Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A nyirkai jóslat ( egy lehetséges értelmezéssel)

Hét táltos találkozott a nyirkai Hany-ban. Két asszonyember, meg öt férfiember. Jó ha ennyien vannak a "Nagy híváshoz". Mert nagy szellemet szándékoztak idézni, a nemzetre zúdult bajhalmaz miatt. Tudni akarták, meddig tart ez a nyomorúság, meg miképpen alakul a jövendő. "Nagy hívás" akkor köll, ha az Ég nem nyilatkozik magától. A táltos asszonyok egyike "utaztatható" volt. Fölmentek tehát a Rókadombra, az elhagyott csordakúthoz, az égés szélére. Áldoztak vízzel UKKÓ-nak, tűzzel GÖNÜZ Istenapánknak. A "látó-halló" táltos asszony nekivetkőzött. A többiek bedörzsölték maszlagbimbóval, hogy ne ostromolják a szúnyogok. Mert nyár volt és alkonyodott. Nyakába kék ékkövet akasztottak. Az áldozó tűz parazsára zöld borókagallyakat raktak. A táltos asszony füstöt lélegzett, a többiek meg rejtőztetőt dunnyogtak. Dobolni, furuglázni nem mertek, a határőrség miatt.

article preview

 

Hét táltos találkozott a nyirkai Hany-ban. Két asszonyember, meg öt férfiember. Jó ha ennyien vannak a "Nagy híváshoz". Mert nagy szellemet szándékoztak idézni, a nemzetre zúdult bajhalmaz miatt. Tudni akarták, meddig tart ez a nyomorúság, meg miképpen alakul a jövendő. "Nagy hívás" akkor köll, ha az Ég nem nyilatkozik magától.
A táltos asszonyok egyike "utaztatható" volt. Fölmentek tehát a Rókadombra, az elhagyott csordakúthoz, az égés szélére. Áldoztak vízzel UKKÓ-nak, tűzzel GÖNÜZ Istenapánknak. A "látó-halló" táltos asszony nekivetkőzött. A többiek bedörzsölték maszlagbimbóval, hogy ne ostromolják a szúnyogok. Mert nyár volt és alkonyodott. Nyakába kék ékkövet akasztottak. Az áldozó tűz parazsára zöld borókagallyakat raktak. A táltos asszony füstöt lélegzett, a többiek meg rejtőztetőt dunnyogtak. Dobolni, furuglázni nem mertek, a határőrség miatt.
A táltos asszony révületbe esvén átadta fejében lakó szelleme helyét az idézett szellemnek, hogy az az ő nyelvével szólhasson. Lapkumánja táltos szellemét idézték, mert az idevalósi volt, a mi fajtánk. A táltos asszony először fölszökött, de a többiek körbe vették őt, nehogy baj érje. Először csak hebegett, aztán szóval szólta a régi nagy táltos üzenetét:
Még öt-hét!
A medvebocsot lépre csalják
és elverik rajta a port.
Még nyolc-kilenc!
A Duna két partján
vérben úszik a hulló lomb,
és ösvények tapostatnak
a hanyatló nap palástján.
Nevet kiáltanak.
A nevén szólított Öreg tétovázik,
de vállalja sorsát.
Ifjak ragadnak fegyvert,
nők és férfiak egyaránt.
Közel a győzelem.
Ekkor megelevenednek az árnyékok.
Az igazi harcosnak kedvét szegik.
Az ügyet Nyugattól-keletig elárulják.
Szerencsés, ki időben kereket oldhat.
Nagy az érvágás.
A Négy Folyó Városának Igaz emberét
kiejtik az ablakon.
A győzők eltanácsolják a kopasz zsarnokot,
És a Vasmacskák Városának fattyát
teszik meg helytartónak.
Ő megöleti a Tétovázó Öreget.
Az ifjúságon bosszút áll.
Sokáig uralkodik és megrontja a nemzetet.
Jutalmazzák az elvtelenséget,
mindent pénzben mérnek.
A lakás, a ház csak lakhely, nem otthon.
A gyerek nyűg.
Még húsz-huszonegy!
A kétfarkú oroszlán elbődül,
de ugrani nem mer.
A mieink is átkelnek a Dunán, ősi földre.
A víg mosoly torz vigyorra változik.
Itthon a földművest már megtörték.
Még nevén a föld,
de cseléd sajátjában.
Lazul a lánc, rozsdásodik a bilincs.
Még negyven és néhány!
A Nagykövet cselt vet, összeesküvést sző.
Korábbi ellenfelek összefognak.
Rést vágnak a kerítésen.
Meglazítják a medvebocs láncát,
a kétfarkú oroszlán ketrecének rácsát is.
Nem hálásak.
A vörös tüzet okádó sárkány ebbe belebetegszik.
Harsona jelzi a szabadság kezdetét.
A szürke marhát napos legelőre engedik.
A csorda megszédül a szabadságtól.
A barmok egymást öklelik.
A nép elkergeti a kapuk nyitogatóit.
A jóindulatú beteg kerül élre.
Mások intézkednek.
A földművestől elveszik örökét,
és dobra verik.
A senkiháziak vérszemet kapnak.
Bitangok tékozolják a fényt.
Gyülekeznek a dögmadarak.
A Nagy tengert átröpüli
a Napból szálló, galambnak álcázott karvaly.
Megérkezik a Kánya is - osztozkodni.
Megint terelgetik a népet.
Hiteket erőltetnek.
Szaporodnak a pénzért fönnhangon imádkozók.
BOLDOGASSZONYUNK-at elfelejtik,
buta lúddá tekerítik.
Jaj pedig, ha Istenünk Asszony-fele
elfordul tőlünk, vagy mink őtőle!
A Régi Nagy Csata Városában
EZEK papjai dűlőre jutnak,
és új lovat nyargalnak.
Összeesküsznek Isten Képmása ellen
a Könyörtelenség Hatalmasaival.
A galambnak álcázott karvaly és a kánya,
Égigérő fára segítik a Kiskanászt.
Szívében király, álmaiban császár.
Szépen szól, rondán cselekszik.
Zsákja feneketlen.
Letaszítják - újra mászik!
A döglött sárkány kutyái új gazdát találnak!
Még ötvenöt-hatvan!
A íjfeszítő sarja lukas hajóra száll.
Az ő ingével-gatyájával tömik a rést.
Messze jutottak a parttól,
már nem tud kiszállni.
A döglött sárkány kutyáit
a Koronázatlan Cár veszi pórázra.
A Szűkszavú Tárnokmestert tuszkolják élre.
Saját táborából ütnek pártot ellene,
mert a Koronázatlan Cár úgy akarja.
Paprikajancsiból csinál vezért.
A nemzet tűri - nem látja meg rajta
a rángató madzagokat.
A csellel hatalomra segített Paprikajancsi
pofátlanul önkényeskedik, buzerálja a népet.
Nyegle és buta.
A Kiskanász malmára hajtja a vizet.
Jobb ellenfél nincs. A nép tűri őket.
Nemes lovag-ősök fehér liliomán
tipródik a nemzet.
A csősz tolvaj, a bakter rabló, a bíró cinkos.
A különb nem viszi sokra, mert irigylik.
Ki-ki rántja lefelé a másikat - az országot együtt.
Lenézett népek mögött kullog a magyar!
A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld!
Még hatvan-hetven!
A rátarti úr napszámért kunyerál.
Már mindent elkótyavetyéltek.
Csak alantas szolgálatok maradnak,
égbekiáltó árulások.
Lesznek, kik alattomos ellenséggel
fújnak egy követ.
Bevezetik a hét tevét,
hogy az innen köpködhessen lángot -
a bikát nyergelő asszonyra.
Ebből belviszály is támad, meg külső viszály is.
A Kost Áldozó
két fia tovább marakodik.
A tevék magyar hajcsárai
Manó bőrét húzzák Krisztus képére,
hogy megtévesszék a népet,
és aranyra válthassák a félhold csillogását.
Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő
fiát segítik,
más magyarok meg a másikat.
Kettészakad a nemzet,
lángra lobban az Ország.
A lángot vér oltja.
Magyar magyart gyilkol,
de a bika hátáról is ide lőnek
a hét teve miatt.
A nép fele elpusztul.
A szomszédok megmozdulnak,
de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is.
A megszeppent maradék
UKKÓ-t híjja, a BOLDOGASSZONY-t.
A haragosok megbocsátanak egymásnak,
az irigy örül más szerencséjének,
a rátarti nem rázza a rongyot,
a közönyös siet segíteni.
Ekkor a Magyarok Istene őrül állítja
a zenélő sivatagok tigrisét,
és böcsületes alkuval
visszakerül, ami visszajár.
Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé,
YOTENGRIT, az Ős Tengerek Istene nevében.
A Jószomszédság Törvénye győzedelmeskedik.
A táltosok közös gondolattal kérdezték: "Így van ez megírva - nem lehetne-e másképp?"
A Szellem erre azt felelte: "Minden jövendölés okumálás, a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi nincsen, mert minden megváltoztatható - ha nem fordultok el Istenetektől és megszívlelitek az ősök intelmeit."
A táltosok megköszönték Lapkumánja táltos szellemének a jövendölést meg útbaigazítást. Ő távozott, a táltos asszony szelleme pedig visszatért testébe. Inni kért. Sokat ivott, és mély álomba merült azon nyomban. A többiek betakarták és strázsáltak hajnal hasadtáig. Akkor lemosták róla a maszlagot. A férfi táltosok térdet, fejet hajtottak előtte, asszony táltos-társa pedig fejére tette kezét és rámondta az igaz nő-barátok áldását:
"BOLDOGASSZONY oltalmazzon fehérben, zöldben, feketében!" 
Ezek után ki-ki haza mené és tette a dolgát.
Hol és mikor történt ez? A hely leírása pontos. A Rókadombon, a Hanságban tényleg volt egy ó-kút. Tégláit a szocializmus éveiben elhordták és beomlott. Az "égés" említése arra enged következtetni, hogy 1946 után zajlott ez az esemény. Akkor égett ki a Rókadomb mögött a tőzegréteg.
A jóslat első eseménye föltehetőleg a berlini fölkelés. Ezt a jóslat öt-hét év múltával vélte esedékesnek. Ha visszaszámolunk, 1947 vagy 1948 nyara jöhet számításba. Ekkor már bizonyos volt az is, hogy az orosz igát beláthatatlan ideig nyögni fogja a nemzet. Ezért akarták táltosaink tudni, hogy "középtávon" mi vár ránk.

Olvasónk küldte: Máté Imre: Yotengrit (Püski kiadó) c. könyvének 2. részében lévő jóslat. Az idézett rész a "Nyirkai jóslat", ami 1947-48-ban "érkezett meg" a táltosokhoz. Ebben Magyarország akkori siralmas és kilátástalan állapota felől érdeklődtek, hogy mindez meddig tart. A felelet megdöbbentően jól írja le a régebbi, a mai és valószínűleg az elkövetkezendő időket.
A "még ennyi és annyi" arra vonatkozik, hogy ennyi év múlva mi várható. 

Még öt-hét! 1953-1955 
A medvebocsot lépre csalják 1953  lázadás Kelet-Berlinben 
És elverik rajta a port.  Németország végleges kettéosztása 

Még nyolc-kilenc!  1956-1957 
A Duna két partján  magyar forradalom 
vérben úszik a hulló lomb,  56 októberében 
És ösvények tapostatnak 
a hanyatló nap palástján.  „Krisztus meghal a kereszten” 

Nevet kiáltanak.  október 23. 
A nevén szólított Öreg tétovázik  Nagy Imre 
De vállalja sorsát. 
Ifjak ragadnak fegyvert  1956. okt.-nov. 
nők és férfiak egyaránt.  utcai harcok 
Közel a győzelem 

Ekkor megelevenednek az árnyékok.  1956. nov. 4. 
Az igaz harcosnak kedvét szegik 
Az ügyet nyugattól-keletig elárulják.  Szabad Európa Rádió és az USA 
Szerencsés, ki időben kereket oldhat.  hitegetése: „Tartsatok ki!” 
Nagy az érvágás!  Sok magyar disszidált. 

A Négy Folyó Városának Igaz Emberét  Győr? (Duna, Rába, Marcal, Rábca)
Kiejtik az ablakon. ? 
A győzők eltanácsolják a kopasz zsarnokot,  Rákosi Mátyás 
És a Vasmacskák Városának fattyát  Kádár János (Fiumében született, 
teszik meg helytartónak.  törvénytelen gyerekként) 
Ő megöleti a Tétovázó Öreget.  Nagy Imre és a fiatalság 
Az ifjúságon bosszút áll.  magyarok kivégzése 

Sokáig uralkodik, és rontja a nemzetet.  Kádár János hosszú regnálása 
Jutalmazzák az elvtelenséget,  Munkásőrség, párt és KISZ 
mindent pénzben mérnek. 
A lakás, a ház csak lakhely, nem otthon.  lakótelepek 
A gyerek nyűg.   „Kicsi vagy kocsi” 

Még húsz-huszonegy!  1968-1969 
A kétfarkú oroszlán elbődül,  1968. Csehszlovákia, lázongás,
De ugrani nem mer.  de a forradalom elmarad 
A mieink is átkelnek a Dunán, ősi földre.  magyar híradósok és katonák 
A víg mosoly torz vigyorra változik.  is bevonulnak 
Itthon a földművest már megtörték.  Tsz-esítés befejezése 
Még nevén a föld, 
de cseléd sajátjában. 
Lazul a lánc, rozsdásodik a bilincs  „legvidámabb barakk” 

Még negyven és néhány! 1988-… 
A Nagykövet cselt vet, összeesküvést sző.  Horn Gyula 
Korábbi ellenfelek összefognak,  Mo.-NATO 
rést vágnak a kerítésen.  páneurópai piknik, határnyitás 
Meglazítják a medvebocs láncát,  németek egyesülése 
A kétfarkú oroszlán ketrecének láncát is.  a csehek elválnak szlovákoktól 
Nem hálásak. 
A vörös tüzet okádó sárkány ebbe belebetegszik.  Kádár János megzavarodik 
Harsona jelzi a szabadság kezdetét.  Nagy Imre újratemetése 

A szürke marhát napos legelőre engedik.  gengszterváltás 
A csorda megszédül a szabadságtól. 
A barmok egymást öklelik  1001 párt országa 
A nép elkergeti a kapuk nyitogatóit  Német, Pozsgai, Szűrös félreállítása 

A Jóindulatú Beteg kerül az élre.  Antall József 
Mások intézkednek.  „rózsadombi paktum” 
A földművestől elveszik örökét,  a hazug kárpótlás, kárpótlási jegy 
és dobra verik  nagybirtokok létrejötte árveréseken 
A senkiháziak vérszemet kapnak.  külföldiek föld- és ingatlanvásárlása
Bitangok tékozolják a fényt.  egy szűk réteg fényűzése

Gyülekeznek a dögmadarak.  nemzetközi pénz és pol. hatalmak
A nagy tengert átrepüli  ifj. Bush látogatása melegítőben 
a Napból szálló, galambnak álcázott karvaly.  a taszári NATO bázisra 
Megérkezik a Kánya is - osztozkodni.  oroszok újra megjelenése 
Megint terelgetik a népet.  pártok hazudozása 
Hiteket erőltetnek.  holokauszt-ipar 
Szaporodnak a pénzért fennhangon imádkozók.  egyházi vagyonok visszaadatása
Boldogasszonyunkat elfeledik, 
buta lúddá tekerítik 
Jaj pedig, ha Istenünk Asszonyi-fele 
elfordul tőlünk, vagy mink őtőle! 

A Régi Nagy Csata Városában ? 
Ezek papjai dűlőre jutnak,  Keresztény egyházfők segítségével 
És új lovat nyergelnek.  az EU-ból kimarad a kereszténység 
Összeesküsznek Isten Képmása ellen  Krisztus elleni összeesküvés 
A Könyörtelenség Hatalmasaival.   a szabadkőművesekkel (?) 
A galambnak álcázott Karvaly, és a kánya,  USA és Oroszország vezetői 
Égig érő fára segítik a Kiskanászt.  Orbán Viktort hatalomra segítik 
Szívében király, álmaiban császár.  no comment 
Szépen szól rondán cselekszik.  kormányaink eladósítják a hazát, 
Zsákja feneketlen.  de a kormánytagok vagyona nő. 
Letaszítják- újra mászik!  Orbán Viktor 
A döglött sárkány kutyái új gazdát találnak!  az MSZMP és a szabadkőművesség 

Még ötvenöt-hatvan!  2oo3-2oo8 
Az íjfeszítő sarja lukas hajóra száll.  Magyarország EU-csatlakozása, 
Az ő ingével- gatyájával tömítik a rést.  nettó befizetők vagyunk az EU-ban 
Messze jutnak a parttól,  határok, vám, tulajdonszerzés 
már nem tud kiszállni.  egyoldalú megnyitása 

A döglött sárkány kutyáit  MSZMP vezetői
a Koronázatlan Cár veszi pórázra.  Putyin 
A Szűkszavú Tárnokmestert tuszkolják az élre.  Medgyesi Péter kormányfő 
Saját táborából ütnek pártot ellene,  Gyurcsány – Hiller puccs 
Mert a Koronázatlan Cár úgy akarja.  nocsak, nocsak 
Paprikajancsiból csinál vezért.  Gyurcsány Ferenc 

A nemzet tűri. - nem látja meg rajta 
a rángató madzagokat. 
A csellel hatalomra segített Paprikajancsi  „hazudtunk reggel, délben és este...” 
pofátlanul önkényeskedik, buzerálja a népet. 
Nyegle és buta.  no comment 
A Kiskanász malmára hajtja a vizet Orbán – Gyurcsány demokrácia: 
Jobb ellenfél nincs. A nép tűri őket.  jobb vagy bal kézzel lopják el pénzed?
Nemes lovag-ősök fehér liliomán  a tisztaság és tisztesség vége, 
tipródik a nemzet.  Szent Imre és Szent László lilioma 
A csősz tolvaj, a bakter rabló, a bíró cinkos.  ld. biztonsági szolgálatok, 
A különb nem viszi sokra, mert irigylik.  rendőrség, jogszolgáltatás 
Ki-ki rántja lefelé a másikat - az országot együtt.  Egymásból élünk!
Lenézett népek mögött kullog a magyar!  utolsó helyen az EU tagok között 

A nemzet talpa alatt röpülő szőnyeggé válik a föld! Sulák-szőnyeg kárpótlási jegyért! az utolsó nemzeti kincs kiárusítása, földért életjáradék, földeladások 2007-től korlátozás nélkül, lakóparkok, idegenek betelepedése

Még hatvan-hetven!  2oo8-2018 
A rátarti úr napszámért kunyerál.  teljes erkölcsi és anyagi csőd 
Már mindent elkótyavetyéltek. 

Csak alantas szolgálatok maradnak,  szolga a saját hazádban 
égbekiáltó árulások. 
Lesznek, kik alattomos ellenséggel 
fújnak egy követ. 
Bevezetik a hét tevét,  a teve sivatagot csinál, valószínűleg 
hogy innen köpködhessen lángot,  hét atomfegyver 
a bikát nyergelő asszonyra.  a bikán lovagló Európa 

Ebből viszály támad benn is, kinn is. 
A Kost áldozó  Ábrahámot közös ősüknek tartó 
két fia tovább marakodik   szemita törzs: a zsidók és arabok 
A tevék magyar hajcsárai 
Manó bőrét húzzák Krisztus képére,  Ószövetséget az Újszövetségre 
Hogy megtévesszék a népet, 
és arannyá válthassák a félhold csillogását.  iszlám (?), törökök (?) 

Ők a Kost Áldozó, tevét nyergelő  az atomfegyvereket birtokló 
fiát segítik,  a nemzetközi zsidóságot segítik 
más magyarok meg a másikat.  az arabokat támogatják 
Kettészakad a nemzet,  minden szavazásnál 50-50% 
lángra lobban az ország.  Háború, testvérharc 
A lángot vér oltja.  ne várd meg! 

Magyar magyart gyilkol,  polgárháború 
de a bika hátáról is ide lőnek  Európa is minket lő az 
a hét teve miatt.  atomfegyverek miatt 
A nép fele elpusztul  no comment 
A szomszédok megmozdulnak,  a Kisantant törmelékországai 
de ugrásra kész a zenélő sivatagok tigrise is.  Tarim-medence valamely népe (?) 
A megszeppent maradék UKKÓ-t híjja,  a BOLDOGASSZONY-t. 
A haragosok megbocsátanak egymásnak, 
az irigy örül más szerencséjének mi lenne, ha nem várnánk meg 
A rátarti nem rázza a rongyot,  a pofont, már előbb észhez 
a közönyös siet segíteni.  térnénk?!
Ekkor a MAGYAROK ISTENE őrül állítja  valószínűleg a Csíksomlyón 
a zenélő sivatagok tigrisét,  bemutatkozó ujgúrok 
És böcsületes alkuval  a magyarlakta területek 
visszakerül, ami vissszajár.  visszacsatolása 
Új kor veszi kezdetét, minden égtáj felé  a Szent Korona kora 
YOTENGRIT, az Ős-TENGEREK ISTENE nevében. 
A Jó Szomszédság Törvénye győzedelmeskedik Úgy legyen! Ámen

A táltosok közös gondolattal kérdezték: ’Igy van ez megírva – nem lehetne-e másképp?’

A SZELLEM erre ezt felelé: ’Minden jövendölés ókumálás (következtetés), a múltat meg jelent összekötő vonás folytatásán, a jövő felé. Megírva semmi sincsen, mert minden megváltoztatható, - ha nem fordultok el ISTENETEK-től és megszívlelitek az ősök intelmeit.’

A táltosok megköszönték Lápkumánja szellemének a jövendölést meg útbaigazítást. Ő távozott, a táltos asszony szelleme pedig visszatért testébe. Inni kért. Sokat ivott, és mély álomba merült azon nyomban. A többiek betakarták és strázsálták hajnal hasadtáig. Akkor lemosták róla a maszlagot.

A férfi táltosok térdet, fejet hajtottak előtte, asszony táltos-társa pedig fejére tette kezét és rámondta az igaz nő-barátok áldását: ’Boldogasszony oltalmazzon fehérben, zöldben, feketében!’

Ezek után ki-ki hazaméne és tette a dolgát.” 


A könyv írója, Máté Imre ezt a következővel egészítette ki:

„Hol és mikor történt ez? A hely leírása pontos. A Rókadombon, a Hanságban tényleg volt egy ó-kút. Tégláit a szocializmus éveiben elhordták és beomlott. Az ’égés’ említése arra enged következtetni, hogy 1946 után zajlott ez az esemény. Akkor égett ki a Rókadomb mögött a tőzegréteg.

A jóslat első eseménye föltehetőleg a berlini fölkelés (1953. június 16-19. között, három hónappal Sztálin halála után). Ezt a jóslat öt-hét év múltával vélte esedékesnek. Ha visszaszámolunk, 1947 vagy 1948 nyara jöhet számításba. Ekkor már bizonyos volt az is, hogy az orosz igát beláthatatlan ideig nyögni fogja a nemzet. Ezért akarták táltosaink tudni, hogy ’középtávon’ mi vár ránk. 

A jóslat képletes, de nem érthetetlen. Ami már megtörtént azóta, azt könnyebb kibogozni, mint azt, ami még ezután történik.

Ki-ki értelmezze belátása szerint!”

 

 

forrás: kuruc.info/r/6/25861/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Abgcelisa - help in thesis writing fcsgaxzvofbldwEareBtjadogei

https://thesiswritingtob.com/ - thesiswritingtob.com writing thesis proposal <a href="http://thesiswritingtob.com/ ">thesiswritingtob.com</a> thesis research

Fbshelisa - thesis software fhbbolthdwEareBtjadogez

https://thesisacloud.com/ - thesisacloud.com phd thesis writing help <a href="http://thesisacloud.com/ ">thesisacloud.com</a> phd online

Abgcelisa - thesis writing online fcsgaxzvofbldwEareBtjadoget

https://thesiswritingtob.com/ - thesis services phd thesis writing <a href="http://thesiswritingtob.com/ ">thesis publishing</a> phd thesis database

Fbshelisa - free thesis help fhbbolthdwEareBtjadoged

https://thesisacloud.com/ - thesis writing help thesis printing <a href="http://thesisacloud.com/ ">phd thesis help</a> thesis proposals

GrvSlope - free cialis coupon olgsanvoegfdwEareBtjadoget

https://kloviagrli.com/ - natural alternatives to viagra https://vigedon.com/ - herbal viagra reviews https://llecialisjaw.com/ - cialis pricing https://jwcialislrt.com/ - cialis and viagra together https://jecialisbn.com/ - adderall and cialis

Jvqqelisa - dissertation writing help uk fbfbvacldwEareBtjadoget

https://dissertationahelp.com/ - dissertation proposal help dissertation assistance service <a href="http://dissertationahelp.com/ ">literature review dissertation</a> proquest dissertation database

Abgcelisa - thesis phd fcsgaxzvofbldwEareBtjadoger

https://thesiswritingtob.com/ - help thesis thesis statistics help <a href="http://thesiswritingtob.com/ ">thesis only phd</a> phd online

Abgcelisa - write a good thesis fcsgaxzvofbldwEareBtjadogey

https://thesiswritingtob.com/ - how do i write a thesis thesis database <a href="http://thesiswritingtob.com/ ">writing a thesis</a> thesis online

Fbshelisa - phd by thesis only fhbbolthdwEareBtjadogen

https://thesisacloud.com/ - help with a thesis statement writing a thesis outline <a href="http://thesisacloud.com/ ">thesis search</a> thesis formatting

Nbmocoopy - female viagra dggxdSletletawofwyc

cheap cialis 20 mg <a href="http://buycialisxz.com/ ">free viagra and cialis samples </a> canadien pharmacy no prescription cialis

Fjjucoopy - when did viagra come out afsbufbcSletletawlrbxl

viagra 25mg <a href="https://viagraonlinejc.com/ ">http://viagraonlinejc.com/ </a> penis on viagra

Nbnhcoopy - cialis, levetra, viagra for less dgbbjkxdSletletawozrek

buy viagra online legitimate <a href="https://vigedon.com/ ">http://vigedon.com/ </a> sildenafil 130

Jbbnelisa - cialis effectiveness duration fbfbcldwEareBtjadogeq

bathtubs and cialis <a href="http://ljcialishe.com/ ">cialis indiano</a> cialis para la eyaculacion precoz

Labxelisa - cialis effects on high blood pressure fvdobfbldwEareBtjadogek

farmaco generico cialis <a href="https://jecialisbn.com/ ">levitra generic cialis</a> cialis fass

Ahbzelisa - calculate apr on cash advance fcgazvofbldwEareBtjadogeg

payday loans coeur d alene <a href="http://daymoneygo.com/ ">what is an immediate cash advance capital one</a> instant cash loans bad credit direct lender

Fbsgcoopy - generic cialis 5 mg afsbfbcSletletawqzwpw

buy cialis online overnight <a href="http://llecialisjaw.com/ ">http://llecialisjaw.com/ </a> cialis message board

Fqbbelisa - aaa cash advance columbus ohio fhbsabolthdwEareBtjadogej

instant cash loans for beneficiaries <a href="http://ascashapply.com/ ">refinancing car loan cash out</a> 2000 cash loan bad credit

AqcfCliellilm - fvsrffhnhfgCliellilmrli

cialis order online <a href="http://cialisvja.com/ ">truth behind generic cialis</a> cialis price australia

KvaxCods - payday loan store in milwaukee htgeahdwEareBtjadogea

direct payday loan lenders uk only <a href="http://rirocash.com/ ">advance america cash advance columbia sc</a> cash advance stores calgary

Jbbvelisa - pharmacy online mexico ffbcldwEareBtjadogey

canadian online pharmacies legitimate <a href="http://canadianpharmnorx.com/ ">legit online pharmacy</a> Viagra Super Active