Ugrás a tartalomhoz Lépj a menübe
 


Az Omega ügynökség

Az Omega Agency (=Omega Ügynökség, a továbbiakban OÜ) hasonló szervezettel rendelkezik, mint a CIA. Több ezren vannak világszerte, akik parancsaikat közvetlenül az OÜ vezetőtanácsától kapják. Ez a tanács 10-12 főből áll. Közülük George Bush és Alexander C. Haig az egyedüli ismert név. Az OÜ áll az Új Világrend mögött. Székhelye a Langley légierőbázison található. Az OÜ eredetileg 1995-ben akarta megvalósítani az egész világra kiterjedő irányítást. De úgy vélték, az idő nem a megfelelő, ezért az újabb tervezett dátum valamikor 2000-ben lesz. Türelmükben nincs hiány. A világ egyetlen kormánytestület, vagyis az o irányításuk alá hozását illető terveik alaposan ki vannak gondolva. Az Új Világrend megalapítását öt nap alatt tervezik végrehajtani. És mindezt nyílt háború nélkül szándékoznak megtenni.
article preview

Az Omega Agency (=Omega Ügynökség, a továbbiakban OÜ) hasonló szervezettel rendelkezik, mint a CIA. Több ezren vannak világszerte, akik parancsaikat közvetlenül az OÜ vezetőtanácsától kapják. Ez a tanács 10-12 főből áll. Közülük George Bush és Alexander C. Haig az egyedüli ismert név. Az OÜ áll az Új Világrend mögött. Székhelye a Langley légierőbázison található. Az OÜ eredetileg 1995-ben akarta megvalósítani az egész világra kiterjedő irányítást. De úgy vélték, az idő nem a megfelelő, ezért az újabb tervezett dátum valamikor 2000-ben lesz. Türelmükben nincs hiány. A világ egyetlen kormánytestület, vagyis az o irányításuk alá hozását illető terveik alaposan ki vannak gondolva. Az Új Világrend megalapítását öt nap alatt tervezik végrehajtani. És mindezt nyílt háború nélkül szándékoznak megtenni.

Emlékezzünk a Reagan elnök elleni merényletre. Haig azt a kijelentést tette a sajtónak, hogy "most már ő a főnök". Ez nagy visszhangot kapott, majd nem sokkal később olyan dolgokkal vádolták meg, amelyek politikailag tönkretették nevét. Ezt a Kongresszus azon tagjai tették, akik tudták, hogy Haig tagja az OÜ vezetőtanácsának, és féltették a hatalmukat. Haig elhamarkodott kijelentéseket tett, és emiatt végül fel kellett adnia politikai helyzetét. Ha Reagan meghalt volna, akkor Bush lett volna az elnök, Haig pedig az államtitkár. Két férfi hatalommal, mindketten
tagjai az OÜ vezetőtanácsának. De a Kongresszus néhány tagja által keltett zűrzavar miatt Haig inkább háttérbe szorult, semmint kockáztassa az OÜ-vel való kapcsolatának, vagy akár magának az OÜ-nek a leleplezését.

Emlékezzünk az Öböl-háborúra. Országához intézett beszédében Bush használta az "Új Világrend" kifejezést. Többször is kijelentette, hogy az Öböl-háború jelzi az Új Világrend kezdetét. Az Öböl-háború nem az olajról vagy Kuvait népének szabadságáról szólt. Egy teszt volt, ami azt volt hivatott megmutatni, hogy több ország egyesített hadseregei milyen jól használhatóak az ENSZ irányítása alatt egy háborús helyzetben. Ugyanez igaz Szomáliára vagy Boszniára. Többnemzetiségű katonák az ENSZ irányítása alatt. Az ENSZ-t pedig az OÜ irányítja.

Bushnak el kellett tűnnie a reflektorfényből, hogy az OÜ terveinek kiterjesztésére koncentrálhasson. Clinton, a következő elnök személyében pedig egy bábot kaptak, aki nem veszélyeztet semmit, és megteszi, amit mondanak neki. Emlékezzünk, Clinton mindig milyen hamar javasolta amerikai katonák ENSZ-békefenntartóként való bevetését, vagy hogy kit javasolt Clinton államtitkárnak - Madeline Albrightot. És kinek adott Clinton szövetségi területeket - az ENSZ-nek.

Miért van szükség egységes kormányzatra? Az OÜ érvelése a következő: a bűnözés világszerte terjed, különösen az Egyesült Államokban. Az emberek kicsúsznak az irányítás alól, nem vállalnak felelősséget magukért vagy a tetteikért. A népességnövekedés sincs világszerte szabályozva. Az Egyesült Államok jogi rendszere nevetséges. Az Egyesült Államok és sok más ország politikai rendszere szintén nevetséges, korrupt, telve van kapzsi és hataloméhes emberekkel, akik nem törődnek azokkal, kiknek szolgálatára megválasztották vagy javasolták őket. Az OÜ által tervezett kormánytestület hatalomra jutásával ennek vége lenne. Az esküdtszék kimondja az ítéletet. Vége a társadalmon való élősködésnek, mindenkinek meg kell tennie a magáét. Vége mások saját érdekből történő kihasználásának. Aki képes rá, kiveszi a részét a világ társadalmának növekedéséből és jólétéből, aki pedig nem, megfizeti az árát.

És mi ez az ár? Alapjában véve ez a következő: aki fizikálisan és mentálisan képes arra, hogy dolgozzon, az azt fogja tenni. Ha valakinek van valami munkája, képzettsége amikor az OÜ átveszi a hatalmat, az azt fogja folytatni. Ha valaki szociális ellátásra szorul, de fizikailag alkalmas a munkára, szintén dolgozni fog. A személyes szabadság nem változik. Alapjában véve az OÜ-t nem érdekli, hogy az emberek mivel szórakoznak amíg dolgoznak és a társadalom egészséges részét képezik. De nem lesz semmilyen elnézés, ha valaki árt valakinek vagy bánt valakit. A társadalom vagy a másik elleni bűnt halálbüntetéssel sújtják, ha az olyan súlyos természetű, mint például a gyilkosság, a nemi erőszak vagy a rablás. A bűntettnek nyilvánított bűnöket halállal büntetik. A vétségnek nyilvánított bűnöket pedig munkatáborba való börtönzéssel sújtják annyi évre, amennyi az OÜ szerint egyenlő a társadalom ellen elkövetett bűn nagyságával. A "munkatáborokban" élelmiszerek termesztése, ruhák gyártása, stb. folyik majd. Az ezekbe a táborokba küldött személyek a meghatározott ideig dolgoznak, vagy kivégzik őket.

Semmilyen elnézésnek nem lesz helye olyan bűn számára, amelyik ártalmat, kárt okoz a másiknak vagy akár a másik jogait sérti. Például ha valaki telefonon megfenyeget valakit, akkor letartóztatják, és egy munkatáborba küldik. Ha valaki lelő valakit, a büntetés azonnali halál. A lakott területek irányítását olyan férfiak és nők hajtják majd végre, akiket már kiválasztottak, és már csak arra várnak, hogy mikor fognak nyíltan is az OÜ-nek dolgozni. A legtöbben korábban vagy jelenleg is katonai szervek különleges egységeinél szolgálnak/tak. Ezek az emberek lesznek a felelősek a bűnösök kézrekerítéséért. Ha az adott személy helye meg lett határozva, közlik vele, hogy bűnös az adott vétség elkövetésében, majd azonnal fejbe lövik. Ő már nem követ el több bűnt. Ha az adott vétségért nem jár halálbüntetés, akkor ezek a közbiztonsági tisztek az adott személyt elviszik egy munkatáborba. Ha ellenáll, azonnal lelövik. Nincs ügy, nincs esküdtszék, nincs ügyvéd, nincsenek jogok. A közbiztonsági tiszt egyben rendelkezik a bírói, esküdti és büntetésvégrehajtói hatáskörrel, ha az adott eset az OÜ szerint bűntettnek tekinthető.

A népességszabályozás mindenkire kötelező születésszabályozás útján lesz meghatározva. Az abortusz szabadon végrehajtható lesz. Nem lesz elnézés házasságon kívüli terhesség esetén. A házasság intézménye az OÜ jóindulatának jele lesz. Minden pár számára két gyermek lesz engedélyezve. Ha valaki ezen korlát túllépésével a születésszabályozás ellenére terhes lesz, két lehetőség közül választhat: abortusz vagy az adott személynek többet kell dolgoznia a pluszgyerek által a társadalomra rótt pluszteher kiegyenlítése végett. A születésszabályozást és az abortuszt minden vallás egyformán elfogadhatónak tekinti majd. Néhány vallási tan pedig egyenesen támogatja vagy kötelezővé teszi. Emlékezzünk csak Gore alelnök zárt ajtók mögött tartott megbeszélésére, amelyen a NASA képviselői mellett vallási vezetők is jelen voltak 1997 elején.

De az emberek egységes irányítás alá vonása nem az egyetlen OÜ-t mozgató ok, van egy másik is. Ez pedig a földönkívüliek. Itt vannak ezen a bolygón, együtt dolgoznak az OÜ-vel. A földönkívüliek segítenek az Egyesült Államoknak az űrprogramban és terveken dolgoznak, amelyek a környezet helyreállítását célozzák az OÜ hatalomátvétele után. A fő ok, amiért itt vannak az, hogy meg akarják fékezni az erőszakos, kontrollálatlan emberi természetet. Hogy miért? Mert félnek tőlünk. Ráébredtek, hogy mi vagyunk a Világegyetem legerőszakosabb faja, pár lépésre az űrutazás képességének birtoklásától. És nem akarják, hogy a magunk harcias, erőszakos és kapzsi módján terjeszkedjünk az Univerzum más részeire, megzavarva ezzel társadalmukat más bolygókon. Beleegyeztek, hogy segítenek az OÜ-nek technológiánk fejlesztésében és a Föld általunk tönkretett élővilágának helyreállításában, ha az OÜ megváltoztatja világunkat, olyan szintre hozva az emberiséget, mint a Világegyetem idegenek által irányított részében, más bolygókon lévő társadalmaké.

Az OÜ még nem vette át a hatalmat, mert vannak olyan erők a jelenleg létező kormányokon belül, akik ismerik a terveiket és ellenük vannak. Az Egyesült Államokban ezek az erők leginkább a CIA-n és az NSA-n (National Security Agency) belül találhatóak. A CIA is világuralmat akar, de a saját feltételei szerint. A CIA inkább egy világméretű, kommunista-típusú kormányt szeretne. Míg az OÜ azt állítja, hogy hisz a személyes szabadság fenntartásában addig, amíg az egyén a társadalom tevékeny elemét képezi és nem sérti mások jogait, a CIA inkább egy olyan világot szeretne, amelyben az embereket minden tekintetben irányítanák, kezdve attól, hogy kinek mi a munkája, egészen addig, hogy ki miért imádkozik. A CIA, az NSA és a Légierő az, aki a földönkívüliekkel kapcsolatos dolgokat igyekszik titkolni, nem az OÜ. Az OÜ azt tervezi, hogyha hatalomra jut, mindent felfed a Föld népei előtt. Kezdve a vietnami háborút finanszírozó drogkereskedelemtől egészen a földönkívüliek bolygónkon való jelenlétéig az utóbbi 50 évben. George Bush állítólag saját maga tett olyan kijelentést, amely szerint személyesen mondja el a vietnami háborút finanszírozó drogkereskedelemben való részvételét, amikor a CIA igazgatója volt. Az OÜ gondolkodásmódja szerint a cél szentesíti az eszközt, és a vietnami háború esetében a kábítószer-kereskedelemre szükség volt a finanszírozáshoz. Ezért ez egy indokolt erőfeszítés volt. Senki nem büszke rá, de mégis indokolt. 

Mind a CIA, az NSA és az OÜ is szigorúan ellenőrzi az Internetet. Különösen az IRC-t. A Net a legveszélyesebb eszköz jelenleg a világon, mivel nincs ellenőrizve. Azokat, akik ilyen dolgokról beszélgetnek, vagy ilyen jellegű információkat tesznek website-jaikra, figyelik. "Kormánynyelven" a "figyelni" valakit parancs azt jelenti, hogy nyomon kell követni minden szükséges eszközzel, és ha átlépik a vonalat, ha rábukkannak az igazságra és nem tartják a szájukat, "kivonják őket a forgalomból". Ez bármilyen módon megoldható, ami nem vonja magára a gyanút. Nem működő fékek az autóban, egy lövöldözés ártatlan áldozata, vagy akármi más. Hogy kit kell "kivonni a forgalomból", azt a figyelést végző személy dönti el. Ez gyakorlatilag gyilkosságra szóló engedély, amely az OÜ-t hivatott megvédeni az idő előtti, vagyis a hatalomátvétel előtti leleplezéstől. Néhány esetben a kérdéses személy nagyobb veszélyt jelent, ha váratlanul meghal. Ilyen esetben az OÜ gépezete mozgásba lendül, hogy az adott személyt lejárassák, rossz hírét keltsék. Ilyenkor hírnévrontás, mások szembefordítása az adott személlyel manipuláció útján, hazugnak, mentálisan labilisnak vagy egyébnek nyilvánítás az eszközök. Ez igen hatékony módszer azok ellen, akik közel kerülnek az igazsághoz, és nem hallgatnak róla. Ez a módszer nemcsak a célszemély hírnévrontását eredményezheti, de azokat is gyanúba keverheti, akik meghallgatták.

Az egész világot uraló kormányzat, vagyis az Omega Ügynökség ezen terve jó ideje készül már. És állítólag nem lehet megállítani. Azokat, akik az Omega Ügynökség Új Világrendje ellen vannak, és nem lehet rávenni vagy manipulálni, a társadalomra irányuló fenyegetésnek nyilvánítják, és "eltüntetik". 

A személy, akitől ezek az információk származnak, szenvedélyesen hiszi, hogy ez a terv a megoldás a világ problémáira. Ez a személy azt is várja, hogy elkezdhesse új munkáját - közbiztonsági tisztként. Ez az a beosztás, amire kiképezték, mielőtt otthagyta az aktív katonai szolgálatot

 

forrás: www.webradio.hu/

 

Hozzászólások

Hozzászólás megtekintése

Hozzászólások megtekintése

Nincs új bejegyzés.