Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Földönkívüliek szólnak a Föld bolygó lakóihoz: 3/3

Haladéktalanul meg kell értenetek, hogy egyedül dönteni, akár kölünálló egyénként, akár egy egységes csoportként, egy ilyen ügyben (amely annyira fontos az egész emberiség számára) úgy születési jogotok, mint felelősségetek is! Mindenkinek, aki olvassa ezt az üzenetet, meg kell értenie, hogy az adott helyzetben sem az a közönyösség, sem az a passzivitás, amit megnyilváníthattok, nem vezet máshoz, mint a szabadság hiányához. Azon rejtélyes erő megnyilvánulása, amelyet közületek bárki megnyilváníthat az egész emberiség hasznára szabad akarata révén, nemvélt hatásokat képes létrehozni, mind lényetekben, mind pedig azon a bolygón, amelyen valamennyien éltek.

article preview

Egy ilyen benneteket gazdagító tapasztalat, amely egyben lehetővé teszi, hogy tudatosítsátok a lényetekben rejtőző óriási lehetőségeket, megéri azt, hogy időtökből néhány percet rászánjatok. Az, amit meg fogtok majd tapasztalni akkor, kétségtelenül meg fog győzni benneteket, hogy nem tévedtetek. Ez egy olyan lépés lesz, amely közvetett módon segít meggyőződnetek, hogy ez az üzenet, amelyet számotokra továbbítunk, valós. Mi több, egy pillanatra se veszítsétek szem elől, hogy egy ilyen tapasztalat következtében - amelyet mindannyian közvetlen módon valósítotok meg – nagyméretű belső meglepetésben lehet részetek, amely pozitív (IGEN!) válasz esetében olyan erőteljes jótékony visszhangot hozhat létre.

Mivel az egyetértő válaszotok idővel rejtélyes módon összegződik, amennyiben kellő számú emberi lény fog IGENnel válaszolni, ez egy nemvélt felhalmozódást fog létrehozni, amely hallatlan átalakulásokat idézhet elő a bolygó szintjén. Mivel minden ember létezése ezen a bolygón nagyon értékes, fontos, hogy mindannyian határozottan válaszoljatok erre a kérdésre, azzal a meggyőződéssel, hogy íly módon hozzá tudtok járulni ahhoz a nagyléptékű, egyelőre nem is sejtett átalakuláshoz, amely megjelenhet bolygótokon a megfelelő pillanatban. Tudatosítanotok kell azt is, hogy egy pozitív (IGEN!) válasz – amelyet világosan és határozottan fogalmaztok meg – végső soron ezen a bolygón élő egész emberiség javát szolgálja, beleértve azokat is, akik semmit sem tudtak ennek az üzenetnek a létezéséről, és ezért nem tudtak választani. Egy egyértelmű és határozott beleegyező (IGEN!) válasz esetében egyben felfedezitek lényetekben szabad akaratotok titokzatos és meglepően erőteljes jelenlétét. Ugyanakkor rendkívül fontos megjegyeznetek, hogy függetlenül az erre a kérdésre adott feleletetektől (akár IGEN, akár NEM), nem hagyhat hidegen benneteket az a tény, hogy ez az üzenet a kezetekbe került. Amikor egy egyértelmű, határozott választ készültök adni,fontos megfeledkeznetek a hamis prófétákról és az összes többé-kevésbé eltorzított vagy fantazmagórikus véleményről, melyeket az idők során hallottatok rólunk.

Vegyétek úgy, hogy ez az üzenet mégiscsak a legfontosabbak és legközvetlenebbek egyike lehet, amelyet valaha is kaptatok azügyben, hogy az egész emberiség kapcsolatba lépjen egy fejlett földönkívüli civilizációval.

Haladéktalanul meg kell értenetek, hogy egyedül dönteni, akár kölünálló egyénként, akár egy egységes csoportként, egy ilyen ügyben (amely annyira fontos az egész emberiség számára) úgy születési jogotok, mint felelősségetek is!

Mindenkinek, aki olvassa ezt az üzenetet, meg kell értenie, hogy az adott helyzetben sem az a közönyösség, sem az a passzivitás, amit megnyilváníthattok, nem vezet máshoz, mint a szabadság hiányához. Azon rejtélyes erő megnyilvánulása, amelyet közületek bárki megnyilváníthat az egész emberiség hasznára szabad akarata révén, nemvélt hatásokat képes létrehozni, mind lényetekben, mind pedig azon a bolygón, amelyen valamennyien éltek.

Ugyanakkor tudatosítsátok azt is, hogy határozatlanságotok mindig is hatástalan, mert még akkor is, amikor határozatlannak mutatkoztok, valójában, paradox módon, azt az ELHATÁROZÁST NYÍLVÁNÍTJÁTOK MEG, HOGY NE SZÁNDÉKOZZATOK SEMMI JÓTÉKONYAT, ÉPÍTŐ JELLEGŰT ÉS TEREMTŐT, AMELY GYÖKERESEN MEGVÁLTOZTATHATNA MINDENT, MIND A SAJÁT LÉNYETEKBEN, MIND PEDIG LÉNYETEKEN KÍVÜL, AZON A BOLYGÓN, AHOL ÉLTEK.

Amennyiben azt válasszátok, hogy zárkózottan és fanatikusan hitetek foglyai maradjatok, amit mi meg tudunk érteni, egy egyértelmű és határozott NEM!-mel felelhettek. Azonban arra kérünk benneteket, hogy abban az esetben, ha nem vagytok valóban képesek egyértelműen, határozottan és valóban felelősségteljesen választani, ne mondjatok egy formális és felületes IGEN!-t, ami egy banális kiváncsiságból ered. Kérünk titeket, hogy először is értsétek meg, hogy mi, akik szándékozunk segíteni nektek – ha ti is határozottan akarjátok majd azt – nem csak úgy akarunk megjelenni, akár egy színdarabban, hanem mi valóban létezünk egy bizonyos módon egy objektív valóságban, ahol életünket éljük. Sose veszítsétek szem elől, hogy ott, abban a világban, ahol mi mindannyian élünk, MI TÉNYLEG LÉTEZÜNK, AKÁRCSAK TI IS LÉTEZTEK A RENDELKEZÉSETEKRE ÁLLÓ VILÁGBAN! Egy pillanatra se váljatok a pesszimizmus martalékává, arra számítva, hogy azok száma, akik egyértelműen és határozottan fognak IGENt mondani, rendkívül kicsiny lehet.

Jusson eszetekbe, hogy történelmetek számos olyan jelenetet ismer, amikor a férfiak és nők egy viszonylag szűk csoportja eltökélten, szolidárisan, lendületesen és hősiesen cselekedett, és így csodálatos módon, sikeresen megváltoztatták az események menetét, csekély létszámuk ellenére. Biztosak vagyunk abban, hogy ilyen példákat jelenleg mindannyian ismertek. Amikor az érdektelenség, unalom és a tehetetlenség próbálja megbénítani jótékony, teremtő kezdeményezéseiteket, gondoljatok tiszta fejjel és helyes ítélőképességgel arra, hogy miképpen a rosszindulatú emberek egy viszonylag kis csoportja, az árnyékból tevékenykedő elit, mégis képes volt átvenni a Terra bolygó fölötti ideiglenesen uralmat, sikeresen befolyásolva ezáltal nagyon rossz irányba nagyon nagy számú ember jövőjét, ugyanúgy lehetséges, hogy mindössze 2-300 határozott ember, akik minden egyes alkalommal összhangban cselekszenek, egységben és szolidárisan, mégis átbillenthetik ennek a bolygónak a tragikus kollektív sorsát! Egy ilyen erős, egységes, hősies és tetvéries csoport, amely ráadásul eltökélt és nemes ideálok éltetik, egyben hozzájárulhat az általunk nyújtott hatalmas segítség által annak az új emberiségnek a megszületéséhez, amely a Galaktikus Civilizációk nagy Testvériségében fog részt venni.

Egyesülésetek egy harmonikus szerves egészbe hatalmas természetfeletti erőt hozhat létre, mely természete révén rövid időn belül átalakíthatja azt a tragikus helyzetet, amelyben bolygótok jelenleg található. Amennyiben egy akárcsak 2- 300 fős embercsoport minden alkalommal összhangban fog cselekedni, minden alkalommal világos és erős, nemes ideálokon alapuló szándéktól vezéreltetve, akkor ők képesek lesznek meglepő csodákat megnyilváníttatni a bolygótokon!

Amint egy ilyen csoport elkezd erőteljesen tevékenykedni, felfedezhetitek, hogy gyors és meglepő átalakulások válnak lehetővé, melyeket a Földön élő emberek túlnyomó többsége egyelőre lehetetlennek tart. Könnyedén megállapíthatjátok majd, hogy a jótékony célok megvalósítására létrehozott egységetek révén egy hatalmas erő fog megjelenni rajtatok keresztül, és ezáltal sikkerre tudjátok majd vinni a legnehezebb terveket is, melyek lehetetlennek tűnnek az apatikusok és kétségek közt örlődőek számára. Egyesüljetek kimagasló ideálokon alapuló célok beteljesítése érdekében, és csoportosuljatok ilyen akciókhoz 3, 5, 10, 100 vagy akár 1000 fős csoportokba, és merjetek mindig a jó szolgálatában cselekedni egyértelmű, határozott és erős szándéktól vezéreltetve. Amikor ilyen kisebb vagy nagyobb egységes és szolidáris csoportokban cselekedtek, már cselekedeteitek megkezdése előtt biztosak lehettek abban, hogy, amennyiben tetteitek teljes összhangban fognak megnyilványulni, végeredményben siker fogja koronázni őket. Minél mélyebb és teljes egyesülésetek mind szándékban, mind gondolatban, érzésben és cselekedetben más emberekkel, akiket ugyanazok a törekvések lelkesítenek, elegendő ahhoz, hogy egy ámulatbaejtő, óriási megvalósító erő jöjjön létre.

Jusson eszetekbe, hogy gondolkodóitok egyike így szólt:

„ADJATOK NEKEM EGY SZILÁRD TÁMPONTOT, ÉS MEGÍGÉREM, HOGY SEGÍTSÉGÉVEL MEGEMELEM AZ EGÉSZ FÖLDET”.

Egy másik gondolkodótok a következőt állította:

„EGY VALÓDI GONDOLATERŐ VAGY EGY ERŐTELJES TÖREKVÉS, AMI EGY ADOTT PILLANATBAN ELKEZD TERJEDNI ÉS SOKASODNI (SZAPORODNI), EGY ADOTT PILLANATBAN KOLOSSZÁLIS ERŐVÉ VÁLIK EZEN OKKULT SOKSZOROSODÁSI FOLYAMAT NYOMÁN, ÉS VÉGÜL HATALMAS ENERGIÁJA EMBERTÖMEGEKET MOZDÍT MEG, MEGFELELŐ HOSSZÚTÁVÚ VÁLTOZÁSOKAT IDÉZVE ELŐ A FÖLDÖN”.

Főleg azok, akik képesek felfogni azt, amit itt felfedtünk számotokra, megérthetik, hogy ezekben a sorokban mi, akik a testvéreitek akarunk lenni, egy NAGY TITKOT bocsátottunk rendelkezésetekre, amely, ha rendszeresen és kitartóan gyakorlatba ültetitek, rövid időn belül az emberiség sorsának teljes átalakulását eredményezheti, és ez egyben bolygótok sorsának megváltozását vonhatja maga után.

Mindenki, aki olvassa ezeket az információkat, meg kell értse, hogy ezen üzenet terjesztése, és a benne található tanácsok alkalmazása lesz és marad (a látszatokon túl) az A SZILÁRD TÁMPONT, amit mindig használni kell a megfelelő pillanatban, míg mi, a ti testvéreitek, akik a világegyetem valóságának egy bizonyos létsíkjában létezünk, AZ EMELŐRÚD HOSSZÚ KARJA leszünk és maradunk mindig, AMELY TÖBB FÉNYÉV TÁVOLSÁGRA NYÚLIK KI, amelynek segítségével ti a Föld bolygó új szintre emelésének alkotóivá váltok a világotokban való jóindulattal teli megjelenésünk következtében, amelyre oly nagy szükség van itt.

MILYEN KÖVETKEZMÉNYEK JELENNEK MEG AKKOR, HA KELLŐEN SOK EMBER FOGALMAZZA MEG EGYÉRTELMŰEN ÉS HATÁROZOTTAN EGYETÉRTŐ DÖNTÉSÉT? (IGEN!!!)

Legtöbbetek számára a kedvező kollektív döntésnek, amelyet elegendő számú emberi lény egy határozott és egyéretelmű IGENnel fejez ki, az első közvetlen következménye az lesz, hogy számos űrhajó (UFO) materializálódik az égboltotokon, és ugyanakkor ezen űrhajók (UFO-k) némelyike Földre fog leszállni. Néhány ember számára a velünk való kapcsolatfelvételnek a közvetlen hatása az lesz, hogy gyorsan és véglegesen felhagynak számos dogmatikus meggyőződéssel és tévhittel.

Egy egyszerű demonstrativ jellegű látható kapcsolat is, amely a Föld különböző pontjain egyidejűleg történhet meg, hatalmas befolyással lesz a jövőtökre. Rövid időn belül számos tévhit és hibás elképzelés tűnik el,vagy módosul örökre. Társadalmatok szerveződése oly mélyen fog megrendülni, mint soha ezelőtt, az élet szinte minden területén. Az a bizalom és erő, amely fel fog ébredni, egyénivé fog válni, mert közületek sokan életükben először láthatják majd saját szemükkel, hogy valóban élünk és létezünk.

A velünk való későbbi kapcsolatotok hozzásegít majd benneteket ahhoz, hogy átalakítsátok értékrendeteket! Elképzelésünk szerint a legfontosabb tény, ami be fog következni, az lesz, hogy az emberiség végre képes lesz megalakítani az egységes Testvériséget azonnal, ahogy szembesül azzal az „ismeretlennel”, amit mi képviseltünk! Egyben sok veszély el fog hárulni lakóhelyetektől ezáltal, hogy a veletek való kapcsolatunk közvetett módon arra kényszeríti majd a nemkívánt lényeket, azaz azokat, akiket mi „A HARMADIK FÉL”-nek nevezünk, hogy ők is megmutatkozzanak végre, és eltűnjenek. Ezen alkalomból megtanulhatjátok, hogy egy a nevetek, és ugyanarról a gyökérről táplákoztok, ami az: „Emberiség!”

Rövidesen ezután számos pacifista, jóindulattal teli és tiszteletteljes csere és együttműködés válik majd lehetővé, ha ez lesz a ti akaratotok is. A Földön lévő jelenlegi helyzetben, azok, akik éheznek, nem képesek mosolyogni, azok, akiket kétségek kínoznak vagy bénítanak meg, miként azok is, akik félnek, nem tudnak megnyílni az általunk nyújtott segítség felé.

Mély együttérzéssel szemléljük azokat az emberi lényeket, akik a Föld számos pontján szenvednek, mind testükben, mind lelkükben, annak ellenére, hogy valójában minden emberi lény saját univerzumában egy felbecsülhetetlen elveszíthetetlen fénnyel rendelkezik, amely által sok csoda megvalósítható úgy más emberekben, mint lakóbolygótok környezetében. Ez a rejtett és örök fény lehet a Földön élő számos ember számára a mélyen átalakító, boldog, kifinomult és felemelő jövő. Azután a velünk való kapcsolataitok és kölcsönhatásaitok fokozatosan fejlődhetnek.

Már most megmondhatjuk nektek, hogy több szakasza lesz a velünk való együttműködéseteknek, amelyek több éves vagy évtizedes időszakokat ölelnek majd fel. Az első az űrhajóink bemutató jellegű megjelenése lesz, melyeket nagyon sok ember láthat egyidejűleg.

A második szakaszban fizikailag jelenünk meg és materializálódunk bizonyos, általunk előzőleg kiválasztott emberi lények társaságában, annak céljából, hogy termékeny kapcsolatok valósuljanak meg köztünk. A harmadik szakasz a veletek való szabad együttműködést tételezi fel, hogy segítsünk benneteket bizonyos fontos lépések megtételében részben a technikai fejlődés területén, de főleg a spirituális átalakulásotokat és éréseteket illetően.

A negyedik szakaszban velünk szorosan együttműködve felfedezitek a galaxisotok egy hatalmas, jelenleg nem is gyanított részét. Figyelembe kell vennetek azt, hogy minden alkalommal együttműködésünk keretén belül új választási lehetőségetek lesz. Minden alkalommal Ti lesztek azok, akik választani és dönteni fogtok, és megfelelő megértésetek növekedésének mértékében új lépéseket tehettek majd meg velünk együtt, amennyiben – nyilvánvalóan – ez szükséges lesz spirituális és külső jólétetek érdekében. Mindezeket a belső spirituális átalakulásokat útmutatásunk alatt tehetitek meg, de minden alkalommal mindegyikőtöknek, önmagatok által meg kell majd tennie a számotokra szükséges erőfeszítéseket, melyek szükségesek ezen, áltatlunk felfedendő módozatok gyakorlatba ültetéséhez. Már most biztosak lehettek abban, hogy együttműködésünk ideje alatt semmiféle beavatkozás sem lesz egyoldalúan elhatározva.

Mi több, tudnotok kell, hogy azonnal el fogunk távozni rövidesen azután, hogy kollektív vágyatok és szándékotok ezirányba fog megnyilvánulni. Több hónap, vagy akár néhány év fog eltelni, szoros kapcsolatban ennek az üzenetnek a világban való terjedési sebességével, „NAGY MEGJELENÉSÜNK” előtt. Azonban biztosak lehettek abban, hogy megjelenésünk röviddel azután meg fog történni, hogy többségben lesz azoknak a döntése, akik teremtő módon használták választási képességüket, és az egyértelmű, határozott IGEN feleletet választották az ebben az üzenetben feltett kérdésre. A „NAGY MEGJELENÉSÜNK” bolygótokon csak akkor fog bekövetkezni, ha ez az üzenet, melyet elterjesztettünk, kellően erős visszhangot fog kelteni mindannyiótokban. Ám ez nem jelenti azt, hogy kötelezően szükséges, hogy az összes bolygótokon élő embernek meg kell hoznia ezt a döntést.

Érdemes megértenetek, hogy az alapvető különbség aközött, ami az ISTENHEZ és más, túlnyomórészt istenivé vált természettel rendelkező felsőbbrendű entitásokhoz intézett imáitok, valamint azon egyértelmű és határozott döntésetek között, melyet akkor nyilvánítotok meg, amikor egy határozott „IGEN”t mondtok nagyon egyszerű és nyilvánvaló: MI MÁR EBBEN A PILLANATBAN IS TÖKÉLETESEN FEL VAGYUNK KÉSZÜLVE TECHNIKAILAG ARRA HOGY MATERIALIZÁLÓDJUNK VILÁGOTOKBAN! MIÉRT LÉTEZIK EGYESEK SZÁMÁRA MÁR MOST EGY BIZONYOS TÖRTÉNELMI DILEMMA?

Mi tudjuk, hogy az „IDEGEN”-t leggyakrabban ellenségnek tekintik mindaddig, amíg „rejtett”, „ismeretlen” marad. Az első szakaszban, a közös, hevesen átélt érzelem meg fogja szilárdítani egy bizonyos módon a közöttetek világszinten meglévő kapcsolatokat bizonyos rezonanciafolyamatok beindítása révén.

Lehetséges, hogy közületek egyesek a következő kérdést teszik fel: Honnan tudhatnánk, hogy ezen földönkívüli lények eljövetele kollektív választásunk következménye? A válasz kétségoszlató és nagyon egyszerű: MINDENEKELŐTT BIZTOSAK LEHETTEK ABBAN, HOGY ELLENKEZŐ ESETBEN MEG TUDTUNK VOLNA JELENNI LÉTEZÉSETEK SÍKJÁBAN, ÉS MÁR RÉGÓTA MEGNYILVÁNULTUNK VOLNA TITOKBAN! MIVEL TÉNY, HOGY JELENLEG MÉG NEM VAGYUNK JELEN LÉTSÍKOTOKON, EZ CSAKIS AZÉRT VAN ÍGY, MERT TI NEM DÖNTÖTTÉTEK ELEZT HATÁROZOTTAN KINYILVÁNÍTVA. Egyesek azt hihetik, hogy mi csak elhitetjük veletek, hogy önállóan döntötök, hogy jogossá tegyük ezáltal eljövetelünket, még akkor is, ha egyáltalán nem lenne szükséges, hogy ez megtörténjen. Ha ilyen gondolatokat tápláltok, érdemes feltenni magatoknak a következő kérdést: Mi érdekünk lenne, hogy sokatok javára nyíltan ajánljunk nektek olyasmit, amihez egyelőre nincs hozzáférésetek?

Mások azt kérdezhetik: Honnan lehetünk biztosak abban, hogy egy ilyen jellegű kapcsolat esetén valójában nem a „HARMADIK FÉL” kifinomult manőveréről van szó, hogy még engedelmesebbé és teljesen kiszolgáltatottá tegyen bennünket? Egy ilyen kérdésre nagyon egyszerű a válasz: Ez nem lehet így, mert mindig sokkal könnyebb harcolni azzal, akit azonosítunk és akit látunk, mint azzal, akit nem (azaz azzal, akit nem azonosítunk és nem látunk, nem tudunk harcolni vagy védekezni ellene). A benneteket őrlő terrorizmus vajon nem egy szemléletes példa erre? A titeket őrlő esetleges kétségeken és gyanúkon túlmenően biztosak lehettek abban, hogy bármi is történne, mindig is ti vagytok az egyetlen bírák lelketekben és tudatotokban. A mi esetünkben biztosak lehettek abban, hogy bármi is legyen a döntésetek, az mindig is a legmesszemenőbbekig tiszteletben tartandó és tiszteletben is lesz tartva! AZ EMBERI KÉPVISELŐK BEJELENTÉSEINEK HIÁNYÁBAN, AKIK HAJLAMOSAK OLYKOR MEGTÉVESZTENI BENNETEKET, TI NEM TUDTOK SEMMIT RÓLUNK, SEM PEDIG AZOKRÓL, AKIK MÁR MANIPULÁLNAK BENNETEKET A JELENBEN BELEEGYEZÉSETEK NÉLKÜL.

Ebben az adott helyzetben, amelyben ti vagytok, az elővigyázatosság azon elvének tiszteletbentartása, amely azt jelentené, hogy még csak meg se próbáljátok kideríteni mibenlétünket, már nem meggyőző. Akár megértitek,akár nem, ti már Pandóra szelencéjében vagytok, amit a „HARMADIK FÉL” hozott létre körülöttetek. Függetlenül attól, hogy mi lehetne a döntésetek, mindenekelőtt ki kell lépnetek Pandóra szelencéjéből.

Egy ilyen dilemmával szembesülve, amelyben egyben az egyik tudatlansági állapot küzd a másik tudatlansági állapot ellen, sok jóérzést kell tanúsítanotok, és meg kell kérdeznetek a szívetek hangját és az intuíciótokat. Összegzésként döntenetek kell: fel akartok-e fedezni minket a saját szemeitekkel, vagy csak hinni akartok vakon abban, amit a gonosz okkult erői által megvásárolt tudósaitok és véleményformálóitok mondanak? Ez a mi valódi kérdésünk!

Több ezer év elteltével, egy adott pillanatban ez a kérdés elkerülhetetlenné válik: választanotok kell két ismeretlen között. Most pedig lássuk, miért hasznos terjeszteni egy ilyen szöveget közöttetek, hogy rövid időn belül minél több emberhez jusson el. Valóban érdemes lefordítani és terjeszteni ezt a szöveget, hogy minél több emberhez jusson el. Amennyiben ezt az akciót siker koronázza, és mi megjelenünk mindenki számára, ez a siker egyben jótékonyan és visszafordíthatatlanul befolyásolja majd a jövőtöket, és évezredekre szóló történelmi hatása lesz. Figyelembe kell vennetek azt, hogy amennyiben ez a népszavazás nem éri el célját, egy ilyen kudarc egyben elhalasztja sok évvel az újabb választási lehetőséget, legalább egy generációnyival, amennyiben az meg fogja érni (életben marad) azt az időt. Ha nem közlitek minél több emberrel ennek az üzenetnek a létezését azt jelenti, hogy kockáztatjátok, hogy a várakozással ellentétes eredményt értek el.

Ha érdektelenek maradtok, vagy szkeptikusan reagáltok, egyben lemondtok arról a lehetőségéről, hogy teremtő módon megnyilvánítsátok szabad akaratotokat, amely egy kedvező bolygószintű áramlat esetén EGY ERŐGONDOLATHOZ HASONLÓAN MEGNYILVÁNULVA KEDVEZŐ IRÁNYBA ALAKITHATNÁ ÁT AZ EMBERISÉG SORSÁT.

Kérjük, értsétek meg, hogy ezen népszavazás esetén, melyet telepatikus úton kell megvalósítanotok, tulajdonképpen egyidőben úgy a ti jövőtökről, miként az egész emberiség jövőjéről is szó van. Amennyiben ez a népszavazás sikerrel zárul le, és mi meg fogunk jelenni, ez a siker egyben egy spirituális ugrást jelent az emberiség számára, és jelentősen fel fogja gyorsítani fejlődéseteket. Mindezzel együtt lehetséges, hogy ez az üzenet nem kapja meg egyelőre kollektív beleegyezéseteket. Egy lehetséges oka ennek az lehet, hogy ezen üzenetünk nem jut el kellően nagy számú földihez. Ebben az esetben a szkeptikusok azt fogják állítani, hogy valójában ennek az üzenetnek nem volt semmi értéke, nem lévén más, mint „halott betű”. Mégis, a tudtotokra adjuk, hogy egyetlen jótékony egyéni aspiráció (törekvés) sem marad bizonyos belső visszhang nélkül annak a lényében, aki megnyilvánította azt, mert mindig, kivétel nélkül, a megfelelő pillanatban a világegyetem válaszol, épp úgy, mint egy hatalmas rezonanciadoboz, és ezáltal minden ember egyenlően megkapja a fizetségét az általa kinyilvánított jótékony gondolataiért és szándékaiért. Eleve biztosak lehettek abban, hogy bizonyos mértékben sokatoknak válaszolunk akkor, amikor kreativ módon ránk gondoltok, és mint ahogy azt majd később észrevehetitek, ihletet és segítséget fogunk adni nektek. Ahogyan közületek sokan meggyőződhettek majd, az összes, a velünk való telepatikus, spirituális kapcsolatteremtés irányába tett őszinte és lelkes erőfeszítésetekre bizonyos nem várt válaszokat és inspirációkat fogtok kapni, amelyek megértetik majd veletek, hogy a jótékony aspirációk (törekvések) határozottan magasabb rendűek, mint a tétlenség és a közönyösségben való tetszelgés. Amennyiben üzenetünknek csak valamivel később sikerül megszereznie a kollektív beleegyezéseteket, biztosítunk benneteket, hogy van türelmünk, és reménnyel telve várjuk azt a pillanatot, amikor meg fogjátok érdemelni, hogy mindannyian tanúi legyetek a „NAGY MGJELENÉSÜNKNEK”. Az a pillanat, amikor üzenetünk sikeresen meg fogja kapni tőletek az elégséges kollektív beleegyezést, teljes mértékben azoktól fog majd függeni közületek, akik a múló napok és hónapok során lehetővé fogják tenni a „NAGY MEGJELENÉSÜNK” napjának eljövetelét. Képzeljétek most el, optimistán és reményteljesen, mi fog történni, ha a „NAGY MEGJELENÉSÜNK” napja már a jövő hónapban lesz. Több ezer űrhajónk fog akkor megjelenni ugyanabban az órában bolygótok egén. Meg kellene értenetek, hogy egy ilyen megjelenésünk egy valódi kulturális sokként fog hatni, mely egyedülálló lesz az emberiség jelenlegi történelmében. Attól a naptól kezdve már nem lesz szükség arra, hogy terjesszétek ezt az üzenetet, de mind a szkeptikusok, mind a közönyösök egy megbánási hullámot fognak érezni azért, mert fenntartásaik voltak ezen üzenet terjesztésével szemben, vagy elutasitották az egyértelmű és határozott feleletet a feltett kérdésre. Azon a különleges napon a földiek visszafordíthatatlanul fel fognak fedezni minket. Mivel üzenetünk számotokra sűrgős, kérjük, olvassátok el figyelmesen ezt a népszavazást, és nyomatékosan kérünk benneteket, ne siessetek, hanem alaposan gondoljátok meg a nekünk szánt választ, és azután DÖNTSETEK!!!

Miként mindenki meggyőződhet majd arról, hogy a tömegtájékoztatási eszközöknek sose lesz érdekük, hogy valaha is közzé tegyék ezen üzenetünket, mert őket a háttérből azok irányítják, akiknek gonosz szándékaik vannak. Jegyezzétek meg, hogy csakis rátok, rendkívüli, felelősségteljes és szerető emberekre, akik névtelenek vagytok, hárul az a feladat, hogy minél több embernek továbbítsátok országotokban ezt a fontos üzenetet. Késedelem nélkül juttassátok el ezt az üzenetet a környezetetekben található minél több emberhez, és ösztönözzétek őket arra, hogy mindegyikőjük válasszon, és ne maradjon közömbös. Odaadóan cselekedve, íly módon minél több embernek bemutatva ezt az üzenetet, bolygótok felsőbbrendű sorsának alakitóivá kezdtek válni.

Zárásképpen, kérünk benneteket, hogy éretten megfontolva válaszoljatok a következő kérdésre:

AKARJÁTOK-E EGYÉRTELMŰEN ÉS HATÁROZOTTAN, HOGY MEGJELENJÜNK?

Közöljük veletek, hogy szabadon másolhatjátok és terjeszthetitek, vagy akár közzé is tehetitek külön füzetek formájában ezt az üzenetet, bárhol és bármikor akarjátok, de kérjük, ne változtassatok meg és ne hagyjatok el belőle részeket.

((Itt ér véget az illető üzenet, melyet az Interneten közvetített egy magas fejlettségi szintű földönkívüli civilizáció.))

 

 forrás: www.magyarmegmaradas.eoldal.hu/

 

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.