorok, főispánok, hadvezérek, és Lengyelország, Litvánia, Lettország szakrális királyával, V. Báthori Istvánnal. - tehát rokoni kapcsolatban voltak, és elmondta Enlil, hogy a magyar történelmi családok tudtak erről, és évente találkoztak a szíriuszi testvérekkel, csak ez egy zárt körnek volt a tudása - bizonyos papok is tudtak róla. Évente voltak rózsakeresztes találkozók, és találkoztak a szíriuszi testvérekkel - ezek a családok, akik tudtak erről, Báthoriak, Rákócziak, Eszterházyak és a Telekiek. Utoljára gróf Teleki Pál, aki találkozott Nimród édesapjával, aki zenetanár a Szíriuszon, az öreg Nimróddal, "úgymond" az öreg Nimróddal - az öngyilkos miniszter. De Rudolf trónörökös is tudott… - elmondták - találkozott velük… és tudott bizonyos kör, és utána, nem véletlen, két jegyzőkönyvet mutattak meg nekem Nyírségben, Szabolcs-Szatmár megyében, de arra kértek meg, hogy meg ne mondjam még a helység nevét és az illető nevét is, mert még nincs az ideje… egy év múlva ideje lesz ezt nyilvánosságra hozni. Én elmondom a két jegyzőkönyv tartalmát - tehát értik milyen érdekesen összevágnak az események : 

1437 az egyik jegyzőkönyv kezdete, egy nyírségi szakrális… településen - erről majd egy picit még beszélek, amit előre mondtam - a lényeg az volt, hogy titkos rózsakeresztes találkozó volt nádor Báthori György kastélyában - a Báthoriaknak a nyírségben, Szabolcs-Szatmár megyében több kastélyuk volt… az 1437-ben - tehát a…úgy tudom, a mohácsi vész előtt - nagyon érdekes az időpont, ezen a titkos rózsakeresztes találkozón… részt vettek - felsorolja, hogy… Grál-őrzők… Dél-Franciaország , spanyolok, törökök, Tibetből, nagyon sok helyről a Földön, és 40-en a Szíriuszról, a Ming-nemzettségből. Na most visszatérve a Szíriuszi életformára, ami még nagyon érdekes, hogy a foglalkozások nemzettségekhez kötődnek és ruhához. Nagyon érdekes a ruha, tehát a viselet, amit ők elmondottak, hogy mennyire fontos - nem hogy ruha teszi az embert, hanem a ruha az egy… szakrális eszköz, ami elősegíti a csakráknak a működését, és ez az úgynevezett szakrális ruha a bocskai - tudják, hogy mi a bocskai? Annak a hét főcsakra a hét vitézkötés. Na most a Báthoriak, tehát a királyi család, lila bocskaiba jár - tehát ilyen sötét lila - Saint-Germannek is ez a színe. Mindjárt meg is mutatom önöknek, hogy körülbelül ez a szin, csak egy kicsit kékbe megy át, itt majd néhány ábrát is mutatok. Tehát ilyen bocskaiba járnak, akkor a Rákócziak bordó bocskaiba és a bordó pellerin - ez megvolt Árpádnak is, akkor a Nimród, azok fekete bocskaiba járnak, és a Szíriusz őslakói zöld bocskaiban járnak. Na most a mesterségek, tehát a királyok… azok a… Bátori nemzettségből kerülnek ki, a tanítók, művészek többnyire a Rákóczi nemzettségből, a mérnökök a… Nimród fiai közül, és a Szíriusz őslakói, a Turul-nemzettség, mezőgazdasággal és állattenyésztéssel foglalkozik. Nyilván vannak mezőgazdasági gépeik, de kristály-technikán alapulnak, ami környezetkímélő. Egymás között házasodnak, a család az szent, tehát náluk nincs olyan, hogy válás, vagy paráznaság, vagy barátnők - nincs. Nagy családok… békésen egymás mellett élnek… van holdja a Szíriusznak ( Megjegyzés : nem a Szíriusznak, hanem a szíriuszi bolygónak van holdja. ), vannak ünnepeik, és… egy… nagyon érdekes… nyugodt, kiegyensúlyozott… életet élnek, és állandó kapcsolatuk van a Vénusszal - ez a vénusziakkal évente összejönnek, az andromedákkal is. Évente összegyűl a Szíriuszi Tanács, tehát ebben a galaktikus rendszerben ők felelnek azokért a bolygókért, ahol… emberi élet van. Na most ők több éve figyelik a Földnek a helyzetét. Nem kis aggodalommal. Így fogalmazott Enlil, hogy a földi ember tönkretette a bolygóját, és… összegyűlt a Szíriusz Intergalaktikus Tanács, és őnekik olyan finom mérőműszereik vannak, hogy előre látják az eseményeket, az úgynevezett dimenzióváltást vagy kozmikus katasztrófákat. Nekem lejött a Nemzetőr szellemétől is ugyanaz az információ, röviden : rengeteg…- tehát a Földnek az arculata rövidesen meg fog változni… nagyon rövidesen…néhány év, de! szerintük ez a folyamat elindult nagyon intenzíven múlt nyár óta, elméletileg bármelyik percben bekövetkezhet, de kihúzódhat: ez a Föld karmájával függ össze, magyarán, amikor betelik a pohár. Nem bolygóbecsapódás lesz, hanem Gaia, a Földanya már a sok szennyet alig bírja elviselni, és azt mondja Enlil, hogy az elsüllyedt Atlantisz ezer métereket emelkedik naponta a víz alól ( Megjegyzés : az előadása vége felé Bartha Gizella kiigazította magát, mikor megjegyezte, hogy természetesen nem ezer, hanem száz métereket emelkedett Atlantisz. ), és akkor fog a föld megmozdulni, megrendülnek a Föld oszlopai, amikor így kilökődik Atlantisz és a többi víz alá kerül. Tetszik érteni? Ugyanez volt a…Atlantisz elsüllyedésekor is, csak akkor a… Atlantisz került víz alá. Na most minden valószínűség szerint víz alá kerül Észak-Amerika - na most , hogy melyik földrész miért kerül víz alá, az a települések és emberek karmájával függ össze. Mert azt mondták, hogy a földi ember összeköttetésben van, ha akarja, ha nem, a Föld karmájával, a nemzet karmájával, mikor leszületett, és a helységeknek - minden helységnek, városnak, falunak van karmája. És a Szíriuszi Intergalaktikus Tanács ezt méri, jegyzi : a karmaőrző angyalokkal! És a települések azon… annak függvényében fognak megmenekülni, illetve elsüllyedni, ahogyan a karma alakít… nagy mértékben már kialakult a perspektíva. Tehát Észak-Amerika minden valószínűség szerint víz alá kerül, Dél-Amerika Uruguay-része megmarad, tehát ahol volt az ősi inka kultúra, Európa is teljesen átalakul, Anglia víz alá kerül - erről röviden… annyit, hogy az angol királynő, aki erdélyi gróf Rhédey Claudiának a leszármazottja, a vagyonát ismeretlen, úgy tudom, erdélyi bankokba mentette - ez karácsony előtt jelent meg egy erdélyi lapban, hogy az angol királynő kimentette Angliából a vagyonát, mert tudja, hogy Anglia rövidesen víz alá kerül, ugye. Észak…-Európa és Nyugat-Európa nagy része, Spanyolországot és Dél-Európa… egészét is beleértve, víz alá kerül, úgyszintén Ázsia és Afrika nagy része. 

Na most Magyarországon az a helyzet - én most a történelmi Magyarországról beszélek -, hogy a Pannón kultúrába, ami 37.800 évvel ezelőtt volt, ezt Enlil mesélte, a Szíriusziak segítségével létre hoztak 347 Arvisúra-szentélyt, beavatóközpontot. Ennyi van : 347 - na most hova épültek ezek a szentélyek, és mik lettek ebből? Ezek olyan helyre épültek, ahol bolygó-kereszteződési pontok vannak! Na most mi ez? Így magyarázta nekem : hogy a Föld a többi bolygóval ilyen éteri sávokkal összeköttetésben van, energiarendszerekkel : a Merkurral, a Vénusszal, a Jupiterrel, a Szíriusszal, és például itt mutatok is önöknek, mert ez volt az egyik feladatom, hogy még a 347-et nem tudtam megcsinálni, de nagyon sokat, és hogy megmutassak önöknek egy-kettőt, hogy néz ki a kozmikus ábrája egy ilyen Arvisúra-pontnak. Itt van például egy rózsakeresztes hely! Ez Remete, egy székely falu. - Mi az, hogy rózsakeresztes hely? Két bolygó keresztezi egymást, bolygórezgés. Hold, Nap - az mindig ott a székely kapun - a Vénusz, a hatszög, a Jupiter, az ötszög, a Szaturnusz, a kőrkörös, a Merkur, a zöld négyszög és a Plutó. Na most ahol ilyen hely van, ilyen helyek vannak, oda szentélyeket építettek a Pannón kultúrában. - Nem mindenhol van két bolygórezgés, többnyire három bolygórezgés keresztezi egymást. Itt van a szülővárosomnak a kozmikus ábrája : Vénusz, Neptunusz és Jupiter. Na most fölépítették a Pannón szakrális kultúrában ezeket a szentélyeket, és ezek a szentélyeknek az volt a szerepe : ezek beavató központok, gyógyító helyek, imádkozó helyek voltak… ( itt 12 mp hiányzik a rádiófelvételből ) …az Árpád-kori templomok egy részére pedig lettek katolikus-református templomok. Nagy sok van, főleg Erdélyben még meg belőlük, és Szabolcs-Szatmár megyében - máshol is van, de véletlenül itt több maradt meg ezeken a részeken. Erdélyben, kicsi dombokon, lehet látni, hogy ősi kis kápolnák. De… ezekre a helyekre épültek a magyar történelmi családok kastélyai, illetve várai, kuriái. Na most ezek a pontok, ezek az energetikai pontok szellemi védelem alatt állnak, és mindig szellemi védelem alatt állottak, és ezért - másrészt a karma miatt, tehát a magyarságnak a karmája kiegyenlítődik állítólag pozitív irányban - tehát Magyarország kissé privilégizált helyzetben lesz a dimenzióváltáskor - azt nem mondtam, hogy nem lesznek elsüllyedt részek, mert lesznek itt és Erdélyben. - Ezen a területen mi történik Enlilék szerint? Vizek fognak, termálvizek föltörni, és tavak, forró vizű tavak keletkeznek. Például a Kelemen-havasok, elmondta Enlil, Erdélyben - az közel van hozzánk - abból egy tóország lesz, de egy tóország lesz a Dunántúl nagy részéből is. És megvannak már a Börzsöny, a Pilis, a Mátra is repedve, mint az erdélyi Kárpátok nagy része is, ami már sajnos látható, tehát már a sziklaomlások megindultak eléggé intenzíven. 

Na most ők itt vannak, figyelik a Földet. Lejönnek, visszamennek. Elmennek nyilvános helyekre is. Ha nem figyel nagyon az ember oda, nem ismeri fel, hogy nem földi ember. Főleg Erdélyben nem, itt egy picit, gondolom, feltűnő lenne bocskaiban végigsétálni Kecskeméten vagy Szegeden. Azt hiszem, hogy itt nem nagyon hordják… ( hallgatóságból valaki közbe szól: "azt hiszik, hogy miép", erre Bartha Gizella felnevet )... Erdélyben viszont egy nagyon érdekes dolog volt, ami engem is megdöbbentett most a csíksomlyói búcsún, mert ott voltam, hát majdnem egy millió magyar gyűlt össze a világ minden részéről, és a székely falukból, képzeljék el, visszavették a bocskait. Először láttam zöld bocskaiban, bordó bocskaiban, fekete bocskaiban, és lila! bocskaiban egy háromszéki kis faluból, kozmikus lila bocskaiban vonultak a székely legények a zászlóval. -Tehát ez érdekes módon, hogy az emberekre hogy hatott - és néztem a sátrakat, mert egy búcsúban sátrak is vannak, és a sátrakban nem reklámozták, hanem…például nagyon sok székely értelmiségi, erdélyi visszament falura, mérnöknő barátom, a férje színész-rendező, azzal foglalkoznak, hogy megvásároltak egy kuriát és bocskaikat gyártanak, nagyon finom posztóból - és a hölgyek is bocskaiba járnak… ilyen kis… csinos kabátkájuk van a szíriuszi hölgyeknek, de aztán másnap találkoztam a csíksomlyói templomnál Sárával, ez az Enlil húga, ilyen kis csinos bocskaija van, és virágos, nagyon finom anyagból készült ilyen hosszú szoknyájuk a hölgyeknek. De van nekik ilyen szabadidőruhához hasonló csíkos öltönyük is. Bejártak falvakba, Székelyudvarhelyre, Gyergyóremetére - Székelyudvarhely ugyan város - Csíkszeredába. Voltak érdekes történetek - és egyébként nagyon jó humorú emberek: határozott, melegszívű, meleghangú és nagyon jó humorú emberek. Enlil mondta, hogy az édesapja, amikor leszálltak az űrhajóval az erdélyi Kárpátoknak egy adott pontján, egy ilyen…helyen… tehát ilyen fennsíkszerű hely volt, tehát ilyen tisztás, nem fennsík, ott voltak a jó remetei székely favágók. Nem látták a leszállást, hanem a sátraikat látták meg az űrhajót. És hát ott vágták a fát, és akkor a jó ízes, örökké mosolygó kis… hasonlít a… vietnámiakhoz, mert Remetének az a jellegzetessége, hogy mindig mosolyognak az emberek, ha végigmegy az ember az utcán, rózsakeresztes hely, és ha valakinek eltört tizenhét helyen a lába, akkor kikacagja magát : " Édes istenem, jó, hogy nem tizennyolc helyen!" ( Bartha Gizella nevet ). Szóval így beszélnek. Értik, tehát ez a mentalitás, és kacagnak és mosolyognak, megy az ember az úton és ilyen mosolyogva… na hát ezek a famunkások fönt voltak és meglátták a fényes szerkentyűt, ők úgy nevezik az űrhajót és a sátrakat, mert a vízhatlan körüli sátraik vannak, és hogy nagyon szép emberek. Megkérdezte az egyik favágó, Enlil mesélte, hogy honnét van - az apjától, az öreg Nimród kint volt, egy kissé őszülő szakálla van, fekete bocskaiban, és azt mondja, hogy a Szíriuszról! Két székely beszélget, és azt mondja az egyik a másiknak : "Te komám, hol a Szíriusz?", egymásnak: "Brazillában, Ausztráliában, Svédországban, Norvégiában?". Megvakarja a másik székely a fejét, azt mondja: "Ényje az ántiját, ilyen nevű kocsma még nincs Gyergyóremetén! ( Nevet a hallgatóság ) Van uram nyolc kocsma, most megalakítjuk a kilencedik, Szíriusz nevű kocsmát!" ( Bartha Gizella is nevet ) Hát így… erről ennyit…- tehát ők nem fogták fel tulajdonképpen, hogy honnét vannak. - Volt egy kis incidens a lányokkal Csíkszeredába, ezt Enlil mesélte, nagyon szépek a lányaik, és bementek szőlőt venni ősszel a piacra. A csíkszeredai székely legények utánuk eredtek - feltűnően szépek!... feltűnően szépek - ez az igazság! És megfuttatták egy kicsit a szíriuszi lányokat, "hogy ilyen nőket még nem láttunk!" -Na most egy érdekes dolog történt még később, jött egy információ, mielőtt én kijöttem Magyarországra, hogy menjek el a katolikus templomba, mert bemennek Erdélyben istentiszteletre is, illetve…tehát szent misére is, és elmentek a katolikus szent misére, hát rengetegen vannak nálunk, most nagyon sokan járnak a templomba, ott lehet magyarul beszélni, és ott lehet mindenről, és fölfigyeltem egy hölgyre, ahogy bementem, annyira szép volt arca, eddig ért a haja ( mutatja ), és a nagyon…nem magányosan, hanem látszott, hogy nem tartozik a többiekhez, és imádkozott és figyelt. És akkor én rögtön tudtam az arcáról, hogy… ki ő és mi ő! Még kettővel találkoztam, megmondom, hogy négy szíriuszival találkoztam! Először Enlillel találkoztam, utána másnap a húgával, Sárával találkoztam, akkor karácsony előtt találkoztam Báthori Botonddal, kint az… Erdélyben Régenben ( Szászrégen ) a temető fölött, ez egy kissé szigorúbb volt a Botond, Enlil fiatalabb, humorosabb. Botond filozófiai tanár, mondta - náluk a filozófia nem azt jelenti, mint nálunk az egyetemen, egy picit mást jelent : az kozmikus filozófia, tehát a kozmikus összefüggések tudományát jelenti. Ő idősebb is volt, nőtlen, azt hiszem, 198 éves, de… így az ember, szóba áll vele, egy nagyon jól karban tartott harminc…öt éves férfi benyomását kelti. Ő a királyi családból származik, a Báthori Botond mondta, hogy ő a király öccsének a fia, tehát 27. Báthori András öccsének a fia. 

Na a neveikről, ami nagyon érdekes, felsoroltak néhány nevet, hogy a hölgyeknek milyen nevük van, többnyire virágnevük, és a… név végén hangsúlyozzák a magánhangzón az A-t - azt hiszem, a palócok beszélnek ilyen A-san, mert nem azt mondja, hogy Rózsa, hanem Rózsá, a hölgy neve, Ibolyá, Lillá, Tulipán, Mariná… akkor megvannak a hagyományos Erzsébet is… megvan, Erzsébetet egész biztosan mondta - Kingá, tehát Kinga - Kingá, Réká, Gizellea, Gizella vagy ahogy mondták azt, Gizellá - Gizellét is, Gizellének is nevezik - a Máriá, Marina, de előszeretettel inkább a virág neveket használják, és mondták, hogy hoztak húsz virágfajtát a földbe, és elszórták tavaly ősszel ( 1998 ) a magokat. Tehát új virágok fognak megjelenni és állatok is, új állatfajok. Egyébként mondták, hogy a szarvast, ami benne van a magyar mitológiában, azt ők hozták a Földre. És legutoljára a Teleki-virágot, az egy gyönyörű, nagy, sárga virág, Erdélyben, a Görgény völgyében található, és gróf Teleki Pálnak adták át - ez köztudott is, hogy ő találta fel a virágot, azaz ő kapta. Ilyen nagy sárga napvirágnak nevezik. A férfi nevek - tehát a négy nemzettség nevét hallottuk - a keresztneveket : megvan az Árpád, az Imre, a Jóska, a József, az István, a Hunur - nem Hunor, azt hangsúlyozták - a Magur is megvan. De aztán ilyen nevek, hogy Remete, Táltos, tehát a Táltos név, ahonnét jön a Táltos hagyomány, ezt Enlil elmesélte nekem, ez egy szíriuszi beavatott volt, és van náluk ilyen, hogy Rákóczi Táltos vagy Báthori Táltos, de van ilyen is, hogy Ung, Bodrog, Eger, Maros, Olt, Csángó, Székely! például Rákóczi Székely. - Na most ezeket miért mondtam el, hogy honnan erednek a neveink - Jász is van - felírtam vagy 30 nevet, most az összest nem mondom el… - találkozni fogunk velük a dimenzióváltás után! Itt lesznek többen segíteni. - Ők ezt úgy értékelik, hogy a földi ember a dimenzióváltás után nem lesz ura a helyzetének. És ők segíteni akarnak 

Akik eljöttek ide, ők vállalták önként, mint valamikor az a 144.000 fénylény, hogy lejön ide. Tehát ők önként vállalták a Földet. Azt nagyon őszintén elmondták, főleg a hölgyek, Sára, hogy nekik nagyon nehéz itt lenni még egy órát is. Nem csodálkozom - gondolom, nem csodálkoznak, hogy miért? Mert az ő rezgésükhöz képest itt jóval alacsonyabb a rezgés - hogy én hogy éltem meg az első találkozást, amikor belekerültem Enlilnek vagy Báthori Botond erőterébe, akkor egy… óriási nyugalom, nagyon kellemes, egy nagyon…tehát a fáradságérzet eltűnt belőlem például éjszaka, de utána sírtam - ezt nagyon őszintén mondom! Megmondom, miért sírtam : azért, hogy hova jutott a földi ember - hozzájuk képest, értik? Mert mindig az egyik ember a másiknak egy tükör. És amikor megláttam a templomban annak a szép szíriuszi nőnek az arcát, mert tudom, hogy az volt, akkor utána is sírtam. 

Hát ha találkoznak, fogadják szeretettel - megjelennek bizonyos eseményeken. Érdekes dolgot mondott, hogy például a köztársaságot amikor kikiáltották, itt az első köztársasági elnök Szűrös Mátyás volt, emlékszem, én ott voltam a téren - ott voltak ketten! Én most aztán utólag a két arcot a helyére tudtam tenni, mert én a Rákóczi - van egy szobor ott Budapesten, és amikor kiáltották ki a köztársaságot, én nagyon figyelem az embereket, és a Rákóczi-szobornál figyelmes lettem két fekete bocskaiba lévő, nagyon jó vágású, ilyen archaikus arcú férfira, és nem tudtam hirtelen hova tenni, Erdélyben még ezt a típust lehet látni, mert még hordják a bocskait, Pesten egy picit… meglepődtem, mikor mondták, hogy ott voltak. Állítólag voltak a csíksomlyói búcsún is, most… ( 1999-ben )… elszórva, megfigyelőként. - Jaj, az írásukról röviden : rovásírással írnak, amit szíriuszi képírásnak neveznek, és jelenleg ez a Földön a székely rovásírás, 80%-ban a székely rovásírás azonos a szíriuszi képírással, és a dimenzióváltás után visszavezetik a szíriuszi képírást… ( Bartha Gizella nevet ) turul nyelven vagy magyar nyelven fogunk beszélni! Ők ezt így nevezik, hogy mi turul nyelven beszélünk, de ugyanúgy beszélnek, mint mi, tehát magyarul, mert a Turul nemzetség a Szíriusz őslakói. Na most azt is elmondták, hogy milyen kultúrákat segítettek beindítani : az aranykor, a Pannón-kultúra, a sumér-akkád kultúrában jelenvoltak, a babiloni kultúrában, Krisna idején az a Sziriuszról jött lélek, aki tanítani jött, Enlil így magyarázta, a Pártus Birodalomban, de kapcsolata volt a szíriusziakkal Attilának, a hun királynak, és mielőtt elindultak volna a hunok a jelenlegi Magyarország területére, kristályokkal látták el, amelyekkel melegítették a jurtákat! Tehát nem a fát vágták Attiláék az erdőben és az állatokat, állatölési tilalom volt, ezt elmondta a Mesterem és elmondta Enlil is, hanem kristályokkal melegítették a jurtát, és Árpád apánk is. A honfoglalásról is tudtak, és segítették - kristályok, tehát kristálytechnikával… is találkozott, tehát Árpád tudott róluk és Attila is tudott róluk, erről a galaktikus kapcsolatról… ( Itt jön aztán a hallgatóság részéről egy hosszabb közbevetés, hogy kicsit sok az a napi több ezer méteres atlantiszi tengerfenék-emelkedés, mire Bartha Gizella helyesbít. ) Én mondtam rosszul, elnézést kérek…napi több száz…nem ezer!... mondta is, mert én leírtam, csak ne haragudjanak, nem tartottam észbe, például megmondta Báthori Botond, hogy karácsony előtt hány száz métert - igaza van! - emelkedett Atlantisz - több száz métert - ők ezt mérik! Napra készen, fejlettebb mérőműszerekkel. Ők jobban tisztában vannak a dolgokkal!... ( Felvétel itt egy rövid időre megszakad ) 

…a dimenzióváltás elkerülhetetlen! És van még egy valószínűség - én most elmondom - ebben a lehetőségben, tehát elkerülhetetlen, de ebben benne van - ezt így őszintén megmondta, hogy minél később, annál rosszabb az emberiségnek! Ők elmagyarázták, hogy a Bak havában, a Bika havában és a Szűz havában teljesedik be többnyire a Föld karmája - többnyire! - az emberek karmája is. Ezek az úgynevezett olyan hónapok - és ezt nagyon várták karácsony előtt - ők lent voltak ( a szíriuszról ) több ezren, és várták, és jobb lett volna karácsonykor, tehát múlt karácsonykor, tehát '98-ban. ( Most arról van szó, hogy a szíriuszi testvéreink már 1998 karácsonyára is vártak dimenzióváltást! ) Visszamentek, és most megint lejöttek a Bika havára, és ahogy beállt az Ikrek hava - mert én Sárával beszéltem a Bika havában, mert én kétségbe estem, hogy visszamentek. Értik, miről van szó? Mert én megnyugodtam, mert azért az ember tart ettől, és én annyira megnyugodtam karácsony előtt, hogy ilyen magas lények segíteni tudnak, mert én éreztem, hogy benne van a levegőben, én ezt tudom a Nemzetőr szelleméből, hogy közeleg a katasztrófa, és idén azt fölmértem gyakorlati ésszel, hogy egy ilyen bekövetkezik, akkor… nehezen lesz úrrá a katonaság vagy miegymás egy ilyen helyzeten, gondolkozzunk el! És akkor megnyugodtam, hogy hát ők segítenek, tehát… - na most még egy érdekes dolog : az étertestük nagyon fejlett, tehát nekik a materializáció - a tárgyaikat, amit elmondtak, materializálják, tehát…kigondolja és materializálja, mint Sai Baba - de mindenki! Tehát ők nekünk a tárgyakat materializálni fogják, ezt megmondták, és az építkezést át fogják alakítani! Amit Sára mondott el nekem, ami nem tetszik neki a Földön : a műanyag, erre nagyon haragszanak, mert a csakráitokat és a sejtjeitek tönkre teszitek. Akkor nem tetszik neki a disco, a technika, tehát ez a negatív rezgésű zene. Külön zenetanárokat hoznak, akik meg fogják tanítani a szférák zenéjét, például az öreg Nimród zenetanár, és náluk a szférák zenéjét tanítják, és a zene oktatása nagyon fontos a Szíriuszon, akkor kozmológiát! - tanítani fognak egyébként bennünket… ( Bartha Gizella előadásának rádiófelvétele véget ért. )

 

 

forrás: felemelkedes.forumx.hu/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Argitus - Kérdes

Tisztelt Hölgyem!Uram!
Tudna nekem abban segíteni, hogy Bartha Gizella asszonnyal a kapcsolatot felvehessem? Fontos lenne! Előre is köszönöm: Argitus

Admin - Re: Kérdes

Sajnos nem tudok.

Szilvia - Re: Kérdes

Bartha Gizinek levelet írhat,Erdélyben él,és a csinódi iskolában tanít pillanatnyilag.A lányomék most voltak kint náluk egy hétig.uzvolgye.info,ez egy honlap a vidékről,a faluról,Nagy Balázs néprajztudós törekvéseiről.Ott él Gizi,a havason,visszavonultan.:)

Kezdivasarhely - Re: Re: Kérdes

Ujabb friss informacio??

Admin - Re: Re: Re: Kérdes

Nincs a birtokunkban.

Hegel - hegel@tvn.hu

A vénusz 400C fokon felüli hőséggel hidrogénsav vagy valami ilyen mérgező gáz elegye van a légkörben azaz ebből áll a légköre.

Hacsak nem mentális vagy asztrális testben élnek amelyben mindegy milyen a fizikai közeg.

Jó lenne ha tényleg segitenék a magyarokat, minden alkalommal kérem az urat érte a saját más kéréseimmel amelyek főleg másokért suttogok el.

fsigneg - Re: hegel@tvn.hu

ne feledd nem a külső részén élnek, hanem a belső részén...csakúgy mint nálunk élnek a Belső Földben... déli és északi póluson a bejárat...;)

68189 controlled code - Admin

Kedves Hegel!

A nálunk érzelmileg fejlettebb lények a miénknél sokkal magasabb dimenziókban léteznek. Azért nem érzékeljük őket és az életterüket sem, mert a legtöbb ember rezgésszintje még túl alacsony. Persze megmutatkozhatnak előttünk, és ezt meg is teszik, ha akarják. A Naprendszerünkben MINDEN bolygó lakott még a Nap is! Tudom őrültségnek hangzik, de mégis igaz. Mi 3D-s lények vagyunk és ha egy űrhajóval a Vénusz közelében lennénk akkor valóban azt tapasztalnánk, amit felsoroltál. De csak azért, mert az érzelmi szintünk hihetetlenül alacsony. Csakúgy mint a szürkéké és az annunakiké. Ez megakadályozza, hogy hozzáférhessünk és rossz esetben kárt tegyünk ezekben a gyönyörű és szereteten alapuló civilizációkban.

Egy másik fórumon találtam egy nagyon jó leírást a VALÓDI Vénusz bolygóról Ajánlom figyelmedbe!

Marika - Re: Admin

Ne felejtsük el, hogy egy kicsit távolabb másfajta fizikai törvények is szabályozhatják az életlehetőséget. Másfajta hőmérsékleten másfajta légföri nyomáson másfajta halmazállapotú lények lehetnek, - fizikai szinten, de szellemiségükben hasonlók, vagy fejlettebbek nálunk. Miért ne? Van-e kizáró ok?

Viktor Manuel - Kételkedőnek

Jaj hagyd már ezt az ócska materialista dumát, Ádám. Igen szépen visszatudod böfögni a leckét, amit az iskolában beléd tömtek. És most jön az, hogy az Univerzum az ősrobbanással keletkezett és folyamatosan tágul, ugye? És a Naprendszerben mi vagyunk a legfejletebb faj, mert a kormány még nem találta nyomát az intelligens életnek. Mert ha úgy mondják akkor az úgy is van! Miért is hazudnának... Hiszen ők az emberiség érdekeit nézik. Ők szolgálnak minket és nem fordítva! És magasabb dimenziók sem léteznek. Nem és Nem! Mert amit nem látok az NINCS is! Amit nem tapasztalok az NINCS is! Aki mást állít az elmebeteg. Különbenis a homo sapiens sapiens is csak egy állatfaj, akinek alaptermészete a háborúskodás, a gonoszság, fejletlenebb népek leigázása stb., mert nem rendelkezik önálló lélekkel, ugye?

A tudósok már rég rájöttek arra, hogy léteznek magasabb dimeziók, mi törénik az emberrel a halál után, a földönkívüliek valódi céljára, az AIDS és a rák ellenszerére. Ez tény! Bizonyítani tudom? Nem! De attól még igaz. És ha valaki ki meri mondani az igazságot akkor mi történik? Lesajnáljátok, leköpdösitek, lehülyézitek, aztán innen már egyenes út a diliház. A társadalom öncenzúrája tökéletesen működik. A hatalomnak sokszor nem is kell beavatkoznia. MERT A TÁRSADALOM ÍGY VAN NEVELVE, hogy még véletlenül se tudja felszabadítani önmagát. Mert ha nincs tudomása arról, hogy más civilizációk is léteznek, akik szeretetben jólétben élnek egymással és a természettel mindenféle háborúskodás és ellenségeskedés nélkül, emellett techikailag hiper-szuper fejlettek, akkor nem fog vágyni rá, mert azt hiszi, hogy ilyen élet nem lehetséges! Hogy egy UTÓPIA! Pedig nagyon is lehetséges!

Rengeteg ember tapasztalja meg ezeket a dolgokat csak nem mernek kiállni a nyilvánosság elé vagy aki ki mer állni azt bemocskolják vagy rosszabb esetben eltávolítják az útból.

Adam - Kételkedő

Tudomásom szerint a naprendszerben jelenlegi tudásunk szerint csak a Földön van élet egykor persze a Marson és a Vénuszon is lehetett élet talán intelligens is de ma már nincs én még azt is elképzelhetőnek tartom hogy esetleg az Europa holdon az Enceladuson valamint a Titánon lehet élet esetlen a Jupiteren élnek olyan lények a különböző gázokkal táplálkoznak.Ja és ezt az 5-dik dimenziós baromságot hagyjuk mert ilyen nincs aki ilyenbe hisz azt csak sajnálni tudom mert istenek nem léteznek csak nagy tudású fejlett fajok