Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


A szabadkőmüvesség igazi arca

Mint ismeretes, a szabad-kőművesség szervezetei mindig is azt állították, hogy az általuk imádott, teremtői szerepet betöltő Nagy Építész tulajdonképpen Isten maga. Egy-egy gondatlan elszólás befolyásos, kőműves mester szájából, a szimbólumok, amelyeket szertartásaikhoz használnak, valamint a szabad-kőműves jelképek azonban azt sugallják, hogy ez a Nagy Építész nem Isten, hanem Lucifer. Albert Pike, az egyik legkiemelkedőbb szabadkőműves figura, akinek ideológiáit kortárs gondolkodók gyakran illették sátáni jelzővel. Pike-ról mégis iskolákat, utcákat és utakat, ösztöndíjat, valamint szabadkőműves találkozási helyeket, de még férfi szappant és parfümöt is elneveztek, jelezvén a szervezet politikai és társadalmi erejét.

article preview

 

http://www.informationliberation.com/files/SquareandCompassesEmbroider.jpg

Mottó: Az Isteni elrendelést csak az emberi elme ítéli JÓNAK vagy ROSSZNAK!

Samael

 

 

 

Három megkérdőjelezhetetlen bizonyíték, mely igazolja, hogy a szabad-kőművesség nem az, aminek látszik.

Albert Pike, a pók démon, és a patás „angyalok”

 

Mint ismeretes, a szabad-kőművesség szervezetei mindig is azt állították, hogy az általuk imádott, teremtői szerepet betöltő Nagy Építész tulajdonképpen Isten maga. Egy-egy gondatlan elszólás befolyásos, kőműves mester szájából, a szimbólumok, amelyeket szertartásaikhoz használnak, valamint a szabad-kőműves jelképek azonban azt sugallják, hogy ez a Nagy Építész nem Isten, hanem Lucifer.http://alraayah.files.wordpress.com/2009/11/471px-albert_pike_-_brady-handy.jpg

Albert Pike, (a képen) az egyik legkiemelkedőbb szabadkőműves figura, akinek ideológiáit kortárs gondolkodók gyakran illették sátáni jelzővel. Pike-ról mégis iskolákat, utcákat és utakat, ösztöndíjat, valamint szabadkőműves találkozási helyeket, de még férfi szappant és parfümöt is elneveztek, jelezvén a szervezet politikai és társadalmi erejét.

1889 júliusában Pike-nak rész kellett vennie egy titkos, szabadkőműves találkozó, az úgynevezett Legfelsőbb Tanács Gyűlésén, ahol feladata lett volna a francia és angol szabadkőműves házak érdekeinek összehangolása illetve megbízták a két ház közötti viták elsimításával is. Egészségügyi problémainak következtében azonban képtelen volt Európába utazni, így egy levelet küldött önmaga helyett. A levélből egy részlet, melyet akkoriban, szabadkőműves körökben gyakran publikáltak:

Mi egy Istent imádunk, egy olyan istent, amely nem babonás. Számotokra, (magas rangú páholyvezetők részére) az, az üzenetem: Nektek az a feladat adatott, hogy minden magas szintű beavatott számára világossá tegyétek: mi, az igaz, és tisztán filozofikus vallás doktrínáit követjük, mely vallás Luciferben hisz, aki egyenrangú Istennel”

A szörny, amely hálóját a világ köré szövihttp://www.mult-kor.hu/image/article/main/.cut-460x310/26355.jpg

Nem számít, hogy a mai szabadkőművesség mennyire próbálja Albert Pike szavait tagadni vagy magyarázni. Pike-ot azóta is próbálják egy jelentéktelen tagnak beállítani, holott bizonyíthatóan az egyike volt a valaha élt legmeghatározóbb és befolyásosabb páholymestereknek Egyértelmű szavai, a kőművesség szimbolikája és jelképei, legfőképpen pedig tettei egyértelműen elárulják eme zsarnoki szövetség szándékait.

A szervezet felépítése szándékosan bonyolult és tagolt, úgynevezett páholyokra osztott, melyekben minden tag csupán meghatározott számú illetve rangú másik tagot ismerhet személyesen. Annyi bizonyos, hogy a legmagasabb pozíciókat betöltő vezetők számára, az alsóbb páholyok tagjai csupán csőcseléknek számítanak. Ezek a belépő szintű tagok gyakran semmit sem tudnak a szervezet eredeti céljairól, ideológiájáról, tevékenységének valódi szándékairól. Az alsóbb szintű és rangú tagok felelősek újabbak beszervezéséről, miközben gyakran maguk sem tudják, mekkora átverésben részesülnek. Ami még ennél is rosszabb – nincsenek tisztában azzal, milyen „értékeket” képviselő közösséghez csatlakoztak.http://www.sziddhartha.hu/images/szabadkomuves.jpg

Csupán nagyon magas rangtól felfelé (melyeket számokkal jelölnek, 30-tól felfelé csak igazán meghatározó hatalommal rendelkező tagok tölthetnek be pozíciót, ők a páholyok vezetői, de a 10-es szint felett kerül sor az első komolyabb beavatásokra) derül fény a kőművesség igazi arcára. Ezen szinten már kifejezetten nyilvánvalóvá válik, hogy szervezet - külvilági álcája mögött - tulajdonképpen egy vallási mozgalom, mely enyhén szólva sem az Univerzum Nagy Építőmesterét, hanem annak ellenkezőjét szolgálja. Egy magas szintű, kiábrándult tag nyilatkozata szerint: „Ahogy a tagok - hosszú évek, évtizedek során - felfelé haladnak a ranglétrán, fény derül a színfalak mögötti igazságra: A keresztény országokban a szabadkőművesség titkos keresztény felekezetnek van beállítva, az arab országokban azonban ugyanennek a közösségnek szervezetei muszlim vallást mondanak magukénak. Az eredeti kőműves vallási iratok egy Jahbulon nevezetű isten imádására szólítanak fel, aki nagyon sokban hasonlít a keresztény tanok Luciferére. Ezt azonban csak magas rangú beavatottak számára fedik fel. Jahbulon tc2jahbulon1.jpgszemélyére a 13-dik szinten derül fény, mely a Szent és Fenséges Arch fokozata. (a szabad-kőművesek különböző, okkult nevekkel látnak el minden fokozatot és rangot) Jahbulon – nak pók teste van, és három feje: egy macska, egy varangy, és emberi.

Az ehhez hasonló tényeket természetesen a szabadkőművesek mélyen titkolják. Egy angol kutató, Stephen Knight, interjút készített ötvenhét szabadkőművessel, akik már meghaladták a rend 13-dik fokozatát. Knight szerint: „Ők készségesen válaszoltak minden, a rendet érintő kérdésre, amíg Jahbulon témáját fel nem vetettem. Abban a pillanatban, a légkör feszültté vált, és az alanyok megpróbálták a beszélgetés menetét más téma felé irányítani. Miután ragaszkodtam eredeti kérdésemhez, a tagok nem voltak hajlandóak folytatni az interjút, és zavarba-ejtő hazugságok közepette távoztak”

Részükről érthető, miért nem akartak válaszolni Stephen kérdésére. Stephen Knight esete nem egyedi, így erősen gyaníthatóvá vált, hogy a szabadkőművesség démonokat imád. A háromfejű pók az egész bolygó köré szövi hálóját, hogy annyi lelket csaljon csapdájába, amennyit csak tud. Ez az ideológia képezi a szövetség szimbolikájának alapját is: minden szabadkőműves templom bejáratánál megtalálható ugyanis a hálóba szőtt planéta emblémája.http://www.awugabunnies.co.uk/images/crest%20(Latona).jpg

Ugyanez a szimbólum megtalálható olyan világszervezeteknél, melyek szabadkőműves eredettel jöttek létre, illetve annak erős befolyása alá tartoznak. Ez a jelkép jól kifejezi azt a gigantikus csapdát, melybe lassan az egész világ belesétál.

Furcsa jelképek angolszász kőműves épületek homlokzatán

Démonikus szimbólumok megjelennek minden fontosabb szabadkőműves épületen. Egy kiemelkedő jelentőségű angliai kőműves központ, a londoni Szabadkőműves Csarnok a modern kőművesség egyik európai bölcsőjeként szolgál, és szintén a világot behálózó pók emblémáját viseli. Emellett az épületen megtalálható egy feletébb furcsa embléma is: pajzsot tartó „angyalok”, melyek alsó végtagjai láb helyett patában végződnek. Ugyanez a szimbólum feltűnik egy közeli étterem cégérén is, mely kizárólag tagok számára áll nyitva. A patás (bukott) angyalok alatt a szabadkőműves tanok meghatározó mondata áll: Audi, Vide, Tace, mely azt jelenti: Hallani, Látni, és Hallgatni (nem mondani el), azaz a tagoknak meg kell tartaniuk a rend titkait minden körülmények között. Ez a jelmondat a latin “Audi, Vide, Tace Si Vis Vivere In Pace” szólás rövidítése, melynek jelentése nagyjából így fordítható: „hallj, láss és hallgass, ha élni akarsz”

Egyértelmű mottó: azok, akik beavatottként felfedik a szervezet titkait, nem maradhatnak életben. A szabadkőművességnek természetesen jó-szándékú szervezet benyomását kell keltenie, hogy valódi arcát elfedhesse. Látszólagosan karitatív tevékenységet folytat, és rászorulóknak nyújt segítséget, miért kell a tagoknak ezt szörnyen hangzó esküt letenniük?http://i707.photobucket.com/albums/ww75/serpentsapiens/001-structure-of-freemasonry-by.jpg

Megesküszöm, hogy a szabadkőművesség titkait testvéreim és a tiszteletre méltó nagymestereken kívül soha senki előtt fel nem fedem. Amennyiben ettől a eskütől eltérően cselekszem, alávetem magam a következő megtorlásnak: a nyelvemet csavarják ki, a szívem szúrják keresztül, testem töressék össze és zúzassák porrá a szél számára…” Nem túl valószínű, hogy egy jó-szándékú szervezet ilyesfajta eskütételre kényszerítené tagjait. Továbbá, az is megesett már a szabadkőművesség ismert történetében, hogy beavatottak, akik megszegték esküjüket, furcsa körülmények között haláloztak el.

A szabadkőműves szimbolika egyértelműen tükrözi azt a folyamatot, mely a világban nyitott szemmel járó ember számára a rend tevékenységének ismerete nélkül is nyilvánvaló. A planétát behálózó pók, a Mindent Látó Szem, a körző és vonalzó együttese, az öt-ágú csillag, mind szimbolikus jelképei annak a központosított hatalmi tervnek, mely az úgynevezett Új Világrend létrejöttét hivatott elősegíteni. Egységes globális kormány, egységes pénzrendszer, melyben az egyén teljesen kontrolálhatóvá és megfigyelhetővé válik. Hogy miért? Ennek a rendszernek segítségével ugyanis a szabadkőművesek megtarthatják jelenlegi, uralkodó és hatalmi szerepüket. Mindezt egy megtévesztésre alapuló, gyakran spirituális szimbolikát is felhasználó, tömeg- manipulációt alkalmazó szervezet gátlástalan eszközeinek segítségével.http://www.flagmagazin.hu/userfiles/text/image009(3).jpg

Ám az ördögi terv szerint felépített mátrix, a jelenkor hiányra épülő gazdasági, belterjes családok pénzügyi oligarchiái, a hiányra épülő hitel-rendszer, a mesterségesen fenntartott háborúk és kitenyésztett vírusok kora végnapjait éli: a természetes rend, a természetben található bőség és evolúció ellenes szervezet sikerei múlandóak: a pók, mely ideiglenes sikereket ért el hálójának szövésében, magában hordozza saját pusztulását. Hasonlóképp szimbólumához, a szabadkőműves rend befolyása sem örök érvényű, és a szervezet lénye magában hordozza pusztulásának magvait: olyan ideológiákat követ, melyek az Isteni Harmóniával, Renddel és Szeretettel ellentétesek.

Ismeretlen szerző

 

A cikk ismereterjesztés céljából szabadon felhasználható és terjeszthető.

 

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.